Metsäliitolle uusi edustajisto ja uudet piiritoimikunnat

Metsäliitolle on valittu uusi edustajisto ja uudet piiritoimikunnat
postivaalissa 1.2.-30.4.2007. Hyväksyttyjä äänestyslippuja palautettiin 45 145
kpl ja äänestysprosentti oli 34,5 %. Uuden edustajiston ja piiritoimikuntien
toimikausi alkaa 1.7.2007 ja päättyy neljän vuoden kuluttua 30.6.2011. 

Edustajiston 66 jäsenestä naisia on seitsemän - päättyvällä vaalikaudella heitä
on ollut neljä. 

”Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenten päätösvaltaa.
Edustajiston varsinainen kokous vastaa osakeyhtiön yhtiökokousta”, toteaa
Metsäliiton järjestöjohtaja Jaakko Punkari. 

Metsäliiton omistaa yli 131 000 suomalaista metsänomistaja-jäsentä. Metsäliitto
ostaa vuosittain noin 35 miljoonaa kuutiometriä puuta. Valtaosa Suomesta
ostettavasta puusta tulee jäseniltä, mikä tuo heille puukauppatuloja lähes 350
miljoonaa euroa vuodessa. 

Vaalitulokset piireittäin löytyvät täältä.

Lisätietoja:

Järjestöjohtaja Jaakko Punkari, Metsäliitto, puh. 0500 446 661

Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, Metsäliitto, puh. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa