Uusi kylmäkukkalaji löytynyt Öröstä

Uusi kylmäkukkalaji löytynyt Öröstä Dragsfjärdin Örön saarelta on löytynyt Suomelle uusi kylmäkukkalaji (Pulsatilla pratensis), jolle ei vielä ole suomenkielistä nimeä. Laji löytyi Luonnontieteellisen keskusmuseon hyönteistutkimuksien yhteydessä, joita on Örössä tehty jo vuodesta 1990 lähtien. Lajin suomenkieliseksi nimeksi sopisi löytäjän Jaakko Kullbergin ja lajin määrittäjän Leif Lindgrenin mielestä ketokylmäkukka. Örön saarella toimii Saaristomeren meripuolustusalueen linnake ja saari on tänä vuonna siirtymässä osaksi Metsähallituksen hallinnoimaa Saaristomeren kansallispuistoa. Puolustusvoimien toiminta saarella jatkuu siitä huolimatta ja saari pysyy sotilasalueena. Niin kasvistoltaan kuin hyönteislajistoltaan Örö on yksi valtakunnallisesti arvokkaimmista suojelukohteista. Ketokylmäkukka kasvaa muutamina yksilöinä paikalla, joka on pysynyt avoimena puolustusvoimien toiminnan ansiosta. Alueelle on siirretty hiekkaa, joten kasvin alkuperää voi vain arvailla. Örön linnakkeen perustivat alun perin Venäjän sotavoimat ja saareen on ilmeisesti 1900- luvun alussa tuotu paljon heinää, joka voisi olla yksi selitys kasvin esiintymiselle. Ketokylmänkukka kukkii aikaisin keväällä, joten se on voinut odottaa löytäjäänsä jo kauan. Läheisimmät ketokylmäkukan esiintymät ovat Viron pohjoisrannikolla, mm. Hiidenmaalla ja Saarenmaalla sekä Ruotsin Gotlannissa ja Uplannissa, jossa sitä pohjoisimpana kasvaa Mälarin järvelle asti. Ketokylmäkukka on aurinkoisten ketojen kasvi. Se kasvaa mieluiten laidunnetulla neutraalilla tai emäksisellä ja vähätyppisellä maaperällä. . Tiedustelut: suojelubiologi Leif Lindgren, puh. 0205 64 4665, 0400 826 439 [REMOVED GRAPHICS] Forststyrelsen informerar Kan publiceras omedelbart Första fynd av fältsippa i Finland på Örö På Örö i Dragsfjärd har man hittat fältsippa (Pulsatilla pratensis), en ny art för Finland. Fältsippan hittades i samband med Naturhistoriska centralmuséets insektforskning, som med försvarsmaktens bistånd pågått på Örö från och med år 1990. Jaakko Kullberg hittade en för honom okänd sippa som Leif Lindgren kunde konstatera vara fältsippa. Fältsippan har inte tidigare hittas viltväxande i Finland. På Örö finns ett fort tillhörligt Skärgårdshavets sjöförsvarsdistrikt. Ön kommer i år att införlivas med Skärgårdshavets nationalpark. Försvarsmaktens verksamhet fortgår trots det på ön. På Örö råder landstigningsförbud. Örö är både till sin flora och sin insektfauna ett av landets värdefullaste skyddsobjekt. Fältsippan växer i ett fåtal exemplar på ett sandigt fält, som har hållits öppet tack vare militärens verksamhet. Sand har fraktats till platsen. Därför är växtens ursprung okänt. Den ryska militären grundade i tiden Örö fort. Stora mängder hö fördes under början av 1900-talet till ön, vilket kan vara en förklaring till fältsippans uppträdande här. Fältsippan blommar tidigt om våren och kanske har den länge väntat på sin upptäckare. Fältsippans närmaste fyndorter finns i Estland, bl.a. på Dagö och Ösel samt i Sverige på Gotland och i Uppland, nordligast vid Mälaren. Fältsippan växer på betade, soldränkta torrängar med neutral eller basisk och kvävefattig jordmån. Förfrågningar: skyddsbiolog Leif Lindgren, tel. 0205 64 4665, 0400 826 439 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/20/20020520BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/20/20020520BIT00050/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.