Valtion metsätaloudella kovat tulokset ja tavoitteet

16.12.2011


Metsähallituksen puun vuotuinen kestävä myyntimäärä on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana 1,5 miljoonaa kuutiota. Viimeisen 10 vuoden aikana puuta on myyty ja toimitettu yhteensä 50 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 50 miljoonasta kuutiosta tukki- ja kuitupuuta Metsähallituksen asiakkaat ovat jalostaneet tuotteita kymmenen miljardin arvosta koti- ja vientimarkkinoille.

Metsähallituksen metsätalous on tehnyt kymmenessä vuodessa voittoa yhteensä noin 900 miljoonaa euroa. Samalla on huolehdittu metsien hoidosta, metsätiestön parantamisesta, riistan elinympäristöistä, pitkäjänteisestä henkilöstöpolitiikasta sekä metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisesta. Samaan aikaan talousmetsien puuston kasvu on kiihtynyt, ollen nyt jo noin 11 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Luvut selviävät Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kankaan puheesta, jonka hän piti metsätalouden johtaja Hannu Jokisen läksiäistilaisuudessa. Jokinen toimi metsätalouden johtajana vuodesta 2002. Jokisen seuraajana on jo aloittanut Jussi Kumpula.

Tuottavaa metsämaata on suojeltu viimeisten kymmenen vuoden aikana lisää parisataatuhatta hehtaaria. ”Vaikka valtion metsien suojelu ja monikäyttö eivät näy Metsähallituksen liikevoitossa, ne näkyvät Metsähallituksen yhteiskunnalle tuottamassa monitavoitteisessa kokonaishyödyssä.  Eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tuloksena metsätalouden tuloksista saavat nauttia paitsi valtion kassa, myös metsäluonto ja siellä viihtyvät virkistyskäyttäjät”, Kangas sanoi.

Metsähallitus on viimeisen viiden vuoden aikana pystynyt nostamaan liiketoiminnan tuloksen ja valtiolle maksettavan osingon aivan uudelle tasolle, noin sadan miljoonan euron luokkaan, kun se aiemmin oli kymmeniä miljoonia euroja.  Samalla on lisätty valtion metsissä monikäytön edellytyksiä ja monimuotoisuuden huomioimista. ”Nyt valtio-omistaja on latonut pöytään todella vaikean yhtälön: tulos- ja tuloutustavoitteeseen 20 miljoonaa euroa lisää jo ennestään koviksi nostettuihin lukemiin ja samanaikaisesti lisää metsien suojelua”, toteaa Kangas.

Metsätalouden uuden johtajan tehtävänä on löytää keinot nykyisessä taloustilanteessa parhaan saavutettavissa olevan tuloksen tekemiseen ja yhteiskunnan edun maksimoimiseen valtion monikäyttömetsissä. Kumpulan toimipaikka on Metsähallituksen Oulun konttorilla. Se on jatkoa Metsähallituksen harjoittamaan hajasijoittamisen malliin, jossa monia konsernin esikuntatoimintoja voidaan hoitaa maakunnissa lähempänä valtion metsien sijaintia. 

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, puh. 040 570 9307

 

Metsähallitus on luonnonvara-alan palveluja tuottava valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa ja julkisia hallintotehtäviä. Toimialueeseemme kuuluvat metsätalous, luonnonsuojelu- ja valtion retkeilyalueiden hoito, retkeilypalvelut, luontomatkailuliiketoiminta, metsästys- ja kalastus valtionmailla, maa-aineksen jalostus ja myynti, maakauppa- ja maanvuokrausliiketoiminta, sekä taimi- ja siemenliiketoiminta. Luonnonvarojen kestävä ja ympäristötietoinen käyttö sekä suojelu on ollut Metsähallituksen toimialana jo 150 vuoden ajan. Toimintamme perustana on valtionmaiden tuloksellinen kokonaishallinta, ja asiakkaitamme ovat niin kansalaiset kuin suuryrityksetkin.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit