Metsäliitto ei valita markkinaoikeuden määräämästä seuraamusmaksusta

Metsäliitto-konserni lehdistötiedote 17.12.2009

Metsäliitto on päättänyt olla valittamatta korkeimpaan hallinto-oikeuteen
markkinaoikeuden 3.12.2009 julkistamasta päätöksestä, vaikka se ei jaakaan
markkinaoikeuden näkemystä tapauksesta. 

Markkinaoikeus määräsi Metsäliitto Osuuskunnalle 21 miljoonan euron
seuraamusmaksun kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä vuosina
1997-2004. Markkinaoikeuden mukaan kyseessä oli kielletty yhteistyö
metsäyhtiöiden välillä, jolla pyrittiin vaikuttamaan raakapuun hintakehityksen
pitämiseen vakaana. Metsäyhtiöiden ei kuitenkaan katsottu sopineen hinnoista
metsänomistajien vahingoksi eikä yhteistyöllä myöskään näytetty olleen
vahingollisia vaikutuksia raakapuun markkinoilla. 

 

Lisätietoja:

Lakiasiainjohtaja Esa Kaikkonen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4749

Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa