Metsäliiton johto sijoittaa M-realin osakkeisiin

Metsäliitto-konserni pörssitiedote 10.8.2010 klo 10
Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt rahoittaa Metsäliitto-konsernin
johtoryhmän jäsenten omistusyhtiötä järjestelmässä, jonka tarkoituksena on
kannustaa johtoryhmän jäseniä hankkimaan ja omistamaan M-real Oyj:n osakkeita
ja tätä kautta kasvattamaan Metsäliitto-konsernin omistaja-arvoa pitkällä
tähtäyksellä sekä tukemaan konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Järjestelmän kautta johto sijoittaa henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia
varojaan M-realin B-osakkeisiin. Johtohenkilöt rahoittavat sijoituksensa
osittain itse ja osittain Metsäliitto Osuuskunnan lainoituksen avulla. Johto
kantaa itse omistajariskin järjestelmään tekemänsä sijoituksen osalta. 

Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet hankkivat Metsäliitto Management Oy
-nimisen yhtiön, jonka koko osakekannan he omistavat. Metsäliitto Managementin
on tarkoitus hankkia M-realin B-osakkeita markkinoilta tai johtoryhmän
jäseniltä markkinahintaan. Osakehankinnat rahoitetaan johtoryhmän jäsenten
arviolta yhteensä noin 3.850.000 euron suuruisilla pääomapanoksilla Metsäliitto
Managementiin ja Metsäliitto Osuuskunnalta otettavalla enintään 15.400.000
euron lainalla. Osa johtoryhmän jäsenistä rahoittaa pääomapanostaan Metsäliitto
Managementiin myymällä omistamiaan M-realin B-osakkeita Metsäliitto
Managementille tai markkinoille. 

Osana järjestelmää Metsäliiton hallitus on päättänyt antaa Metsäliitto
Managementille enintään 15.400.000 euron suuruisen korollisen lainan M-realin
B-osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Laina maksetaan kokonaisuudessaan
takaisin viimeistään 31.3.2014. Mikäli järjestelmän voimassaoloaikaa jatketaan
vuosi kerrallaan vuosina 2013, 2014, 2015 tai 2016, laina-aikaa jatketaan
vastaavasti. Metsäliitto Managementilla on oikeus maksaa laina ennenaikaisesti
takaisin milloin tahansa. Metsäliitto Managementilla on velvollisuus maksaa
laina ennenaikaisesti takaisin myymällä hallussaan olevia M-realin B-osakkeita,
mikäli M-real Oyj:n B-osakkeen pörssikurssi ylittää muuten kuin tilapäisesti
tietyn järjestelmässä määritetyn tason. 

Järjestelmä on voimassa vuodenvaihteeseen 2013—2014 saakka, jolloin järjestelmä
on tarkoitus purkaa myöhemmin päätettävällä tavalla. Järjestelmää jatketaan
vuosi kerrallaan, mikäli M-realin B-osakkeen pörssikurssi loka-marraskuussa
2013, 2014, 2015 tai 2016 on alle sen keskihinnan, jolla Metsäliitto Management
hankki omistamansa M-realin B-osakkeet. 

Metsäliitto Managementin omistamien M-realin B-osakkeiden luovuttamista on
rajoitettu järjestelmän voimassaoloaikana. Johtoryhmän jäsenten omistus
Metsäliitto Managementissa pysyy pääsääntöisesti voimassa järjestelmän
purkamiseen saakka. 


 
METSÄLIITTO OSUUSKUNTALisätietoja:                                  
Hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta, puh. 040 829 93 93

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa