Lasermittaus käyttöön Kirkniemen puun vastaanotossa

Puunhankinta
 
Metsäliitto on ottanut M-realin Kirkniemen paperitehtaan puun vastaanotossa
käyttöön laserskannaukseen perustuvan kehyskuvamittauksen. 
 
Kehyskuvamittauksessa ajoneuvon kyydissä olevan puutavaran tilavuus mitataan
nipuittain tai nipunosittain sen ajaessa mittakehikon viuhkalasereiden läpi.
Auton nopeus määritetään stereokameroilla. Laserskannauksen avulla määritetään
puuerän kehyskuva ja tiiviysprosentti, joiden avulla saadaan puutavaranipun tai
osanipun tilavuus. 
 
"Modus 2000 laser- eli kehyskuvamittaus parantaa mittaustarkkuutta entisestään.
Lisäksi se mahdollistaa ympärivuorokautiset kuljetukset tehtaalle.
Kurottajakuljettajat, jotka purkavat puutavara-autot, tallentavat Moduksen
mittaustulokset trukin tietokoneelle. Tehdasmittauksena mitattavat
hankintapuuerät mitataan mittausasemalla Moduksella ja laadutetaan
mittausteknikon toimesta ABC-laatuositemenetelmällä", toteaa Metsäliiton
tehdasmittausyksikön kehitysjohtaja Olof Thesslund. 
 
"Menetelmä on otettu tehtaalla käyttöön 21.11.2007 ja sitä käytetään kaikkeen
yksityismetsistä ja muilta toimittajilta tehtaalle tulevan puun mittaukseen.
Tämän käyttöönoton myötä meillä on yhtenäiset mittausmenetelmät kuusihiomopuun
mittaukseen", täsmentää Thesslund. 
 
Laserskannaukseen perustuva kehyskuvamittaus on mittausmenetelmänä uusi. Se on
aiemmin otettu käyttöön Metsäliiton tehdasmittausyksikön Simpeleen sekä
Myllykosken mittausasemilla. 
 
Menetelmä on hyväksytty viralliseksi mittausmenetelmäksi lokakuussa 2006.
 
Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Olof Thesslund, puh. 0500 204 403
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa