Metsäliitto-konserni parantaa rakennusten energiatehokkuutta

Metsäliitto-konserni lehdistötiedote 9.2.2010

Metsäliitto-konserni parantaa rakennusten energiatehokkuutta

Metsäliitto-konsernin ilmasto-ohjelman tavoitteena on ilmastonmuutoksen
hillitseminen. Energiatehokkuuden parantaminen on merkittävä osa ohjelmaa.
Tähän liittyen Metsäliitto-konserni on allekirjoittanut Maailman kestävän
kehityksen yritysneuvoston WBCSD:n (World Business Council for Sustainable
Development) julistuksen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.
Julistuksessa esitetään useita toimenpiteitä, joiden avulla yritykset voivat
parantaa liikerakennusten energiatehokkuutta. WBCSD:n jäsenten näkemysten
mukaan rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja energiatehokkaiden
rakennusten kysynnän luominen voivat vähentää maailmanlaajuista
energiankulutusta ja sitä vastaavia hiilidioksidipäästöjä tuntuvasti. 

"Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on osa Metsäliitto-konsernin
laajempaa, järjestelmällistä energiatehokkuusohjelmaa. Osallistumalla
julistukseen saamme myös uusia mahdollisuuksia kertoa, miten Metsäliiton
Puutuoteteollisuuden ekotehokkailla puupohjaisilla  ratkaisuilla voidaan
pienentää rakennusten ympäristövaikutuksia. Rakentamiseen ja sisustamiseen
tarkoitetut tuotteemme ovat energiatehokkaita koko elinkaarensa ajan",
Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan sanoo. 

Julistus tukee hyvin Metsäliitto-konsernissa meneillään olevaa rakennusten
energiatehokkuuden kehitystyötä. Vuonna 2009 aloiteun projektin tavoitteena on
kehittää yritykselle rakennustietokanta tehokasta kiinteistönhallintaa varten.
Metsäliitto-konsernin energiatehokkuusohjelmalla vähennetään tuotannon
energiankulutusta ja pienennetään CO2-päästöjä. Tämä tehostamistoiminta on
laajennettu konsernin liikerakennuksiin ja työtä jatketaan. "Energiankulutuksen
ja CO2-päästöjen vähentämisen lisäksi voimme myös pienentää
toimintakustannuksia", Metsäliitto-konsernin hallintopalvelujen johtaja Jukka
Tuloisela sanoo. 

Metsäliitto-konserni, sen kaikki liiketoiminta-alueet mukaan lukien, on ollut
WBCSD:n jäsen vuodesta 2003 lähtien. Pääjohtajavetoiseen yritysneuvostoon
kuuluu noin 200 yritystä eri puolilta maailmaa. Neuvostossa yritykset voivat
perehtyä kestävän kehityksen kysymyksiin, jakaa tietoa, kokemuksia ja parhaita
käytäntöjä sekä edistää kyseisiin asioihin liittyviä liiketoiminnallisia
näkökulmia tekemällä yhteistyötä hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja
hallitusten välisten järjestöjen kanssa eri foorumeilla. 

Lisätietoja:
Mikko Ohela, Johtaja, Kansainvälinen edunvalvonta, puh. +358 1046 94331

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa