UUTTA MERENKURKUN SAARISTON MAAILMANPERINTÖALUEELTA

Merenkurkun saariston hallinto- ja kehityssuunnitelma menee lausuntokierrokselle
Merenkurkun saariston maailmanperintöneuvottelukunta käsitteli 8.10.2008 pidetyssä kokouksessaan Merenkurkun saariston hallinto- ja kehityssuunnitelmaa. Suunnitelma on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille maailmanperintöalueen hoitoon, hallinnointiin ja kehittämiseen osallistuville tahoille.

Merenkurkun saariston hallinto- ja kehityssuunnitelma menee lausuntokierrokselle
Merenkurkun saariston maailmanperintöneuvottelukunta käsitteli 8.10.2008 pide-tyssä kokouksessaan Merenkurkun saariston hallinto- ja kehityssuunnitelmaa. Suunnitelma on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille maailmanperintöalueen hoitoon, hallinnointiin ja kehittämiseen osallistuville tahoille. Suunnitelman toimenpideohje sisältää 78 toimenpidettä jaettuna 26 vastuutaholle (kts. liite). Yksi suunnitelman tehtävistä on määritellä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden toimijoiden roolit ja tehtävät.

Maailmanperintöalueen toimijat, mm kunnat, ovat tämän vuoden aikana osallistuneet suunnitteluprosessiin. Käsittelyn aikana on tahdottu, että maailmanperinnön hallintomallia tehostetaan, että kuntien roolia hallinnossa vahvistetaan ja että koulujen maailmanperintöopetusta parannetaan.

Suunnitelma lähtee nyt lausuntokierrokselle. 17.10.–20.11.2008 suunnitelma on nähtävillä Metsähallituksella, Terranovassa, Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyri-Maksamaan kunnissa sekä Vaasan kaupungin kansa-laisinfossa. Yleisölle suunnatut tiedotustilaisuudet pidetään 23.10. Moikipään koulussa ja 29.10. Raippaluodon koulussa. Suunnitelmaan voi tutustua myös www.merenkurkku.fi si-vustolla.

Kokouksessa maailmanperintöneuvottelukunta hyväksyi kolme Merenkurkun maailmanperintölogon käyttöoikeushakemusta: Hans Hästbacka sai luvan käyttää logoa kirjassa Livet i Stenriket – Kivien Valtakunta, Villa Bullerås yrityksen markkinoinnissa ja Lindeman Oy ekoverkkojen markkinoinnissa.


Lisätietoja
• Susanna Ollqvist, Metsähallitus, 020 564 5290, susanna.ollqvist@metsa.fi
• www.merenkurkku.fi
Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit