Metsäliitto jatkaa toimia kannattavuuden parantamiseksi


            
Osana sopeuttamistoimia Metsäliitto Osuuskunta aloittaa
yhteistoimintaneuvottelut koskien Suomen puunhankinnan ja toimitusten
organisaatioiden lomauttamista sekä toimintojen tehostamista Pohjois-Suomessa.
Heikosta markkinatilanteesta johtuvien tuotannon supistusten vuoksi myös puun
osto-, vastaanotto- ja toimitusmääriä on jouduttu rajoittamaan. 

”Mahdollisten lomautusten ja henkilövähennysten tavoitteena on sopeuttaa
toimintaa ja kustannuksia vastaamaan vähentyneitä toimitus-, vastaanotto- ja
ostomahdollisuuksia. Konsernin tuotantolaitoksilla on jo tehty vastaavia
toimenpiteitä”, sanoo Suomen puunhankinnan johtaja Yrjö Perälä. Nämä kaikki
suunnitellut toimenpiteet tukevat Metsäliiton perustehtävää. Metsäliiton
toiminta-ajatus on muuttumaton, se hankkii ja markkinoi omistajajäsentensä
puuta kilpailukykyisesti ja jalostaa sen ensisijaisesti omilla
tuotantolaitoksillaan. 

Toimenpiteet saattavat aiheuttaa enintään kahden kuukauden lomautuksen.
Mahdollisten lomautusten toteutuksessa ja ajoituksessa huomioidaan
puunhankinnan perustehtävien ylläpito ja todellinen tehtävien vähentyminen. 

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 24.2.2009, ja ne koskevat Metsäliiton
Suomen puunhankinnan hankintapiirien ja hankintayksiköiden sekä
toimitusprosessin toimitusyksiköiden koko henkilöstöä, yhteensä noin 450
henkilöä. Suunnitellut toimenpiteet koostuvat pääasiassa koko henkilöstön
lomautuksista. 

Osana yt-neuvotteluja esitetään Pohjois-Suomessa hankintapiirien lukumäärän
vähentämistä ja toimitusyksiköiden toimintarajojen sekä resurssien
tarkistamista. Esitetyt toimenpiteet saattavat aiheuttaa enintään yhdeksän
henkilön vähentämistarpeen. Mahdolliset vähennykset pyritään toteuttamaan
erilaisin tehtäväsiirroin ja eläkejärjestelyin, mutta irtisanomisetkin ovat
mahdollisia. 

Lisätietoja:
Suomen puunhankinnan johtaja Yrjö Perälä, puh. 0500 615 399
Johtaja, Toimitukset Heikki Karhunen, puh. 050 598 8950
Metsäliiton konserniviestintä Satu Holm-Jumppanen, puh. 050 305 4718

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa