Metsäliiton osuuskorot ennallaan

Metsäliitto-konserni, lehdistötiedote 6.5.2010
Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti 5.5.2010 pitämässään varsinaisessa
kokouksessa jäsenten osuusmaksuille maksettavista osuuskoroista. Metsäliitto
jatkaa pitkäjänteistä korkopolitiikkaa, ja jäsenen sijoittamalle
sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan vuoden 2009 tuloksen perusteella
korkoa 5,5 prosenttia (5,5), A-lisäosuuspääomalle 5,0 prosenttia (5,0) ja
B-lisäosuuspääomalle 4,5 prosenttia (4,5). 
 
Osuuskorot maksetaan jäsenille 10.5.2010. Korkoa maksetaan vuodelta 2009
yhteensä 35,6 miljoonaa euroa (37,4). 
 
Edustajisto vahvisti pitämässään kokouksessa myös tilinpäätöksen vuodelta 2009
ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle. 
 
Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä uudelleen valittiin prikaatikenraali
Pentti Airio Helsingistä, talousneuvos Ilkka Juusela Sastamalasta,
maanviljelijä Antti Jäärni Simosta, agrologi Timo Kässi Uuraisilta,
maanviljelijä Jukka Lappalainen Pielavedeltä, agronomi Jussi Linnaranta
Kuopiosta ja maanviljelijä Mikko Tolonen Suomussalmelta. 

Agronomi Erkki Jaakkolan tilalle hallintoneuvostoon valittiin maanviljelijä
Jukka Vanhatalo Siikaisista, maanviljelijä Lauri Kanasen tilalle
hankekoordinaattori, maanviljelijä Airi Kulmala Nousiaisista,
metsätalousinsinööri Ilkka Lehtisen tilalle maanviljelijä Antti-Jussi Mikkola
Pälkäneeltä, maanviljelysneuvos Runar Lillandtin tilalle metsänhoitaja
Hans-Erik Lindqvist Närpiöstä, metsätalousneuvos Teuvo Mankin tilalle
maanviljelijä Petri Kuutti Kouvolasta ja maanviljelijä Martti Niirasen tilalle
pankinjohtaja Ahti Siponen Kiuruvedeltä. 

Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen
agronomi Hannu Järvisen ja varapuheenjohtajakseen maanviljelijä Juha Paajasen. 
 
Lisätiedot:
Jäsenpalvelujohtaja Harri Hyppänen, Metsäliitto-konserni, puh. 050 532 0016
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa