Metsäliiton Puutuoteteollisuuden sahoja koskevat yt-neuvottelut päättyneet


            
Metsäliitto-konserni pörssitiedote 18.6.2009 klo 12:00

Metsäliiton Puutuoteteollisuuden sahoja koskevat yt-neuvottelut
päättyneet

Metsäliitto jatkaa toimenpiteitä sahauksen kannattavuuden
parantamiseksi ja lomauttaa kaikkien toiminnassa olevien sahojensa
henkilöstön kahdeksi - neljäksi viikoksi sahatavaran heikon
markkinatilanteen ja hinnaltaan kilpailukykyisen puuraaka-aineen
huonon saatavuuden johdosta.

"Olemme jo pitkään sopeuttaneet tuotantoa sahatavaran
markkinatilanteen mukaan. Lopputuotteiden markkinahintoihin nähden
kilpailukykyistä puuta ei ole ollut riittävässä määrin saatavana,
joten joudumme rajoittamaan tuotantoamme", Metsäliiton
Puutuoteteollisuuden toimialajohtaja Ole Salvén toteaa.

"Metsäliiton Puunhankinta on ollut hyvin aktiivinen tukkipuun ostossa
ja markkinaosuutemme on ollut korkea, mutta puukaupan volyymi ei ole
ollut riittävä. Olisikin tärkeää saada puukauppa vilkastumaan jo
kesän aikana, jotta sahojen tuotanto pystytään käynnistämään
syksyllä", Metsäliiton Puunhankinnan toimialajohtaja Juha Mäntylä
painottaa.

Eilen, 17. kesäkuuta päättyneet yhteistoimintaneuvottelut koskivat
yhteensä 380 henkilöä. Kahdesta neljään viikkoa kestävät lomautukset
toteutetaan kesälomien jatkona. Tarpeen mukaan lomautuksia jatketaan
syksyn aikana markkinatilanteen mukaan. Yhteensä lomautukset kestävät
enintään 90 päivää.

Lisäksi Metsäliiton Puutuoteteollisuuden Kaskisten jalostuksesta
vähennetään 16. kesäkuuta päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena
noin 20 henkilöä. Vähentämistarpeen taustalla on Ison-Britannian
tee-se-itse-markkinoille tarkoitettujen kuluttajatuotteiden
sopimusvalmistuksen siirtyminen Kaskisista Isoon-Britanniaan,
kustannussäästötoimenpiteet sekä organisaation mitoittaminen
vastaamaan tuotantoa.

Lisätietoja:
Toimialajohtaja Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus, puh. 010
465 4870
Toimialajohtaja Juha Mäntylä, Metsäliiton Puunhankinta, puh. 050 352
5528
Päivi Kauhanen, Metsäliiton konserniviestintä, puh. 050 598 9560

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa