Metsä Groupin suomalaiset sahat siirretään osaksi Metsä Fibreä

Metsä Group pörssitiedote 29.6. 2016 klo 11

Metsä Groupin suomalaiset sahat siirretään konsernin sisäisellä järjestelyllä osaksi konsernin selluteollisuutta eli Metsä Fibreä. Tähän asti sahat ovat kuuluneet konsernin puutuoteteollisuuteen eli Metsä Woodiin pois lukien jo aiemmin Metsä Fibreen kuulunut Svirin saha Venäjällä. Siirron arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Siirto tehdään sellun ja sahatavaran teollisten synergioiden täysimittaiseksi hyödyntämiseksi. Tiiviissä kokonaisuudessa puuraaka-aineen käyttö sekä kuljetuskustannukset pystytään optimoimaan aiempaakin paremmin.

Järjestelyllä ei ole vaikutusta Metsä Groupin liikevaihtoon, liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä tai tasetunnuslukuihin.

Siirto ei vaikuta henkilöstön kokonaismäärään. Sahojen henkilöstö siirtyy Metsä Fibren palvelukseen. Metsä Wood toimii jatkossa Metsä Fibren sahatavaran myyntikanavana.

Siirron kohteena olevat sahat ovat Vilppula, Lappeenranta, Renko, Merikarvia, Kyrö ja Eskola ja niiden yhteenlaskettu vuotuinen sahatavaran tuotanto on noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä.
 

METSÄ GROUP
 

Lisätietoja:
Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Metsä Fibre, puh. 050 598 8617
Esa Kaikkonen, toimialajohtaja, Metsä Wood, puh. 010 465 4749


www.metsagroup.fi  

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa