Metsäliitto ei näe Metsähallituksen kanteelle perusteita

Metsäliitto-konserni pörssitiedote 1.4.2011 klo 12.30

Metsäliitto katsoo Metsähallituksen 31.3.2011 Helsingin käräjäoikeudelle jättämän Metsäliitto Osuuskuntaan, Stora Enso Oyj:hin ja UPM-Kymmene Oyj:hin kohdistuvan vahingonkorvauskanteen olevan perusteeton. Kanne liittyy markkinaoikeuden 3.12.2009 tekemään päätökseen, jonka mukaan edellä mainitut yritykset olivat syyllistyneet kilpailunrajoituslain rikkomukseen.

Metsäliitto perehtyy huolella Metsähallituksen vahingonkorvauskanteeseen lähtökohtanaan, että se on perusteeton. Metsäliitto ei ole aiheuttanut vahinkoa metsänomistajille, mukaan lukien Metsähallitus. Metsäliiton käsitys vuosien 1997–2004 toiminnasta on se, että kyseessä oli lieväksi kilpailurikkomukseksi katsottava tietojenvaihto ja ei-sitovista hintaodotuksista keskustelu. Näin ollen Metsäliitto ei ole aiheuttanut vahinkoa metsänomistajille ja katsoo vahingonkorvauskanteen olevan aiheeton. Näyttöä menettelyn väitetyistä metsänomistajille negatiivisista markkinavaikutuksista ei myöskään markkinaoikeudessa pystytty esittämään.

Metsähallituksen kanteessa ilmoittaman korvausvaatimuksen enimmäismäärä on noin 282,6 miljoonaa euroa, johon vaateen mukaan laskettava lisäksi arvonlisävero sekä korot.


Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Esa Kaikkonen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4749
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa