Tsarmitunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma lausunnolle

Metsähallitus on laatinut Tsarmitunturin erämaa-alueelle hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jolla linjataan alueen käytön periaatteita. Suunnitelmaa on valmisteltu yhdessä paikallisista sidosryhmistä nimetyn yhteistyöryhmän kanssa. Luonnos on lähetetty viralliselle lausunnolle marraskuussa ja se on kaikkien nähtävillä ja kommentoitavana Metsähallituksen verkkosivuilla. Lausuntoaikaa on 8.1.2010 saakka.

Tsarmitunturin erämaa-alue on maisemallisesti poikkeuksellinen tunturierämaa Venäjän rajan tuntumassa. Se sijaitsee Ivalosta Nellimiin ja Rajajooseppiin vievien teiden ja Venäjän rajan välissä. Lähimmät kylät ovat Nellim, Akujärvi ja Keväjärvi. Erämainen ja verraten rakentamaton Tsarmin alue on tärkeä suurpetojen, erityisesti karhun, sekä petolintujen elinalue. Lajisto on tyypillistä vanhojen metsien lajistoa. Tsarmilla sijaitsee Suomen pohjoisin yhtenäinen kuusimetsäalue, joka on myös puhtain siperiankuusikko. Tsarmin erämaa-alue on poikkeava vanhojen metsien saareke metsätalousalueiden keskellä ja maisemallisesti vaihteleva tunturi- ja metsäerämaa. Tsarmitunturin erämaa-alueella on tärkeä merkitys inarilaisille poronhoitajille, metsästäjille ja muille alueen käyttäjille. Poronhoito ja metsästys ovat pääasialliset käyttömuodot. Hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttaminen varmistaa sen, että alue säilyy jatkossakin erämaisena ja rauhallisena porojen laidunalueena ja paikallisten erästelijöiden paikkana. Suunnitelman mukaan Tsarmin alueelle ei esitetä uusia retkeilijöille tarkoitettuja rakenteita, vaan alue säilytetään omatoimisten retkeilijöiden käyntikohteena. Maastoliikenne pyritään säilyttämään mahdollisimman vähäisenä ja paikallisten moottorikelkkailukin ohjautunee merkitylle moottorikelkkasafariuralle. Lopullinen hoito- ja käyttösuunnitelma tullaan kääntämään koltan- ja inarinsaamenkielille. Luonnosvaiheessa suunnitelma on luettavissa ja ainoastaan suomenkielisenä. Lisätietoja: Aluepäällikkö Elina Stolt, Metsähallitus p. 0205 64 7714 tai 0400 398 983 Suunnitelmat ja muuta tietoa alueesta: www.metsa.fi/hks www.luontoon.fi/tsarmitunturi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa