Metsäliitto alentaa kuusikuitupuun latvaläpimittaa

Metsäliitto alentaa kuusikuitupuun latvaläpimittaa

Metsäliitto alentaa kuusikuitupuun minimiläpimitan kahdeksasta sentistä
seitsemään senttiin. Metsäliiton toimittaman hiomokuusikuitupuun
minimilatvaläpimitan laskusta päästiin asiakaslaitosten kanssa
neuvottelutulokseen eilen illalla. 

Alennettu minimiläpimitta otetaan puun ostossa käyttöön heti ja sitä
sovelletaan myös niissä aikaisemmin tehdyissä kaupoissa, joiden puut hakataan
1.10.2004 lähtien. 

Päätöksellä pyritään vauhdittamaan syksyn puukauppaa ja edistämään
metsänhoidollisesti tärkeitä metsien harvennushakkuita. Päätös on jatkoa
Metsäliiton 4.6.2002 päänavaukselle havusellupuun latvan vähimmäisläpimitan
alentamisesta seitsemästä kuuteen senttiin. 

Puukaupalle on tänä syksynä olemassa erinomaiset edellytykset hyvän kysynnän ja
nyt tehdyn päätöksen ansiosta. Metsänomistajalle nopeakin puukauppatulojen
saanti on mahdollista, mikäli leimikko sopii hakattavaksi ennen talven tuloa.
Tällaisia kohteita ovat kantavalla maapohjalla kasvavat harvennusmetsät sekä
päätehakkuut. 

Lisätiedot:

Ostojohtaja Juha Mäntylä, puhelin 01046 94244 tai 050 3525528

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa