Ylläksellä haettiin ratkaisuja elinkeinojen yhteensovittamiseen

Julkisuuteen välittömästi

Ylläksen alueen kyläyhdistykset, matkailuyhdistykset, matkailuyrittäjät ja kuntien edustajat kokoontuivat 12.10. illalla yhdessä Metsähallituksen kanssa keskustelemaan eri toimintojen yhteensovittamisesta Ylläksen matkailukeskuksen lähialueella.

Tilaisuudessa kysyttiin osallistujien toiveita yhteistyöstä Ylläksen lähialueella, kirjattiin kohteita joissa yhteistyö on erityisesti tarpeen sekä pohdittiin keinoja erilaisten toimintojen sovittamiseksi yhteen muuttuvassa toimintaympäristössä. Metsähallitus myös esitteli tulevan vuoden hakkuusuunnitelmat Ylläksen lähialueella esitellen samalla suunnittelumenetelmiä ja metsänkäsittelytapoja, joilla pystytään turvaamaan alueen erityisarvot ja huomioimaan muiden toimintojen tarpeet.

Tilaisuuden osanottajien kesken sovittiin keinoista parantaa tiedonkulkua kyläyhdistysten ja matkailuyrittäjien suuntaan. Alueelle perustetaan yhteistyöryhmä, johon tulee edustajat kyläyhdistyksistä, matkailuyhdistyksestä, matkailuyrittäjiltä, paliskunnasta ja Metsähallituksen eri toiminnoista. Työryhmälle esitellään Metsähallituksen hakkuu- , tie-, reitti- yms. suunnitelmat ennakkoon, jolloin alueen toimijoille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmien sisältöön tärkeiksi katsomillaan kohteilla.

Yhteistyötä käynnistetään vielä tämän syksyn aikana perehtymällä maastossa Kukaslompolonvaaran hakkuusuunnitelmiin ja tarvittaessa sopimaan siihen tehtävistä muutoksista. Kesällä 2012 järjestetään yhteinen retkeily, jossa tutustutaan jo toteutetuilla hakkuukohteilla uusiin erityisarvot huomioon ottaviin hakkuutapoihin. Tiedonkulkua alueen matkailijoiden suuntaan lisätään siten, että matkailureittien lähelle sijoittuville hakkuualueille laitetaan tauluja, joissa on lyhyt selostus siitä miksi hakkuita tehdään ja mitä asioita on huomioitu.

Ylläksen alue kuuluu Muonion, Kolarin ja Kittilän kuntien yleiskaavoihin. Kaava-alueilla maisemaa muuttavat metsätaloustoimet edellyttävät kunnan myöntämää maisematyölupaa. Metsähallituksen ja porotalouden välinen yhteistyö on jo vuosia ollut tiivistä, ja paliskunnalle tarjotaan aina mahdollisuus vaikuttaa hakkuu-, maanmuokkaus- ja reittisuunnitelmiin.

Lisätietoja antava tiimiesimies Ilkka Vaara (040 731 9280) ja Äkäslompolon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar (040 029 0582)

Metsähallitus, (Ounasjoentie 6), PL 8016, 90101 Rovaniemi  www.metsa.fi

Metsähallitus on luonnonvara-alan palveluja tuottava valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa ja julkisia hallintotehtäviä. Toimialueeseemme kuuluvat metsätalous, luonnonsuojelu- ja valtion retkeilyalueiden hoito, retkeilypalvelut, luontomatkailuliiketoiminta, metsästys- ja kalastus valtionmailla, maa-aineksen jalostus ja myynti, maakauppa- ja maanvuokrausliiketoiminta, sekä taimi- ja siemenliiketoiminta. Luonnonvarojen kestävä ja ympäristötietoinen käyttö sekä suojelu on ollut Metsähallituksen toimialana jo 150 vuoden ajan. Toimintamme perustana on valtionmaiden tuloksellinen kokonaishallinta, ja asiakkaitamme ovat niin kansalaiset kuin suuryrityksetkin.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia