Yleisötilaisuudessa pohditaan Sipoonkorven alueen luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä tulevaisuudessa

Sipoonkorven luonnonsuojelualueen tulevaisuus on herättänyt jo vuosia vilkasta keskustelua niin alueen lähikuntien ja -kaupunkien päättäjien ja asukkaiden kuin eri järjestöjen ja maanomistajaryhmien keskuudessa. Metsähallitus on tehnyt selvityksen Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistäja selvitystä esitellään torstaina 18.2.2010 klo 18.00-20.00 yleisötilaisuudessa. Tilaisuus on Sakarimäen koululla, osoitteessa Knutersintie 924, 00890 Helsinki.

Sipoonkorven luonnonsuojelualueen tulevaisuus on herättänyt jo vuosia vilkasta keskustelua niin alueen lähikuntien ja -kaupunkien päättäjien ja asukkaiden kuin eri järjestöjen ja maanomistajaryhmien keskuudessa. Metsähallitus on tehnyt selvityksen Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä. Metsähallituksen selvitystä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä esitellään torstaina 18.2.2010 klo 18.00-20.00 yleisötilaisuudessa. Tilaisuus on Sakarimäen koululla, Knutersintie 924, 00890 Helsinki. Sipoonkorpesta kansallispuisto? - alueen luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö tulevaisuudessa -tilaisuudessa esitetään ote tulevasta Sipoonkorpi-elokuvasta ja keskustellaan alueen luontoarvoista ja kansallispuiston perustamisselvityksestä. Tilaisuus on avoin kaikille. Tilaisuudessa puhuvat Metsähallituksesta puistonjohtaja Tiina Niikkonen ja erikoissuunnittelija Antti Below. Tilaisuudessa on jaossa kirjallista Sipoonkorpi materiaalia suomeksi ja ruotsiksi. Tilaisuus on avoin kaikille.Tervetuloa! Lisätietoja: Metsähallitus/luontopalvelut, Tiina Niikkonen, puh. 0205 64 5934 , tiina.niikkonen@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.