Metsäliiton Turvemaasavotta hakee ratkaisuja puunkorjuun pullonkauloihin

Metsäliiton Puunhankinta, lehdistötiedote 7.1.2008
 
Metsäliitto on käynnistänyt laajan Turvemaasavotan. Savotta on ensi kesään
kestävä projekti, jonka tavoitteena on etsiä laaja-alaisesti ja yhdessä eri
yhteistyökumppaneiden kanssa ratkaisuja, joilla turvemaiden kasvavia
hakkuumahdollisuuksia saataisiin hyödynnettyä nykyistä paremmin. Metsäliiton
tavoitteena on nostaa projektin myötä turvemaiden hakkuita kolmanneksella. 
 
Metsäntutkimuslaitoksen viimeisimmän metsäinventoinnin mukaan suometsissä
kasvavan puuston tilavuus on noin 500 miljoonaa kuutiometriä eli lähes
neljännes Suomen 2,2 miljardin kuution puuvaroista. Puuston kasvusta suometsien
osuus on niin ikään neljänneksen luokkaa, noin 24 miljoonaa kuutiota vuodessa.
Viime vuosina ojitetuilta turvemailta on Suomessa hakattu puuta 5-6 miljoonaa
kuutiometriä vuodessa. Määrä voitaisiin nostaa 12-14 miljoonaan kuutiometriin. 
 
"Suometsissä metsänhoidolliset hakkuutarpeet ja metsäteollisuuden puun tarve
kohtaavat. Tarvitaan kuitenkin uusia teknisiä ja toiminnallisia avauksia, että
turvemaille kerääntyneet hakkuurästit päästään nykytalvien puitteissa
purkamaan. Näitä etsimme Turvemaasavotassa yhdessä yhteistyökumppaneiden
kanssa", tiivistää savotasta vastaava Metsäliiton kehittämispäällikkö Risto
Lilleberg. 
 
"Turvemaasavotta on tärkeä myös suurelle osalle Metsäliiton 131 000
omistajajäsenestä, jotta heidän aikanaan tekemien ojitusinvestointien tulos
saadaan hyödynnettyä ja metsän jatkokehitykselle tarpeelliset harvennushakkuut
saadaan tehtyä", Lilleberg tähdentää. 
 
Turvemaiden hakkuumahdollisuuksien lisäämiseksi on esimerkiksi tarpeen kehittää
puunkorjuukoneiden kantavuutta, toteuttaa harvennukset ja ojalinjojen avaukset
samalla kertaa sekä lisätä kaivinkone-hakkuukone-yhdistelmien käyttöä. 
 
Myös toimintamalleja on parannettava kesäaikaisen puunkorjuun kasvattamiseksi,
mikä mahdollistaa korjuu- ja kuljetusyrittäjien ympärivuotisen työllistämisen
lisäämisen. Lisääntyvien korjuu- ja kuljetusresurssien myötä olisi mahdollisuus
kasvattaa myös talvella turvemailta korjattavan puun määrää. 
 
Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Risto Lilleberg, p. 050 598 7383
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, p. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa