Ylä-Lapissa kunnostetaan vuosittain 25-30 km metsäautoteitä

Metsähallitus tekee parhaillaan metsäautoteiden peruskorjauksia. Uusia teitä on tehty viimeisen kolmen vuoden aikana vain viitisen kilometriä vuodessa. Aikaisemmin uusia teitä tehtiin 5-20 km vuodessa.

Julkaistu 21.7.2009 Osa metsäautoteistä on rakennettu 1950-70 –luvuilla, joten ne ovat kunnostuksen tarpeessa. Tienkunnostuksella parannetaan tieverkoston käyttömahdollisuuksia ja helpotetaan tulevaa tiestön hoitoa. ”Metsäautoteille levitetään soraa tai mursketta. Myös siltoja ja rumpuja uusitaan”, metsätalouspäällikkö Pertti Heikkuri kertoo. Merkittävimmät tienparannushankkeet ovat Kuutuan ja Luton suunnalla sekä Kittilän tien varrella. ”Niin kutsutulle Kuutuan tielle ja Luolavaaran tielle ajetaan mursketta yhteensä 20 kilometrin matkalle. Tien kunnostamiselle on tarvetta, sillä siellä on edessä nuorten metsien harvennuksia”, Heikkuri täsmentää. Tälle vuodelle tietöihin on budjetoitu 300 000 euroa ja rahat tulevat puiden myyntituloista. Tietyöt aloitetaan kesäkuun puolivälissä ja ne jatkuvat myöhäiseen syksyyn asti. Ylä-Lapissa on nyt tietöissä neljä urakoitsijaa. Metsähallitus ostaa tienrakennus ja –kunnostustyöt alan yrittäjiltä. Sopimusten pituus vaihtelee 1-4 vuoteen, perinteisissä töissä pyritään yleensä 3-4 vuoden sopimuksiin. Työkausi kestää yleensä noin 2-8 kk, sillä talvi estää ympärivuotisen urakoinnin. Suuri osa yrityksistä tekee töitä muillekin urakanantajille sekä metsätaloudessa että myös muunlaisissa töissä. Tietöissä käytetään monenlaista kalustoa kuten kaivukoneita, pyöräkuormaajia, puskutraktoreita, tiekarhuja, sora-autoja, murskauslaitteita, tienvarsien raivauskoneita, lanoja ja jyriä. Metsäautoteitä käytetään myös kalastus-, metsästys- ja marjastustarkoitukseen. Metsäautoteillä liikkumiseen ei tarvitse erillistä lupaa vaan ne ovat kaikkien käytettävissä. Ympäristöasioissa toimitaan voimassa olevan lainsäädännön ja Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaisesti. Palveluntoimittaja sitoutuu toimimaan kansallisen metsäsertifioinnin (FFCS) kriteerien mukaisesti. Lisätietoja: Metsätalouspäällikkö Pertti Heikkuri, Metsähallitus, puh 0400 296 613

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia