Uhanalainen harjusinisiipi runsastunut selvästi Säkylänharjun ampuma-alueella

Säkylänharjulla havaittiin äärimmäisen uhanalaisia harjusinisiipiä Metsähallituksen seurannoissa tänä vuonna enemmän kuin kertaakaan aiemmin yli kymmenen vuoden aikana. Alueella elää nykyisin useita satoja lajin yksilöitä. Työ uhanalaisen lajin elvyttämiseksi on tuottanut tulosta.

Maamme ja koko Pohjolan ainoa säilynyt harjusinisiiven (Scolitantides vicrama) esiintymä sijaitsee Säkylässä, armeijan ampuma-alueella. Perhonen elää paahteisilla, hiekkaisilla harjunrinteillä, joilla kasvaa toukan ravintokasvia, kangasajuruohoa. Aiemmin sopivaa elinympäristöä syntyi metsäpaloissa, mutta tehokkaan palontorjunnan ja metsänhoidon myötä harjumetsät ovat nykyisin yleensä liian tiheitä harjusinisiivelle. Esiintymiä on tuhoutunut myös rakentamisen vuoksi.

Säkylänharjun harjusinisiipiesiintymä on säilynyt, koska armeijan kovapanosammunnan vuoksi maasto pysyy riittävän avoimena. Aluetta on ajoittain hoidettu 1990-luvulta lähtien WWF Suomen ja Porin Prikaatin voimin sekä talkootyönä.

Metsähallitus ryhtyi hoitamaan harjusinisiiven elinympäristöä Säkylässä vuonna 2003 puolustusministeriön maiden siirryttyä Metsähallituksen hallintaan. Perhosen elinaluetta on laajennettu raivaamalla puustoa, kulottamalla ja paljastamalla hiekkamaata. Vuosina 2005–2007 harjusinisiipi onkin runsastunut hoitokohteilla huomattavasti.

Ympäristöministeriö nimesi harjusinisiiven vuonna 2006 yhdeksi Metsähallituksen vastuulajiksi, minkä vuoksi lajin suojeluun, seurantaan ja elinympäristön hoitoon panostetaan erityisesti.

Kuusi maamme 18 sinisiipilajista on uhanalaisia. Metsähallituksen alueilla Etelä-Suomessa seurataan kuluvana kesänä muidenkin uhanalaisten perhosten esiintymiä ja kartoitetaan niiden elinympäristöjä. Taipalsaarella kartoitetaan toista äärimmäisen uhanalaista paahdealueiden perhosta, muurahaissinisiipeä (Glaucopsyche arion). Linnansaaren kansallispuistossa ja Lohjanjärven ympäristön kallioalueilla kohteena on vaarantunut kalliosinisiipi (Scolitantides orion).

Lisätietoja:
Suunnittelija Jere Salminen, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, puh. 050 363 7963

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia