Markkinaoikeus vahvisti Kilpailuviraston seuraamusmaksuesityksen


            
Metsäliitto-konserni pörssitiedote 3.12.2009 klo 16.07

Markkinaoikeus vahvisti Kilpailuviraston seuraamusmaksuesityksen

Kilpailuviraston tutkimukset alkoivat keväällä 2004, kun se teki
yllätystarkastukset Stora Enso Oyj:n ja Metsäliitto Osuuskunnan
tiloihin UPM-Kymmene Oyj:n kantelun perusteella. Joulukuussa 2006
Kilpailuvirasto antoi markkinaoikeudelle seuraamusmaksuesityksen,
jossa se esitti 30 miljoonan euron seuraamusmaksua Stora Ensolle ja
21 miljoonan euron seuraamusmaksua Metsäliitto Osuuskunnalle.
Viraston mukaan metsäyhtiöt olivat vuosina 1997-2004 syyllistyneet
vakavaan kilpailunrajoitukseen sopiessaan raakapuun hinnoista ja
vaihtaessaan puukauppaan liittyviä luottamuksellisia tietoja.

Markkinaoikeus on tänään määrännyt Metsäliitto Osuuskunnalle 21
miljoonan euron seuraamusmaksun kilpailunrajoituslain vastaisesta
menettelystä. Stora Ensolle määrätty seuraamusmaksu on 30 miljoonaa
euroa.

Markkinaoikeuden mukaan kyseessä on ollut kielletty yhteistyö
metsäyhtiöiden välillä, jolla pyrittiin vaikuttamaan raakapuun
hintakehityksen pitämiseen vakaana.

Markkinaoikeuden päätös ei vastaa Metsäliiton esittämää käsitystä
siitä, että kyseessä on ollut ainoastaan lieväksi
kilpailurikkomukseksi katsottava tietojenvaihto ja ei-sitovista
hintaodotuksista keskustelu.

Metsäliitto Osuuskunta perehtyy Markkinaoikeuden päätökseen ja arvioi
sen myötä valittaako se päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Esa Kaikkonen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465
4749
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465
4541

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa