Urho Kekkosen kansallispuiston kasvavia kävijävirtoja ohjataan uudella järjestyssäännöllä

Metsähallituksen luontopalvelujen vuonna 2007 syyskuussa antama järjestyssääntö Urho Kekkosen kansallispuistoon on astunut voimaan. Järjestyssäännöstä tehty valitus hylättiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Toimintaa kansallispuistossa ohjataan nyt uusilla, selkeämmillä säännöillä.

Urho Kekkosen kansallispuisto on Suomen toiseksi suosituin kansallispuisto ja käyntejä alueelle tehtiin vuonna 2009 noin 289 000. Retkeilijän kannalta uusi järjestyssääntö ei muuta asioita käytännön tasolla. Uusi sääntö on yksinkertaistettu ja tuotu vastaamaan nykyisiä lainsäädäntöjä mm. kalastuksen osalta. Kansallispuistossa toimivien matkailuyrittäjien sekä paikallisten puiston käyttäjien palvelua on haluttu myös selkeyttää. Jatkossa yhteydenotto kansallispuiston asiakaspalvelupiste Kiehiseen useimmiten riittää toimintaan tarvittavan luvan saamiseen. Liikkumista moottoriajoneuvoilla on rajoitettu Kopsusjärven uralla. Aiemmin lupia on saanut mm. veneen vientiä varten. Maastoliikennettä rajoitetaan Kopsusjärven alueella maaston herkän kulumisen sekä alueelta löytyneiden kulttuuriperintölöydösten vuoksi. Uusi järjestyssääntö ei muuta muita voimassa olevia paikallisten asukkaiden oikeuksia. Myös järjestyssäännöillä turvataan luonnon monimuotoisuutta Metsähallituksen luontopalveluiden hoitoon uskotut Suomen kansallispuistot ovat tärkein lenkki muiden suojelualueiden kanssa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Urho Kekkosen kansallispuisto on Suomen toiseksi suosituin huikealla käyntimäärällä. Järjestyssäännön avulla käyttöä voidaan ohjata siten, että luonto säilyy alkuperäisenä ja monimuotoisena. Retkeily ja luonnosta nauttiminen tulee jatkossakin säilymään kaikkien oikeutena Urho Kekkosen kansallispuistossa. Sodankylän, Inarin ja Savukosken kunnissa sijaitsevan Urho Kekkosen kansallispuiston tehtävänä on säilyttää Metsä-Lapin ja Peräpohjolan ainutlaatuista metsä-, suo- ja tunturiluontoa. Poronhoito on kansallispuistossa edelleen vahva elinkeino. Kansallispuisto sijaitsee osittain saamelaisten kotiseutualueella ja kuuluu myös koltta-alueeseen koilliselta osaltaan. Lisätietoja: Puistonjohtaja Sakari Kankaanpää, Metsähallitus, p. 0205 64 7201 tai 040 773 7341 Aluepäällikkö Elina Stolt, Metsähallitus, p. 0205 64 7714 tai 0400 398 983 www.luontoon.fi/urhokekkosenkansallispuisto

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.