Metsäliiton ja Vapon biodieselhankkeen mahdolliseksi sijoituspaikaksi Kemin Ajos

Metsäliitto-konserni lehdistötiedote 27.7.2011


Metsäliiton ja Vapon suunnitteleman biodieseltehtaan esiselvitystyö etenee. Biodieseltehtaan sijoituspaikkana tarkasteltiin alustavasti neljää eri vaihtoehtoa, joista kahdelle tehtiin myös ympäristövaikutusten arviointi. Selvitystyön edetessä on mahdolliseksi sijoituspaikaksi tarkentunut Kemin Ajos. Alue ei ollut jo arvioitujen vaihtoehtojen joukossa ja siksi ympäristövaikutusten arviointi sen osalta käynnistyy nyt erikseen.

Nyt tarkasteltavan laitoskonseptin etuna on sen monistettavuus ja riippumattomuus alueellisesta muusta teollisuustuotannosta. Kemin Ajos osoittautui tarkasteluissa edulliseksi sijoituspaikaksi logististen etujensa vuoksi niin raaka-aineen kuin lopputuotteidenkin näkökulmasta.

Metsäliiton ja Vapon esiselvityksessä oleva biodieselhanke on yksi kolmesta hankkeesta, jotka Suomen työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut Euroopan komissiolle EU:n NER300-rahoituksen hakijana. Hankkeen valmistelusta vastaa Vapon ja Metsäliiton omistama Forest BtL -projekti.


Lisätiedot:
Hannu Anttila, strategiajohtaja, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 5111
Anne-Mari Achrén, viestintäjohtaja, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa