Vankityön määrää lisätään merkittävästi Metsähallituksen suojelu- ja retkeilykohteilla

Julkaistavissa 27.3.2007 klo 12.00

Etelä-Suomen aluevankila ja Metsähallitus ovat tehneet uuden sopimuksen vankityövoiman käytöstä Uudenmaan ja Hämeen alueilla sijaitsevien suojelu- ja virkistysalueiden kunnostustöissä. Vankityön määrä nousee erityisesti Hämeen alueella noin kolmesta henkilöstä 16 henkilöön vuoteen 2008 mennessä. Yhteensä Metsähallituksen kohteissa työskentelee 32 vankia vuoden 2008 alusta alkaen. Sopimuksen myötä Metsähallituksen kohteista tulee Suomen suurin työsiirtoloiden ulkopuolinen työmaa.

Sopimuksen mukaan vangit suorittavat Hämeen ja Uudenmaan alueilla kansallispuistossa ja ret-keilyalueilla mm. rakennusten purkutöitä ja peruskorjausta, laidunaitojen tekoa, pitkospuiden tekoa, opastaulujen rakentamista ja pystyttämistä sekä erilaisia luonnonhoitotöitä. Työt kohteissa kestävät näillä näkymin useita vuosia. Työohjelma on tässä vaiheessa laadittu neljäksi vuodeksi vuoteen 2010 asti.

Alueilla tulee työskentelemään vuonna 2007 noin 21 vankia ja vuoden 2008 alusta noin 32 vankia. Vankien kuljettamisesta, vartioinnista ja järjestyksen ylläpidosta työkohteessa vastaavat vankilat. Työn suunnittelusta ja työnjohdosta vastaa Metsähallitus.

Kohteissa työskentelevät vangit ovat avolaitosvankeja. Vangin sijoittamisella avolaitokseen pyri-tään sopeuttamaan ja valmentamaan vankia siviiliin siirtymistä varten. Avolaitokseen sijoittamisen ehtona on, että tuomitun katsotaan soveltuvan avolaitoksen suljettua laitosta vapaampiin oloihin. Lisäksi avolaitokseen sijoitettavalta edellytetään sitoutumista päihteettömyyteen, mitä myös valvotaan testein.

Uudenmaan ja Hämeen alueilla sijaitsevissa Nuuksion, Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistois-sa sekä Evon retkeilyalueella ja Aulangon luonnonsuojelualueella on paljon erilaista reittien ja rakenteiden korjaustyötä sekä enenevässä määrin myös luonnonhoitotöitä. Metsähallituksen alueen hoitoon ja ylläpitoon käytettävissä olevat varat ovat riittämättömät työtarpeeseen nähden. Nyt tehty sopimus tuokin huomattavan parannuksen kansallispuiston yleisöpalveluiden ja luonnonhoitotöiden kehittämiseen. Työkohteita sijaitsee myös mm. Vehoniemessä ja mahdollisesti Päijänteen kansallispuistossa.

Aiemmin vankeja on työskennellyt Metsähallituksen kohteissa huomattavasti vähemmän. Varsinkin Hämeen alueella vankityön määrä moninkertaistuu. ”Aulangolla on työskennelty useita vuosia ja Nuuksion kansallispuistossa nyt kolme vuotta. Työt ovat sujuneet käytännössä erittäin hyvin eikä toiminnasta ole aiheutunut minkäänlaisia ongelmia”, sanoo puistonjohtaja Jere Rauhala. ”Eniten vankeja työskentelee Suomenlinnan avovankilassa, mutta Metsähallituksen kohteista tulee uuden sopimuksen myötä Suomen suurin avovankiloiden ulkopuolinen työmaa”, Rauhala jatkaa.Lisätietoja:
Talousjohtaja Tapio Hiltunen, Etelä-Suomen aluevankila, gsm. 050 383 5913
Puistonjohtaja Jere Rauhala, Metsähallitus, puh. 0205 64 4701, gsm. 0400 825 983

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.