Metsäliitto kehittää kuitupuun tehdasmittausta - vajaalaadun määritys yksinkertaistuu

4.12.2006

Metsäliitto-konserni ottaa vuoden alusta koekäyttöön uuden laatuluokituksen
kuitupuun tehdasvastaanotossa Länsi-Suomessa. Uutta laadutusta käytetään
Kaskisten, Rauman ja Kyröskosken mittausasemilla, joissa menetelmää sovelletaan
kaikkiin Suomesta tuleviin puukuljetuksiin. 

Kokeilussa puutavaraniput jaetaan arvioidun vajaalaadun osuuden perusteella
kolmeen laatuluokkaan A, B ja C. A-luokassa vajaalaatuista puuta on 0-2 %,
B:ssä 2,1-8,0 % ja C:ssä yli 8,1 %. 

Luokaan A kuuluville nipuille ei mahdollisesta vajaalaadusta tehdä lainkaan
vähennystä. Luokassa B määritetään nipulle vajaalaatuvähennys luokasta otantaan
arvottujen nippujen liukuvan keskiarvon perusteella. Luokassa C tehdään suora
vajaalaatuvähennys. Vajaalaadun määritys on nippukohtainen, joten yhdestä
puukaupasta voi tulla eri luokkiin kuuluvia nippuja. 
 
”Uudessa laatuluokittelussa kiinnitetään huomio oleelliseen vajaalaatuun
jakamalla niput tehtaan prosessin kannalta hyviin, keskinkertaisiin ja
huonoihin. C-luokan eli yli 8 % vajaalaatua sisältävien nippujen osuus on
tähänkin asti ollut varsin vähäinen. Huolellisesti tehdyt erät sijoittuvat
A-luokkaan”, tiivistää Metsäliiton tehdasvastaanoton kehitysjohtaja Olof
Thesslund. 

Aiemmassa laatuositemenetelmässä Kaskisissa ja Raumalla vajaalaatuluokkia oli
kuusi. Kyröskoskella tehdasmittaerille on ollut käytössä suora silmämääräinen
vajaalaatuvähennys. Laatuositemittaus on virallinen mittausmenetelmä. 

”Uskomme muutoksen vaikuttavan positiivisesti puukauppaan. Metsäliitto ostaa
kuitupuuta Länsi-Suomesta sekä pysty- että hankintakaupalla. Ensi vuodelle
budjetoitu puunkäyttö on korkealla tasolla ja kaikilla puutavaralajeilla on
hyvä hinta”, painottaa Metsäliiton Suomen puunhankinnan johtaja Juha Mäntylä. 

Koekäytön tarkoituksena on yksinkertaistaa kuitupuun laadutusta ja tehostaa
vastaanottoa. Jos tulokset ovat myönteiset, on menetelmä mahdollista ottaa
käyttöön kaikilla konsernin kuitupuuta käyttävillä tehtailla Suomessa. 
 
Lisätietoja: 
Kehitysjohtaja Olof Thesslund, tehdasvastaanotto, p. 0500 204403
Johtaja Juha Mäntylä, Suomen puunhankinta, p. 050 352 5528
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, p. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa