Metsä Groupilla merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen

Metsä Group lehdistötiedote 18.5.2016

 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan mukaan Metsä Group on Suomen neljänneksi merkittävin yritys arvonlisäyksen kannalta, kun mukaan luetaan suorat vaikutukset ja ostojen kautta syntyvät kerrannaisvaikutukset. Suomen suuryrityksillä on merkittävä vaikutus maan kokonaistuotantoon ja talouskasvuun, sillä vuonna 2015 kymmenen suurinta yritystä tuottivat yhteensä 7,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Osana selvitystään Etla tutki Metsä Groupin Äänekoskelle rakentaman biotuotetehtaan liikevaihto-, arvonlisä- ja työllisyysvaikutuksia. Metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa heijastuu merkittävästi talouteen sekä tehtaan rakentamisen aikana että tehtaan toimiessa.

Etlan laskelmien mukaan 1,2 miljardin biotuotetehdasinvestointi lisää rakennusvaiheessa Suomessa toimivien yritysten liikevaihtoa noin 2,4 miljardia euroa ja talouskasvuun suoraan heijastuvaa arvonlisää lähes miljardi euroa vuosina 2015–2018. Rakentamisen vuosittaiset työllisyysvaikutukset vuosina 2016 ja 2017 ovat lähes 4 000 henkilötyövuotta kun mukaan lasketaan arvoketju- ja kulutusvaikutukset. Se vastaa 0,16 prosenttia Suomen kaikista työllisistä. Suomen kansantalouden kannalta on oleellista, että suuri osa tehtaalle toimitettavista koneista ja laitteista suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa toimivissa yrityksissä. Myös suuri osa laitteiden osista ja komponenteista tehdään Suomessa. Toimittajien arvoketjujen kautta vaikutukset leviävät laajalle.

Biotuotetehtaan suurin merkitys syntyy sen tuotantovaiheessa kolmen vuosikymmenen ajan, jolloin Etlan laskelmien mukaan tehdas tuottaa arvonlisää Suomeen lähes 12 miljardia euroa. Tuotantovaiheen kumulatiiviset työllisyysvaikutukset nousevat 61 000 henkilötyövuoteen. Työllisyysvaikutukset syntyvät biotuotetehtaan toimittajien ja niiden työntekijöiden arvoketjussa, sillä tehtaan henkilöstömäärä ei kasva nykyisestä. Suomen rooli biotuotteiden raaka-aineiden ja välituotteiden tuottajana on suuri. Kaksi kolmasosaa työpaikoista syntyy suoraan biotuotetehtaan arvoketjuun.

Metsä Group rakentaa Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle maailman ensimmäisen uuden sukupolven biotuotetehtaan, jonka arvo on 1,2 miljardia euroa. Tehdas valmistuu vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä ja se tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Sellun lisäksi se valmistaa muita biotuotteita ja bioenergiaa.

Linkki Etlan tutkimukseen: http://www.etla.fi/julkaisut/suurten-yritysten-ja-niiden-arvoketjujen-rooli-taloudessa/
 

 

METSÄ GROUP

 

Lisätiedot:
Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy, puh. 050 598 8617
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

 

www.metsagroup.fi

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa