Metsä Groupin Puutuoteteollisuus käynnistää 100 miljoonan euron investointiohjelman

Metsä Group Pörssitiedote 8.6.2016 klo 11.30


Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaava Metsä Wood käynnistää vaneri- ja Kerto® LVL -toimintojen investointiohjelman osana teollisen tehokkuuden strategiaansa. Vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä toteutettavaksi suunnitellun ohjelman ansiosta yhtiö pystyy yhä paremmin vastaamaan kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään sekä parantamaan kilpailukykyään. Ohjelmaan sisältyy yhteensä noin 100 miljoonan euron investoinnit Suomeen ja Viroon.

Äänekoskelle Metsä Groupin sellu- ja kartonkiteollisuuden tehdasalueelle suunnitellaan rakennettavan uusi koivuviilun sorvaus- ja kuivauslinja. Linjan viilutuotanto on tarkoitus  jalostaa Viroon rakennettavalla uudella vaneritehtaalla. Suolahden nykyinen koivuviilun jatkojalostuslinja suunnitellaan siirrettävän Viroon. Kokonaisuudessaan koivuvanerin vuotuinen tuotantomäärä kasvaisi noin 30 000 kuutiometrillä.

Suolahden tehtaalle suunnitellaan uuden havuviiluun perustuvan erikoistuotteen noin 60 000 kuutiometrin vuotuisen tuotannon käynnistystä. Lopullinen investointipäätös tehdään myöhemmin.

Lohjan Kerto® LVL -tehtaan vuotuista tuotantokapasiteettia suunnitellaan kasvatettavan noin 20 000 kuutiometrillä korvaamalla kaksi vanhinta tuotantolinjaa uudella linjalla. Lisäkapasiteetin ja uuden linjan mahdollistaman yhä korkeamman laatutason myötä Metsä Woodin asema vahvistuu erityisesti Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla.

”Nämä ovat merkittäviä askeleita Metsä Woodin kasvussa sekä kustannuskilpailukyvyn edelleen parantamisessa. Koivuvanerin kysyntä lisääntyy etenkin kevyessä kuljetusvälineteollisuudessa. Kerto® LVL:n osalta uutta kapasiteettia tarvitaan erityisesti Pohjois-Amerikan myynnin kasvun jatkamiseksi. Investointiohjelmalla saavutetaan merkittävä tulosparannus täysmääräisesti vuodesta 2019 alkaen”, sanoo Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen.

Yhteensä 100 miljoonan euron investoinneista noin puolet kohdistuu Suomeen. Vuotuisen tukkipuun kulutuksen arvioidaan kasvavan lähes 300 000 kuutiometrillä.  

Investointiohjelmalla ei arvioida olevan vaikutusta Metsä Woodin tuotantohenkilöstön kokonaismäärään Suomessa. Mahdolliset toimipaikkakohtaiset henkilöstövaikutukset käsitellään yhteistoimintalain mukaisesti. Työvoiman tarpeen Suomessa arvioidaan kasvavan noin 100 henkilötyövuodella huomioiden muutokset puunhankinnassa ja logistiikassa. Viroon arvioidaan syntyvän noin 200 työpaikkaa.


METSÄ GROUP


Lisätietoja:
Esa Kaikkonen, toimialajohtaja, Metsä Wood, puh. 010 469 4749

Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541


www.metsagroup.fi

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.www.metsawood.fi

Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.

Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2015 oli 0,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 000 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.  

 

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa