Metsäliitto kehittää kuitupuun tehdasmittausta

Puunhankinta
 
Metsäliitto on ottanut käyttöön puutavara-autojen kuormaimissa käytettävän
Kuormainvaaka 2 -menetelmän osana kuitupuiden tehdasmittausta. Menetelmässä
puutavara punnitaan metsässä kuormauksen yhteydessä. 
 
Tehtaalla kuorma mitataan mitta-asemalla käytössä olevalla mittausmenetelmällä
esimerkiksi Modus 2000 lasermittauksella. Mittauksen jälkeen mittausyksikön
kokonaistilavuus jaetaan eri puutavaraerille kuormainvaa'alla punnittujen
massojen suhteina. Modusmenetelmässä mittausyksikkönä on nippu ja osanippujen
tilavuudet saadaan niiden massojen suhteessa. 
 
"Kuormainvaaka 2- menetelmää käytetään vain kuormissa, joissa puutavaraerien
tuoretiheydet ovat samanlaisia. Menetelmä parantaa erien erillään pitoa, sillä
osaniput erotetaan kilon tarkkuudella värimerkkien sijaan. Menetelmän avulla
päästään tarkkaan mittaustulokseen ja yksiselitteiseen dokumentointiin",
kiteyttää Metsäliiton tehdasmittausyksikön kehitysjohtaja Olof Thesslund. 
 
"Autoilijalle maksetaan korvaus siitä, että varastopaikka saadaan tyhjäksi.
Näin puutavaraerien loput kulkevat rivakammin tehtaalle, joten loppumittaus ja
puukaupan loppumaksu saadaan tehdyksi ajallaan" Thesslund jatkaa. 
 
"Puutavara-autojen kuormainvaakojen myötä kuljetus tehostuu ja
liikenneturvallisuus lisääntyy, sillä kuljettaja pystyy lastaamaan autoonsa
maksimikuorman ilman pelkoa ylikuormasta. Jatkossa kuormainvaakamenetelmää
voidaan myös hyödyntää pienien puuerien mittauksessa, kun niitä siirretään
terminaaleihin tai välivarastoihin. Kun painot muutetaan kuutioiksi
tuoretiheydellä, voidaan mittaustulokset saada metsänomistajalle jo ennen kuin
puut viedään tehtaalle", Thesslund toteaa. 
 
Kuormainvaaka 2 -menetelmää käytetään apuna kaikissa tehdasmittauksena
mitattavissa yksityismetsien puutavaraerissä. 
 
Kuormainvaakamittaus on virallinen mittausmenetelmä ja soveltuu parhaiten
isommille yli 20 m3 puutavaraerille. Kuormainvaaka 2 -menetelmä on kehitetty
pienerien erillään pitoon ja terminaaleihin ajettavan puun mittausta varten. Se
on mittausosapuolten sopima koekäyttömenetelmä, jonka virallistamisprosessi
käynnistyy 2008 kesällä. 
 
Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Olof Thesslund, puh. 0500 204 403
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa