M-real myy Graphic Papers -liiketoiminta-alueensa

Metsäliitto-konserni lehdistötiedote 29.9.2008
 
Metsäliitto-konsernin tytäryhtiö M-real Oyj on tänään 29.9.2008 sopinut
myyvänsä Graphic Papers -liiketoiminta-alueensa eteläafrikkalaiselle Sappi
Limitedille. Kaupan arvo on 750 miljoonaa euroa. Kauppahinta muodostuu 500
miljoonan euron käteissuorituksesta ja ostajalle siirtyvistä nettoveloista, 200
miljoonan euron myyjän ostajalle myöntämästä enintään nelivuotisesta
korollisesta velkakirjasta sekä 50 miljoonan euron suunnatusta osakeannista.
M-realin nettovelkojen määrä pienenee kaupan toteuduttua noin 630 miljoonalla
eurolla. 
 
Kauppaan sisältyvät Kirkniemen ja Kankaan tehtaat Suomessa, Stockstadtin tehdas
Saksassa sekä Biberistin tehdas Sveitsissä, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti
on 1,9 miljoonaa tonnia. Osana kauppaa M-real on sopinut pitkäaikaisista sellun
ja BCTMP:n toimituksista Sappille sekä muista pienemmistä palvelu- ja
toimitussopimuksista. Lisäksi Metsäliitto ja Sappi ovat solmineet pitkäaikaisen
puunhankintaa koskevan toimitussopimuksen. 
 
Graphic Papers -liiketoiminta-alueen yksiköistä M-realin omistukseen jäävät
Halleinin, Gohrsmühlen, Reflexin ja Äänekosken paperitehtaat sekä Husumin
tehtaan paperikone 8. Äänekosken paperitehdas ja Husumin paperikone 8 jatkavat
kaupan toteuduttua valmistusta Sappille pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuen. 
 
M-real suunnittelee päällystetyn standardihienopaperin tuotannon lopettamista
Halleinin ja Gohrsmühlen tehtailla. Suunniteltu järjestely pienentää
päällystetyn hienopaperin kapasiteettia Euroopassa noin 0,6 miljoonalla
tonnilla. M-realin aikomuksena on kehittää Gohrsmühlen ja Reflexin tehtaita
erikoispaperiyksikkönä sekä laajentaa päällystämättömän hienopaperin tuotantoa
Gohrsmühlessä. Halleinin osalta M-real jatkaa eri kehitysvaihtoehtojen
tutkimista valikoitavien kumppaneiden kanssa. 
 
Merkittävä askel rakennemuutoksessa
"Olemme ottaneet merkittävän askeleen strategisessa tarkastelussamme, ja olemme
erittäin tyytyväisiä voidessamme julkistaa tämän järjestelyn. Se parantaa
M-realin tulevaisuuden näkymiä huomattavasti ja on samalla ensimmäinen
merkittävä askel eurooppalaisen paperiteollisuuden konsolidaatiokehityksessä
2000-luvulla. Alan toimintaedellytykset paranevat, mistä hyötyy myös M-real
yhtenä Sappin tulevana osakkeenomistajana", toteaa Metsäliitto-konsernin
pääjohtaja Kari Jordan. 
 
Kaupan arvioidaan pienentävän M-realin liikevaihtoa vuositasolla noin
miljardilla eurolla. Sopimukseen sisältyvien yksiköiden liiketulos oli kuluvan
vuoden ensimmäisellä puoliskolla 30 miljoonaa euroa tappiollinen. 
 
"M-real on jatkossa kannattavampi ja selvästi fokusoituneempi kartonki- ja
paperiyhtiö, jonka liiketoiminnan vahvan ytimen muodostavat korkealaatuiset
pakkauskartongit. Tänään sopimamme kauppa osoittaa, että olemme sitoutuneet
koko teollisuudenalan toimintaedellytysten parantamiseen. M-real jatkaa
edelleen jäljelle jäävän paperiliiketoimintansa strategista tarkastelua. Myös
yhtiön sisäistä rakennetta tarkastellaan muuttuneen tilanteen pohjalta. Kaupan
toteutuminen pienentää velkojamme ja vahvistaa rahoitusasemaamme entisestään.
Koheneva liiketulos ja rahoituskustannusten pieneneminen vaikuttavat
myönteisesti tulokseemme ennen veroja, vaikutus on vuositasolla noin 120
miljoonaa euroa pohjautuen vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon toteutumaan",
M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander toteaa yhtiön tulevasta kehityksestä. 
 
Kaupan toteutuminen edellyttää Sappin ylimääräisen yhtiökokouksen ja
kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä Sappin osakeannin toteuttamisen. Kaupan
arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.
Sappi aikoo rahoittaa kaupan käteisosuuden laskemalla liikkelle Citigroup
Global Markets Limitedin ("Citi") ja JPMorgan Securities Ltd:n ("J.P.Morgan")
markkinatakaaman merkintäoikeusannin. Citi ja J.P. Morgan ovat antaneet
Sappille merkintätakausta koskevan sitoumuksen koko 450 miljoonan euron
suuruiselle merkintäoikeusannille. Merkintäoikeusanti järjestetään sen jälkeen,
kun kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet kaupan. 
 
M-real luokittelee kauppaan sisältyvät yksiköt myytävänä oleviksi
omaisuuseriksi ja kirjaa yhteensä noin 225 miljoonan euron
arvonalentumistappion ja kertaluonteiset kulut vuoden 2008 kolmannen
neljänneksen tulokseen. Kauppahinnan muodostavat osat voivat jonkin verran
muuttua operatiivisen käyttöpääoman ja nettovelan oikaisujen vaikutuksesta. 
 
Ei muutoksia puunhankintaan
M-realin tehtaiden puunhankinnasta vastaa Metsäliitto, joka toimittaa puuta
kauppaan kuuluvista tehtaista Kirkniemen tehtaalle Suomessa ja Stockstadtin
tehtaalle Saksassa. Tehtaiden häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi
Metsäliitto ja Sappi ovat sopineet pitkäaikaisista puun toimituksista
Kirkniemen tehtaalle sekä Stockstadtin tehtaan puuntoimitusten
pääperiaatteista. Järjestelyllä ei siten ole vaikutusta Metsäliiton Suomen
puunhankintaan. Kauppaan sisältyvät kaksi muuta tehdasta, Kangas ja Biberist,
käyttävät raaka-aineenaan sellua. 
 
Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541
 
Sappi Limited lyhyesti
Maailman johtaviin sellu- ja paperiyhtiöihin lukeutuvan eteläafrikkalaisen
Sappi Limitedin (listataan Johannesburgin, Lontoon ja New Yorkin pörsseissä)
liiketoimintayksiköt ovat Sappi Fine Paper ja Sappi Forest Products. Sappi Fine
Paper toimii Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa, ja sen
tuotteisiin kuuluvat päällystetty hienopaperi, päällystämätön graafinen paperi
ja toimistopaperi sekä erikoispaperit. Sappi Forest Products omistaa tai
hallinnoi Sappi Forestin kautta noin 540 000 hehtaaria viljeltyä metsää.
Liiketoimintayksikköön kuuluvat lisäksi Sappi Kraft, joka on integroitu sellun,
pakkauspaperin ja sanomalehtipaperin tuottaja ja Sappi Saiccor, joka valmistaa
viskoosikuidun tuotannossa tarvittavaa kemiallista sellua. Sappin tuotteiden
kansainvälisestä myynti- ja jakeluverkostosta vastaa Sappi Trading. Sappilla on
tuotantolaitoksia neljällä mantereella yhteensä yhdeksässä maassa,
myyntikonttoreita noin 50 maassa ja asiakkaita 100 maassa ympäri maailmaa.
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. 

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa