Metsäliitto ei osallistunut puumarkkinoiden hintakartelliin

Metsäliitto-konserni           PÖRSSITIEDOTE

                     21.12.2006 klo 13.59.00METSÄLIITTO EI OSALLISTUNUT PUUMARKKINOIDEN HINTAKARTELLIIN

Kilpailuvirasto katsoo, että Metsäliitto on syyllistynyt vakavaan
kilpailunrajoitukseen, vaikka kyseessä on ollut vain lievä rikkomus.

Metsäliitto pitää Kilpailuviraston seuraamusmaksuesitystä kohtuuttomana,
edellisellä kerralla viraston esitys putosi oikeuskäsittelyssä EUR 3,3
miljoonasta EUR 0,5 miljoonaan.

Hintatietojen vaihdolla ei ole ollut vaikutusta puun hintaan tai metsänomistajan
asemaan.

Kilpailuvirasto on saanut loppuun vuonna 2004 alkaneet tutkimukset koskien
raakapuumarkkinoita. Jo aiemmin EU:n kilpailuviranomaiset ovat lopettaneet UPM-
Kymmenen kanteluun perustuneet aikakausilehtipaperia ja hienopaperia koskeneet
tutkimukset perusteettomina.

Kantelun viimeistä eurooppalaista osaa, raakapuuta, koskien Kilpailuvirasto
katsoo metsäteollisuusyritysten osallistuneen vuosina 1997 - 2004 vakavaan
kilpailulain vastaiseen menettelyyn. Virasto esittää Metsäliitolle EUR 21
miljoonan sakkoja. Kyseessä on kuitenkin vasta seuraamusmaksuesitys ja
edellisessä vastaavassa tapauksessa kilpailuviraston noin EUR 3,3 miljoonan
seuraamusmaksuesitys supistui oikeuskäsittelyssä puoleen miljoonaan euroon.

Metsäliitto on tutkimusten alusta lähtien tehnyt yhteistyötä Kilpailuviraston
kanssa asian selvittämiseksi ja saanut sen seurauksena 30 %:n alennuksen
sakkoesitykseen. Metsäliitto on prosessin kuluessa myöntänyt, että sen
toimihenkilöt ovat osallistuneet pääosin vuosina 1997 - 2001 lievään
kilpailunrajoituslain vastaiseen menettelyyn eli hintatietojen vaihtoon. Samalla
Metsäliitto kiistää osallistuneensa hinnoista sopimiseen tai muuhun vakavaan
kartelliin.

"UPM-Kymmene on kantelunsa yhteydessä selvästi liioitellut sitä, että
puunhankinnassa kyseessä olisi kielletty hintayhteistyö. Aiempien EU-komission
päätösten perusteella voidaan olettaa UPM:n menetelleen samoin myös
aikakausilehtipaperia ja hienopaperia koskevissa kanteluissaan, jotka EU:n
komissio totesikin perusteettomiksi", Metsäliitto-konsernin lakiasianjohtaja Esa
Kaikkonen muistuttaa.

Hintatietojen vaihtamisella ei Kilpailuviraston tarkasteluajanjaksolla ole ollut
mitään merkitystä puumarkkinoihin tai puun hintaan. Ajan tasalla olevaa
hintatietoa saa kuka tahansa internetistä, alaa seuraavista lehdistä tai
soittamalla minkä tahansa metsäyhtiön konttoriin ja pyytämällä puukauppaa
koskevan tarjouksen.

"Käsityksemme mukaan osapuolet ovat pyrkineet ainoastaan ylläpitämään sujuvaa
puukauppaa ja turvaamaan suomalaisen teollisuuden raaka-ainehuoltoa tilanteessa,
jossa myös puun myyjäosapuoli on osallistunut aktiivisesti markkinoiden
ohjaamiseen. Metsäliitolla on tilanteessa ollut lähinnä sovittelijan rooli, eikä
toiminnalla ole aiheutettu minkäänlaista vahinkoa metsänomistajille", Metsäliitto-
konsernin lakiasiainjohtaja Esa Kaikkonen korostaa.

"Mielestämme Kilpailuvirasto ei suhtautunut tutkimusmateriaaliin riittävän
objektiivisesti. Pääsimme tosiasiallisesti vaikuttamaan esitykseen
kertomuksellamme vasta kahden vuoden kuluttua tutkimusten käynnistymisestä.
Tällaisen ajan kuluttua tehtyjä johtopäätöksiä on erittäin vaikeaa enää muuttaa.
Tutkimusmateriaalissa oli vain rajoitettu määrä kirjallista aineistoa, jonka
vuoksi tässä on vastassa sana vastaan sana ja lopullinen ratkaisu asiassa jääkin
sen vuoksi markkinaoikeuden ratkaistavaksi", lakiasianjohtaja Esa Kaikkonen
kiteyttää.

Ne toimihenkilöt Metsäliitossa, jotka ovat osallistuneet lievään
kilpailunrajoituslain vastaiseen menettelyyn, ovat joko siirtyneet konsernin
ulkopuolelle tai heidän tehtävänsä on muutettu siten, että he eivät ole enää
tekemisissä puukaupan kanssa. Metsäliitto on myös ohjeistanut henkilöstönsä
uudelleen, jotta vastaavat tapaukset jatkossa estetään.

Kilpailuviraston lopulliseen esitykseen perehdyttyään Metsäliitto antaa
vastineensa markkinaoikeudelle.

Lisätietoja:
Esa Kaikkonen, lakiasianjohtaja, Metsäliitto-konserni, 050 598 8746
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, Metsäliitto-konserni, 050 570 5606

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa