Hakkuita lisäämällä parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta

29.11.2006

Uusimman valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomen metsien vuotuinen kasvu
on 97,1 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä on yli 10 miljoonaa kuutiometriä
enemmän kuin edellisen inventoinnin (1996-2003) mukainen kasvu. Kasvusta
hyödynnetään 67 miljoonaa kuutiometriä eli vuotuinen puustopääoman lisäys on 30
miljoonaa kuutiometriä. 

”Puuvaramme ovat lisääntyneet 2000-luvulla noin 150 miljoonalla kuutiometrillä.
Hakkuusäästöt huomioon ottaen se tarkoittaa, että meillä olisi käytettävissä
noin kahden vuoden hakkuita vastaava 'ylimääräinen' puumäärä. Hakkuita
lisäämällä voisimme merkittävästi parantaa maaseudun ja aluetalouksien
elinvoimaisuutta”, painottaa Metsäliitto Osuuskunnan varatoimitusjohtaja Martin
Lillandt. 

”Nostamalla vuosittaisten hakkuiden tasoa vaikkapa vain vajaalla 10 %:lla,
olisi mahdollista saada lisää kantorahatuloja arviolta 170 miljoonaa euroa.
Lisäksi kertyisi urakointituloja hakkuusta, metsäkuljetuksesta ja
kaukokuljetuksesta vajaat 80 miljoonaa euroa. Yhteensä tulovirta metsässä
kasvaisi noin 250 miljoonaa euroa.” 
 
”Nostamalla hakkuiden tasoa 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa olisi metsistä
saatavaa tulovirtaa mahdollista nostaa 500 miljoonalla eurolla vuodessa. Tähän
metsämme antaisivat hyvin mahdollisuuden”, Lillandt laskee. 

Metsäntutkimuslaitoksen mukaan puun vuotuiset myyntimäärät yksityismetsistä
ovat lievästi laskeneet tämän vuosikymmenen aikana. Myös hakkuumääristä
voimakkaasti riippuva yksityismetsätalouden kannattavuus on heikentynyt koko
2000-luvun ajan. 

Lisätietoja: 
Varatoimitusjohtaja Martin Lillandt, puh. 050 381 9339
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa