Metsäliitto käynnistää valtakunnallisen kesäsavotan

Metsäliitto käynnistää valtakunnallisen kesäsavotan

Metsäliitto käynnistää valtakunnallisen kesäsavotan, jonka tavoitteena on
kasvattaa erityisesti harvennushakkuiden määrää kolmanneksella viime vuosien
keskiarvosta. 
 
Uusimman valtakunnan metsien inventoinnin mukaan ensiharvennusten ja
kakkosharvennusten määrää pitäisi lisätä merkittävästi koko maassa.
Harvennustarve kohdistuu männiköihin ja koivikoihin, joiden kokonaistilavuudet
ovat nousseet 7-10 % edellisestä inventoinnista. Harvennus tuo metsään valoa,
parantaa puiden kasvua ja nopeuttaa järeytymistä tukkipuiksi. 
 
Valtakunnan metsien inventoinnin arvion mukaisesti hakkuut ovat myöhässä
kolmella miljoonalla hehtaarilla, mikä on 500 000 hehtaaria enemmän kuin
edellisessä inventoinnissa (1996-2003). Viivästyneistä hakkuista on harvennus-
ja uudistushakkuita molempia noin miljoona hehtaaria. Hakkuiden merkittävä
lisääminen onnistuu lähinnä kesällä, sillä talvisin hakkuuresurssit ovat
täyskäytössä. 
 
"Kesäsavotassa kohtaavat metsien metsänhoidolliset hakkuutarpeet, teollisuuden
puuntarve ja osaavien yrittäjien työntarve. Puulla on ennätyskorkea hinta,
metsät tarvitsevat hoitoa ja kesän hakkuisiin on varattu kokeneet
sopimusyrittäjämme", toteaa Metsäliiton Suomen puunhankinnan johtaja Yrjö
Perälä. 
 
"Kesä on hyvää aikaa kaikkiin uudistushakkuisiin sekä kantavilla pohjilla
kasvavien metsien, kuten männiköiden harventamiseen. Kun puun hinta on noussut
vuoden takaisesta havutukeilla 20-26 % ja kuitupuilla 12-24 % uskomme, että
mittavalla kesäsavotalla on ehkä ainutkertainen tilaus." 
 
Metsäliitto parantaa myös kotimaan raaka-aineen hyödyntämistä laajentamalla
pikkutukin mittojen käyttöä männikön harvennuksissa. Pikkutukkien mitat
vaihtelevat toimituskohteittain, mutta pienimmillään tukin latvaläpimitta on 12
cm ja pituus 3,1 metriä. 
 
"Pikkutukin mittojen käytön laajentaminen on osa prosessia, jonka tavoitteena
on kotimaisen puun entistä tarkempi hyödyntäminen sen jalostusarvon mukaisesti.
Metsänomistajallekin asialla on merkitystä, sillä pikkutukista hän saa yli
kolmanneksen parempaa hintaa kuin mäntykuitupuusta", täsmentää Perälä. 

 
Lisätietoja: 
Johtaja Yrjö Perälä, Suomen puunhankinta, puh. 0500 615 399
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa