Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009


            
Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009, pörssitiedote
23.7.2009 klo 12

Metsäliitto-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä -128 miljoonaa euroa


Tulos vuoden 2009 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta
*     Liikevaihto 2 492 miljoonaa euroa (1-6/2008: 3 386 milj.
 euroa).
*     Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -128 miljoonaa
 euroa (93). Liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen oli -193
 miljoonaa euroa (189).
*     Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -181
 miljoonaa euroa (-16), Tulos ennen veroja sisältäen kertaerät oli
 -257 miljoonaa euroa (80).

Tulos vuoden 2009 toiselta neljännekseltä
*     Liikevaihto 1 213 miljoonaa euroa (4-6/2008: 1 676 milj.
 euroa).
*     Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -61 miljoonaa
 euroa (33). Liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen oli -56
 miljoonaa euroa (105).
*     Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -88
 miljoonaa euroa (-18). Sisältäen kertaerät, tulos ennen veroja oli
 -95 miljoonaa euroa (54).
Tapahtumat vuoden toisella neljänneksellä
*     Metsäliitto myi Vapo Oy:n osakeomistuksensa (49,9 %) 165
 miljoonalla eurolla kotimaiselle EPV Energia Oy:n johtamalle
 konsortiolle ja aloitti yhdessä Vapon kanssa selvitystyön
 biopolttonesteiden tuotannon edellytyksistä Itämeren alueella.
*     Metsäliiton Puutuoteteollisuus jatkoi toimenpiteitä
 sahauksen kannattavuuden parantamiseksi. Kemin Karihaaran sahan
 toiminta lopetettiin toistaiseksi, ja muiden toiminnassa olevien
 sahojen henkilöstö lomautetaan vähintään kahdeksi, enintään
 neljäksi viikoksi kesälomien jatkona.

Kauden jälkeiset tapahtumat
*     Metsäliitto-konserni teki 15.7.2009 aiesopimuksen
 UPM-Kymmenen kanssa Metsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta.

"Metsäliitto-konserni otti jälleen merkittävän askeleen aktiivisessa
rakennemuutostyössään päättyneen neljänneksen jälkeen heinäkuussa
tehdessään aiesopimuksen Metsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta.
Järjestelyssä Metsäliitto Osuuskunta saa enemmistön Metsä-Botniasta.
Keskittyminen valittuihin ydintoimintoihin tulee selkeämmäksi, ja
järjestely toteutuessaan, Vapo-kaupan ohella, parantaa
Metsäliitto-konsernin taserakennetta merkittävästi."
Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni

Metsäliitto-konserni

+-------------------------------------------------------------------+
| Lyhennetty       |  2009 | 2008 |  2009 |  2008 | 2008 |
| tuloslaskelma     |  1-6 |  1-6 |   Q2 |   Q2 | 1-12 |
| (Jatkuvat toiminnot)  |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
| Liikevaihto      | 2 492 | 3 386 | 1 213 | 1 676 | 6 434 |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Liiketoiminnan muut |   84 |  172 |   43 |  113 |  239 |
| tuotot         |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Liiketoiminnan kulut | -2 569 |  - 3 | -1 227 | -1 591 |  -6 |
|            |    |  178 |    |    |  189 |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Poistot ja      |  -200 | -192 |  -85 |  -93 | -482 |
| arvonalentumiset    |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
| Liiketulos       |  -193 |  189 |  -56 |  105 |   2 |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Osuus        |  -10 |   4 |   -8 |   2 |   6 |
| osakkuusyritysten   |    |    |    |    |    |
| tuloksista       |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Kurssierot      |   -4 |   0 |   -1 |   -2 |  19 |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Muut rahoitustuotot |  -50 | -113 |  -30 |  -51 | -260 |
| ja -kulut       |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
| Kauden tulos ennen   |  -257 |  80 |  -95 |   54 | -233 |
| veroja         |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Tuloverot      |   25 |  -8 |   7 |   -1 |  60 |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
| Kauden tulos      |  -232 |  72 |  -88 |   53 | -172 |
| jatkuvista       |    |    |    |    |    |
| toiminnoista      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------------------------------+

Metsäliitto-konserni

+-------------------------------------------------------------------+
| Kannattavuus       | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  2008 |
| (Jatkuvat toiminnot)   |  1-6 |  1-6 |  Q2 |  Q2 |  1-12 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Liiketulos, milj. euroa | -193 |  189 |  -56 |  105 |   2 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  - " -, ilman     | -128 |  93 |  -61 |  33 |   45 |
| kertaluonteisia eriä   |    |    |    |    |    |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Sijoitetun pääoman    | -7,5 |  7,9 | -4,6 |  8,7 |  0,5 |
| tuotto, %        |    |    |    |    |    |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  - " -, ilman     | -4,9 |  4,2 | -5,1 |  3,1 |  1,3 |
| kertaluonteisia eriä   |    |    |    |    |    |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Oman pääoman tuotto, %  | -28,7 |  6,2 | -23,2 |  9,2 |  -8,4 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  - " -, ilman     | -19,3 | -2,0 | -21,5 | -3,2 |  -6,4 |
| kertaluonteisia eriä   |    |    |    |    |    |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|             |    |    |    |    |    |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Taloudellinen asema   | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  2008 |
|             | 30.6. | 30.6. | 31.3. | 31.3. | 31.12. |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Omavaraisuusaste, %   | 25,6 | 30,1 | 24,8 | 29,2 |  26,0 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Nettovelkaantumisaste, % |  162 |  147 |  167 |  142 |  149 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Korolliset nettovelat,  | 2 348 | 3 421 | 2 666 | 3 329 | 2 666 |
| milj. euroa       |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------------------------------+


Liiketoiminta-alueet

+-----------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto ja liiketulos | Puun- | Puu- |Sellu- |Kartonki- | Pehmo- |
|1-6/2009         |hankin-|tuote- |teolli-|ja paperi-|ja ruoan-|
|(milj. euroa)       | ta  |teolli-|suus*) |teollisuus| laitto- |
|             |    |suus  |    |     | paperit |
|--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------|
|Liikevaihto        |  577|  425|  585|   1 208|   435|
|--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------|
| Liiketoiminnan muut   |   4|   3|   14|    61|    4|
|tuotot          |    |    |    |     |     |
|--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------|
| Liiketoiminnan kulut  |  -570|  -443|  -638|  -1 340|   -377|
|--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------|
| Poistot ja       |   -2|  -20|  -126|   -120|   -21|
|arvonalentumiset     |    |    |    |     |     |
|--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------|
|Liiketulos        |   9|  -35|  -165|   -191|    41|
|--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------|
| Kertaluonteiset erät  |   0|   0|   75|    56|    0|
|--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------|
|Liiketulos ilman kertaeriä|   9|  -35|  -90|   -135|    41|
+-----------------------------------------------------------------------+

*) 100 %. Selluteollisuuden luvuista Metsäliitto-konserniin
konsolidoidaan 53 %.


                Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 492
miljoonaa euroa (3 386).

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -128 miljoonaa euroa (93).
Kertaluonteiset erät olivat nettona -65 miljoonaa euroa (95), joista
40 miljoonaa euroa liittyi Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan
sulkemiseen, 29 miljoonaa euroa M-realin Halleinin paperitehtaan
sulkemiseen ja 4 miljoonaa euroa M-realin käynnissä oleviin
tehostamisohjelmiin. Vapo-kaupasta kirjattiin konsernitasolla
myyntivoittoa 8 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli toisella neljänneksellä -61
miljoonaa euroa eli hieman parempi kuin edellisellä neljänneksellä
(Q1/09: -67).

Metsäliitto-konsernin liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli
-193 miljoonaa euroa (189). Rahoitustuotot olivat 20 miljoonaa euroa
(10), osuudet osakkuusyritysten tuloksista -10 miljoonaa euroa (4) ja
rahoituskulut 70 miljoonaa euroa (123). Rahoituksen kurssierot olivat
-4 miljoonaa euroa (0). Yhdysvaltain dollari vahvistui ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana keskimäärin 13 prosenttia, Ison-Britannian
punta heikkeni 15 prosenttia ja Ruotsin kruunu 16 prosenttia
verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Osakkuusyritysten tuloksiin sisältyy 11 miljoonan euron
kertaluonteinen kulu liittyen Myllykoski Paperin Sunila-osakkeiden
myyntiin. Ensimmäisen neljänneksen aikana M-real osti markkinoilta
omaa joulukuussa 2010 erääntyvää 400 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainaansa 59,95 miljoonan euron nimellisarvosta.
Ostoista kirjattiin noin 30,8 miljoonan euron rahoitustuotto.

Tulos ennen veroja oli -257 miljoonaa euroa (80) ja verot, sisältäen
laskennallisen verovelan muutoksen, 25 miljoonaa euroa (-8).
Jatkuvien toimintojen tulos oli -232 miljoonaa euroa (72),
lopetettujen toimintojen tulos -12 miljoonaa euroa (-64) ja
katsauskauden tulos -245 miljoonaa euroa (8).

Kauden tuloksesta emoyrityksen omistajille kuuluva osuus on -119
miljoonaa euroa (19) ja vähemmistölle kuuluva osuus -125 miljoonaa
euroa (-11).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli
-7,5 prosenttia (7,9) ja oman pääoman tuotto -28,7 prosenttia (6,2).
Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli -4,9
prosenttia (4,2) ja oman pääoman tuotto -19,3 prosenttia (-2,0).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti kesäkuun lopussa oli 1,6
miljardia euroa (31.12.2008: 1,8). Tästä 0,4 miljardia (0,6) oli
likvideinä varoina ja sijoituksina ja 1,2 miljardia (1,2) taseen
ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi
lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,6
miljardin euron arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuussa 25,6 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 162 prosenttia (31.12.2008: 26,0 % ja 149 %).
Korolliset nettovelat olivat 2 348 miljoonaa euroa (31.12.2008: 2
666). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli kesäkuun
lopussa 58,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 34 prosenttia
(31.12.2008: 54,6 % ja 45 %).

M-real nosti vuoden toisella neljänneksellä 60 miljoonaa euroa
TyEL-takaisinlainaa. Noston jälkeen M-realilla on nostamattomia
rahastoituja TyEL-varoja noin 260 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat tammi-kesäkuussa 24,0
miljoonalla eurolla. Varsinaisessa osuuspääomassa ei ollut muutoksia,
mutta A-lisäosuuspääoma kasvoi 21,9 miljoonalla eurolla ja
B-lisäosuuspääoma 2,1 miljoonalla eurolla. Heinäkuun alussa
osuuspääomista erääntyi palautettavaksi 84,7 miljoonaa euroa.
Osuuskunnalla oli kesäkuun lopussa 127 557 jäsentä (31.12.2008: 129
267).

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 22.4.2009,
että vuodelta 2008 maksetaan sääntömääräiselle osuuspääomalle korkoa
5,5 prosenttia (6,5), A-lisäosuuspääomalle 5,0 prosenttia (5,5) ja
B-lisäosuuspääomalle 4,5 prosenttia (4,0). Osuuskorkoa maksettiin
vuodelta 2008 yhteensä 37,4 miljoonaa euroa (41,1).


Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
keskimäärin 16 017 henkilöä (17 828). Kesäkuun lopussa konsernin
henkilöstömäärä oli 15 047 (31.12.2008: 16 729). Emoyritys
Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa oli kesäkuun lopussa 2 995
henkilöä (31.12.2008: 3 217).


Investoinnit
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 74
miljoonaa euroa (110).


Vapo Oy:n myynti
Metsäliitto-konserni sopi 5.5.2009 myyvänsä koko omistusosuutensa
(49,9 %) Vapo Oy:ssä kotimaiselle EPV Energia Oy:n johtamalle
konsortiolle. Kauppa toteutui 24.6.2009. Kauppahinta oli 165
miljoonaa euroa, josta emoyritys Metsäliitto Osuuskunta kirjasi
myyntivoittoa 27,3 miljoonaa euroa. Metsäliitto-konsernin
myyntivoitto oli 8,0 miljoonaa euroa.


M-realin rakennemuutos
M-real käynnisti helmikuussa 2009 uuden tulosparannusohjelman, jonka
tavoite on 80 miljoonan euron vuosittainen tulosparannus. Ohjelman
toimenpiteet kohdistuvat liiketoiminta-alueisiin sekä M-realin
tukitoimintojen sopeuttamiseen Graphic Papers -kaupan jälkeiseen
yhtiörakenteeseen ja kokoluokkaan. Ohjelman täysimääräinen
tulosvaikutus saavutetaan vuodesta 2011 alkaen. Suurin osa
tulosparannustoimista jatkuvien liiketoimintojen osalta arvioidaan
saatavan päätökseen vuoden 2009 aikana. Tulosvaikutuksen ennakoidaan
olevan vuonna 2009 noin 20-25 miljoonaa euroa. Ohjelmaan liittyvien,
vuoden 2009 aikana kirjattavien, kertaluonteisten kulujen ennakoidaan
olevan noin 18 miljoonaa euroa. Samalla käynnistettiin myös vuodelle
2009 erillinen noin 60 miljoonan euron kassavirran parannusohjelma.
Ohjelmaan liittyvät toimenpiteet sisältävät muun muassa
nettokäyttöpääoman vähentämistä sekä investointien karsimista.

Vuonna 2008 M-real ilmoitti aiempiin tarkasteltuihin strategisiin
vaihtoehtoihin perustuen suunnittelevansa Halleinin ja Gohrsmühlen
tehtaiden päällystetyn standardihienopaperituotannon lopettamista.
Molempien tehtaiden toiminta on ollut pitkään tappiollista.
Itävallassa sijaitsevan Halleinin tehtaan paperituotanto lopetettiin
 huhtikuun 2009 lopussa. Saksan Gohrsmühlessä päällystetyn
standardihienopaperin tuotanto lopetettiin myös huhtikuussa.
Erikoispaperien sekä päällystämättömien hienopaperirullien ja
folioarkkien tuotantoa on laajennettu Gohrsmühlessä. Halleinin
sellutehtaan tulevaisuuden vaihtoehtojen tarkastelu jatkuu.


Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto oli katsauskaudella 577 miljoonaa euroa
(960) ja liiketulos 9 miljoonaa euroa (22). Liiketulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä (2). Suomen puunhankinnan osuus liikevaihdosta
oli 441 miljoonaa euroa (654) ja liiketuloksesta 6 miljoonaa euroa
(15).

Merkittävin syy liikevaihdon ja liiketuloksen pienentymiseen on
edellisvuotta selvästi alhaisemmat toimitusmäärät. Puunhankinnan koko
toimitusmäärä oli alkuvuonna yhteensä 12,7 miljoonaa kuutiometriä
(18,5).

Kotimaan puukauppa oli poikkeuksellisen vaisua koko alkuvuoden.
Metsäliitto osti puuta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin puolet
viime vuoden vastaavan ajanjakson puumäärästä. Tästä huolimatta
Metsäliiton markkinaosuus oli aiempaa suurempi. Koko
metsäteollisuuden tammi-kesäkuun ostot yksityismetsistä jäivät noin
kolmannekseen viime vuoden vastaavasta määrästä.

Paperi- ja sellutehtaiden tuotannonsupistuksista johtuen Metsäliitto
joutui rajoittamaan erityisesti kuitupuun ostoa. Tukkipuuta ja
metsäenergiaa ostettiin aktiivisesti. Metsäenergian hankinnan
tehostamiseen tähtäävä metsäenergiasavotta käynnistyi rivakasti ja
toi tulosta varsinkin energiarangan osalta. Puuenergian toimituksista
päätettiin perustaa oma liiketoimintalinja Puunhankinnan yhteyteen.

Venäjän puumarkkinoilla havutukin tarjonta vastasi kysyntää, mutta
kuitupuusta ja koivutukista oli ylitarjontaa. Havutukin tarjonta
väheni nopeasti toisen vuosineljänneksen lopussa. Metsä-Botnian Svir
Timberin sahan puunhankinta hoidettiin suunnitelmien mukaisesti. Puun
toimitukset Venäjältä Suomeen pysyivät alhaisina. Metsäliitto jatkoi
puunhankinnan toimintojen tehostamista.

Baltiassa yksityisten metsänomistajien puukauppa oli pysähdyksissä
koko alkuvuoden. Pääosa puusta hakattiin valtion metsistä.
Metsäliiton toimitukset Suomeen ja Ruotsiin supistuivat selvästi, ja
puunhankinnan organisaatiot sopeutettiin uudelle tasolle.

Ruotsissa puukauppa oli hiljaista sekä tukki- että kuitupuulla.
M-realin Husumin tehtaan puuhuolto hoidettiin suunnitelmien
mukaisesti.

Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 425 miljoonaa euroa
(644) ja liiketulos -35 miljoonaa euroa (-3). Liiketulokseen ei
sisälly kertaluonteisia eriä. Liikevaihdon lasku ja huono
kannattavuus johtuivat heikosta kysyntätilanteesta, alhaisesta
hintatasosta sekä viime vuosina hankittujen raaka-aineiden
kalleudesta.

Puutuoteteollisuuden markkinatilanne oli koko alkuvuoden erittäin
vaikea, ja myynnin volyymit ja hintatasot pysyivät alhaisina. Heikko
kysyntä näkyi erityisesti tietyissä teollisissa asiakassegmenteissä
kuten kuljetusvälineteollisuudessa. Toisen vuosineljänneksen aikana
rakentamisen sekä tee-se-itse-kaupan myynti kuitenkin piristyi hieman
johtuen muun muassa kausiluontoisesta kysynnän lisääntymisestä.
Sahatavaran tuotannonrajoitukset näkyivät markkinoilla
mäntysahatavaran hinnannousuna jakson lopulla.

Lomautuksia ja muita kustannussäästötoimia jatkettiin kannattavuuden
parantamiseksi. Sahatavaratuotannon ohella rajoitettiin myös
sahatavarajalosteiden, vanerin ja insinööripuutuotteiden valmistusta.
Kemissä sijaitsevan Karihaaran sahan toiminta suljettiin
toistaiseksi, ja kaikkien muiden toiminnassa olevien sahojen
henkilöstö lomautetaan vähintään kahdeksi, enintään neljäksi viikoksi
kesälomien jatkona. Kaskisten jalostustoimintoa tullaan supistamaan
johtuen Ison-Britannian tee-se-itse-markkinoille suunnattujen
kuluttajatuotteiden sopimusvalmistuksen siirtämisestä
Isoon-Britanniaan.

Metsäliiton Puutuoteteollisuus kasvatti jatkojalostuksen osuutta
strategiansa mukaisesti tuomalla teollisten asiakkaiden tarpeisiin
entistä kehittyneemmillä pinnoitteilla varustettuja vanerituotteita.
Rakentamisen ratkaisut -liiketoimintalinja jatkoi
matalaenergiarakentamiseen liittyvää kehitystyötä.

Sellu
Selluteollisuuden liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 585 miljoonaa
euroa (810) ja liiketulos ilman kertaeriä -90 miljoonaa euroa (120).
Ensimmäisen neljänneksen aikana kirjatut kertaerät olivat -75
miljoonaa euroa, ja ne liittyivät Kaskisten tehtaan sulkemiseen.
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -165 miljoonaa euroa
(120).

Markkinatilanne ja toisen vuosineljänneksen alussa jatkunut sellun
hinnan voimakas heikkeneminen vaikuttivat merkittävästi liikevaihdon
ja tuloksen pienenemiseen. Tulosta rasittivat myös kysyntätilanteesta
johtuneet tuotannonrajoitusseisokit kaikilla Suomen tehtailla.
Seisokit olivat osittain markkinatilanteesta johtuvia ja osittain
vuosihuoltoseisokkeja. Joutsenon tehtaan kuukauden mittaisen seisokin
aikana tehtiin mittavia huoltotöitä, joiden ansiosta tehtaan myymän
uusiutuvan energian määrä nousee 20 prosenttia.

Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat ensimmäisellä
vuosipuoliskolla keskimäärin 33 prosenttia matalammat edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lehtisellun keskimääräiset
hinnat heikkenivät 38 prosenttia. Sellun hinnat olivat tänä vuonna
alimmillaan huhtikuussa, jolloin havusellusta maksettiin 580 dollaria
ja koivu- ja eukalyptussellusta 480 dollaria. Sen jälkeen hinta on
ollut nousussa päätyen kesäkuun lopulla havusellun osalta 630
dollariin sekä eukalyptus- ja koivusellun osalta 500 dollariin.
Heinäkuulle on ilmoitettu uudet korotetut hinnat.

Vanhojen sellutehtaiden sulkeminen maailmalla jatkui toisella
neljänneksellä, ja lisäksi useat tehtaat rajoittivat tuotantoa
markkinasyistä. Katsauskauden lopussa globaalit selluvarastot olivat
laskeneet lähes normaalitasolle.

Selluteollisuuden liiketuloksesta 30 prosenttia sisältyy M-realin
tulokseen. Metsäliitto-konsernin tilinpäätökseen selluteollisuudesta
on konsolidoitu 53 prosenttia. Heinäkuussa julkistettu Metsä-Botnian
omistusjärjestelyitä koskeva aiesopimus muuttaisi myös Metsä-Botnian
konsolidointitapaa. Kaupan arvioidaan toteutuvan kuluvan vuoden
viimeisen neljänneksen aikana. Metsä-Botnia muuttuu M-realissa
osakkuusyhtiöksi ja Metsäliitossa tytäryhtiöksi, minkä seurauksena
Metsä-Botnian luvut konsolidoidaan konsernin lukuihin täysin.

Kartonki ja paperit
Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto oli 1 208 miljoonaa euroa
(1 688) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -135 miljoonaa euroa
(13).

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edellisen vuoden vastaavaan
kauteen verrattuna heikensi yleisen kysyntätilanteen heikkenemisestä
aiheutunut toimitusmäärien lasku sekä tuote-, puu- ja selluvarastojen
arvojen alentuminen. Tulosta paransivat toteutetut hinnankorotukset
ja kustannussäästöt.

Taivekartongin kysyntä vahvistui tasaisesti toisen vuosineljänneksen
aikana, ja käyntiasteet lähestyivät normaalitasoa. Taivekartongin
hinnankorotusta harkitaan toteutettavaksi päämarkkinoilla.
Päällystämättömän hienopaperin tilausvirrat ovat parantuneet, mutta
hinnat ovat liukuneet alaspäin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin
mahdolliselta, että hintojen lasku on pysähtymässä.

Päällystettyjen papereiden kysyntätilanne on jatkunut heikkona, mutta
Halleinin ja Gohrsmühlen standardihienopaperituotannon lopettamisen
myötä päällystettyjen papereiden merkitys ei ole M-realille enää
olennainen.

M-realin kertaluonteiset erät olivat tammi-kesäkuussa nettona -56
miljoonaa euroa (95). Niistä 22 miljoonaa euroa liittyy Metsä-Botnian
Kaskisten tehtaan sulkemiseen, 29 miljoonaa euroa Halleinin
paperitehtaan sulkemiseen, 3 miljoonaa euroa myyntiverkoston
tehostamisohjelmaan ja 2 miljoonaa euroa erilaisiin kuluvarauksiin.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -191 miljoonaa euroa
(108). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 10 miljoonaa euroa
(70), osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista -13 miljoonaa euroa (-1)
ja rahoituseriin kirjatut kurssierot 2 miljoonaa euroa (1).

M-real osti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana markkinoilta omaa
joulukuussa 2010 erääntyvää 400 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainaansa 59,95 miljoonan euron nimellisarvosta.
Ostoista kirjattiin ensimmäisen neljänneksen tulokseen noin 31
miljoonan euron tuotto. Osakkuusyritysten tuloksiin sisältyy 11
miljoonan euron kertaluonteinen kulu liittyen Myllykoski Papersin
Sunila-osakkeiden myyntiin.

Tulos ennen veroja oli -212 miljoonaa euroa (38), osakekohtainen
tulos -0,61 euroa (0,10) ja sijoitetun pääoman tuotto -11,5
prosenttia (7,3). Ilman kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli
-145 miljoonaa euroa (-57), osakekohtainen tulos -0,42 euroa (-0,18)
ja sijoitetun pääoman tuotto -7,3 prosenttia (1,4).

M-realin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 29,4 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 116 prosenttia (31.12.2008: 30,8 % ja 90 %).
M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja
yhtiön velkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla
laskettu velkaantumisaste kesäkuun lopussa oli noin 91 prosenttia ja
omavaraisuusaste noin 34 prosenttia.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen liikevaihto
oli tammi-kesäkuussa 435 miljoonaa euroa (461) ja liiketulos 41
miljoonaa euroa (20).

Liikevaihto pieneni noin kuusi prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna johtuen valuuttakurssimuutoksista (-4 %) ja alhaisemmista
myyntivolyymeista (-2 %). Yhtiön omien tuotemerkkien myyntivolyymi
pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Sekä omia brändejä että
kaupan merkkejä tuettiin kesäkampanjoin ja sesonkituottein.

Liiketulosta paransivat vuosina 2007 ja 2008 toteutetut
tehostamistoimenpiteet ja alentuneet raaka-ainekustannukset.
Liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä. Toisen
vuosineljänneksen aikana Metsä Tissue ilmoitti Mäntän tehtaan
paperikone 10:n uudistamisesta. Investointi tullaan toteuttamaan
vuoden 2010 alkupuoliskon aikana, ja se parantaa entisestään
Pohjoismaissa myytävien Lambi-, Serla- ja Katrin-tuotemerkkien
laatua.

Metsä Tissue on parantanut energiatehokkuuttaan ja edistänyt
kestävää kehitystä oman toimintansa kehittämisen myötä. Suomen ja
Saksan toimintojen energiatehokkuus auditoitiin, ja molemmat yhtiöt
saivat energiatehokkuussertifikaatit.


Riskit ja epävarmuustekijät
Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin. Ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että näkymät poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 vuosikertomuksessa
on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Metsäliitto-konserni ja UPM-Kymmene tekivät 15.7.2009 aiesopimuksen
Metsä-Botnian Uruguayn toimintojen myynnistä UPM:lle. Samassa
yhteydessä on sovittu, että UPM laskee omistuksensa Metsä-Botniassa
noin 17 prosenttiin enemmistön siirtyessä Metsäliitolle.
Aiesopimukseen sisältyvät muun muassa Metsäliitto-konsernin osuudet
Fray Bentosin sellutehtaasta ja eukalyptuksen viljelyyn
erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä.

Järjestelyn myötä Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä-Botniasta noin
53 prosenttia, M-real noin 30 prosenttia ja UPM noin 17 prosenttia.
Tällä hetkellä omistusosuudet ovat Metsäliitto Osuuskunta 23
prosenttia, M-real 30 prosenttia ja UPM 47 prosenttia.

Järjestelyn nettokassavaikutus on Metsäliitolle noin 100 miljoonaa
euroa negatiivinen, ja se lisää nettovelkoja noin 150 miljoonaa
euroa. M-realin osuus järjestelyn kassavirroista on 300 miljoonaa
euroa.

Toteutuessaan kauppa parantaa Metsäliitto-konsernin
nettovelkaantumisastetta noin 23 prosenttiyksikköä ja
omavaraisuusastetta noin 2 prosenttiyksikköä. M-realin nettovelka
pienenee noin 550 miljoonalla eurolla, nettovelkaantumisaste pienenee
noin 40 prosenttiyksikköä ja omavaraisuusaste paranee yli 3
prosenttiyksikköä.

Kaupan toteutuminen edellyttää molempien osapuolten hallitusten
hyväksynnän, varsinaisen sopimuksen allekirjoittamisen ja
rahoittajien kanssa käytävien neuvottelujen loppuunsaattamisen sekä
kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kaupan arvioidaan toteutuvan
vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana.

Sekä Metsäliitto, M-real että UPM-Kymmene ovat julkaisseet
järjestelystä yksityiskohtaisemmat pörssitiedotteet 15.7.2009.


Lähiajan näkymät
Kotimaassa tukkivaltaisten leimikoiden sekä metsäenergian kysyntä
jatkuu hyvänä, ja markkinoiden odotetaan normalisoituvan myös
kuitupuun osalta. Puunhankinnassa seurataan lopputuotteiden
markkinatilanteen kehittymistä.

Mäntysahatavaran hinnat ovat nousseet ja pienemmän tarjonnan takia
kysyntä ja tarjonta pysynevät paremmin tasapainossa.
Sahatavarantuotantoa joudutaan kuitenkin rajoittamaan, mikäli
lopputuotteiden hintatasoon nähden kilpailukykyisen puuraaka-aineen
saatavuus ei ole syksyllä riittävää. Vanerin kysynnän ei odoteta enää
paranevan kuluvan vuoden aikana, ja Kertopuun kysynnän kehittyminen
riippuu osittain siitä, johtavatko elvytystoimenpiteet
infrarakentamisen aloittamiseen. Aikaisempina vuosina hankitut
kalliit raaka-aineet on pääosin käytetty, minkä uskotaan parantavan
loppuvuoden tulosta.

Sellun varastotasot ovat maailmanlaajuisesti normalisoitumassa, ja
toteutetut sellun hinnankorotukset antavat lieviä merkkejä
positiivisemmasta tuloskehityksestä toiselle vuosipuoliskolle.
Lähitulevaisuutta varjostavat kuitenkin paperitehtaiden alhaiset
käyntiasteet Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä USA:n ja Kanadan
tukitoimet omalle selluteollisuudelle.

M-realin sisäiset tulosparannusohjelmat yhdessä laskevien puu- ja
kemikaalikustannusten kanssa helpottavat haastavaa
kannattavuustilannetta. Heinäkuussa solmittu aiesopimus Metsä-Botnian
Uruguayn toimintojen myynnistä parantaa toteutuessaan M-realin
rahoituksellista tilannetta. Koko vuoden 2009 tulosta rasittavat
kuitenkin merkittävät operatiiviset kulut toiminnan sopeuttamisesta
pienemmäksi ja kannattavammaksi kokonaisuudeksi. Alkuvuoden heikon
tuloskehityksen seurauksena koko vuoden liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä jää huolimatta viime aikojen tietyistä
positiivisista merkeistä selvästi viime vuotta heikommaksi.

Laskusuhdanteesta huolimatta pehmo- ja ruoanlaittopapereiden myynnin
odotetaan säilyvän varsin vakaana. Taantuma on vaikuttanut
suurkuluttajaliiketoimintaan enemmän kuin kuluttajaliiketoimintaan,
joka on osoittanut jopa kasvupotentiaalia joissakin segmenteissä ja
tuoteluokissa. Raaka-ainekustannusten nousun ja varovaisten
kasvuodotusten myötä vuoden jälkipuoliskon ennakoidaan muodostuvan
alkuvuotta haastavammaksi.

Kysynnän arvioidaan jatkuvan edelleen vaikeana. Kannattavuutta ja
kassavirtaa haetaan Metsäliitto-konsernissa edelleen omilla
tehostamistoimenpiteillä ja rakenteita uudistamalla. Koko vuoden
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jää viime aikojen vähäisistä
positiivisista merkeistä huolimatta selvästi viime vuotta
heikommaksi.


Espoossa 23.7.2009


Metsäliitto-konserni
Hallitus

Lisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4260
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465
4541

Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

Lyhennetty laaja       2009  2008     2009  2008  2008
tuloslaskelma         1-6  1-6 Muutos   Q2   Q2  1-12
(milj. euroa)
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto         2 492 3 386  -894 1 213 1 676 6 434
Liiketoiminnan muut tuotot   84  172  -88   43  113  239
Liiketoiminnan kulut    -2 569 -3 178  609 -1 227 -1 591 -6 189
Poistot ja arvonalentumiset  -200  -192   -9  -85  -93  -482
Liiketulos          -193  189  -382  -56  105   2
Osuus osakkuusyritysten    -10   4  -14   -8   2   6
tuloksista
Kurssierot           -4   0   -4   -1   -2   19
Muut rahoitustuotot ja     -50  -113   63  -30  -51  -260
-kulut
Kauden tulos ennen veroja   -257   80  -337  -95   54  -233
Tuloverot            25   -8   33   7   -1   60
Kauden tulos jatkuvista    -232   72  -304  -88   53  -172
toiminnoista

Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista   -12  -64   52   -3  -46  -338
toiminnoista
Kauden tulos         -245   8  -252  -91   8  -511

Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset      15   20   -5   18   27  -55
Myytävissä olevat       -128   71  -199  -62   -1   97
rahoitusvarat
Muuntoerot           -2   3   -5  -12   12   13
Muut erät            0   1   -1   -2   0   -1
Muihin laajan tuloksen     31  -27   58   10   -6  -16
eriin liittyvät verot
Muut laajan tuloksen erät   -85   67  -152  -48   32   39
verojen jälkeen

Kauden laaja tulos yhteensä  -329   74  -404  -139   40  -472


Kauden tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen omistajille   -119   19  -138  -35   10  -213
Vähemmistölle         -125  -11  -114  -56   -2  -297
               -245   8  -252  -91   8  -511

Kauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen omistajille   -156   51  -206  -58   30  -199
Vähemmistölle         -173   24  -197  -81   10  -272
               -329   74  -404  -139   40  -472Tilintarkastamaton

Lyhennetty tase                 2009 2008  2008
                        30.6. 30.6. 31.12.
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                     165  327  176
Muut aineettomat hyödykkeet            77  110   88
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      2 141 3 805 2 958
Biologiset hyödykkeet                5  77  103
Osuudet osakkuusyrityksissä            102  137  139
Myytävissä olevat sijoitukset           330  438  493
Pitkäaikaiset rahoitusvarat            228  26  234
Laskennalliset verosaamiset            71  44   61
                        3 120 4 963 4 252
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                  668 1 144  943
Myyntisaamiset ja muut saamiset          791 1 472 1 085
Rahavarat                     350  183  619
                        1 809 2 799 2 647

Myytävänä olevat omaisuuserät           731   -   -

Varat yhteensä                 5 660 7 762 6 899


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Oma pääoma                    937 1 335 1 104
Vähemmistön osuus                 510  992  682
                        1 447 2 326 1 786
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat             249  426  328
Eläkevelvoitteet                 124  176  131
Varaukset                     92  57  111
Rahoitusvelat                  2 393 2 907 2 854
Muut velat                     19  40   26
                        2 876 3 606 3 449
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat            378  743  690
Ostovelat ja muut velat              718 1 086  974
                        1 096 1 829 1 664

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat  240   -   -

Velat yhteensä                 4 213 5 435 5 113

Oma pääoma ja velat yhteensä          5 660 7 762 6 899Tilintarkastamaton


Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Oman pääoman muutos               Arvon-
             Osuus-  Yli-     muutos Kerty-   Vähem-
Milj. euroa        pää- kurssi- Muun- ja muut  neet   mistön
              omat rahasto toerot rahastot voitto- Yht. osuus Yht.
                             varat
Oma pääoma 1.1.2008     574   30   -7   148   583  1  978  2
                                 328     306
Maksetut osuuspääoman                    -38 -38  -13 -52
korot ja osingot
Osuuspääoman muutos     -6                  -6     -6
Ylikurssirahaston muutos                      0      0
Arvonkorotusrahaston                        0      0
muutos
Siirto vapaasta                    6   -6  0      0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt                      0   4  4

Tilikauden laaja tulos            1    30   19  51   24  74
yhteensä

Oma pääoma 30.6.2008    569   30   -6   184   558  1  992  2
                                 335     326


Oma pääoma 1.1.2009     585   30   -5   165   329  1  682  1
                                 104     786
Maksetut osuuspääoman                    -35 -35   -1 -37
korot ja osingot
Osuuspääoman muutos     24                  24     24
Ylikurssirahaston muutos                      0      0
Arvonkorotusrahaston                        0      0
muutos
Siirto vapaasta                          0      0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt           2    -2      0   3  3

Tilikauden laaja tulos           -1   -35  -119 -156  -173 -329
yhteensä

Oma pääoma 30.6.2009    609   30   -4   128   174 937  510  1
                                       447Myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos liittyy lähinnä Pohjolan
Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon alentumiseen. Käyvän arvon muutos
johtui suurelta osin Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden arvostuksessa
käytettävien sähkön Nord Pool -futuurinoteerausten liukuvan 12
kuukauden keskiarvon alenemisesta.

Tilintarkastamaton

Lyhennetty rahavirtalaskelma        2009 2008 2008
                      1-6 1-6 1-12
Kauden tulos                -245  8 -511
Oikaisut yhteensä              209 248 832
Käyttöpääoman muutos            103 -187  88
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat    67  68 410
Nettorahoituskulut              -8 -126 -239
Maksetut verot                6 -57 -58
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat  65 -115 113


Aineettoman ja aineellisen
käyttöomaisuuden investoinnit        -74 -110 -272
Omaisuuden myynnit ja muut         155 154 511
Investointien nettorahavirrat        80  44 239

Oman pääoman muutos             24  -3  -1
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
rahoituserien muutos            -376 -114 -101
Maksetut osuuspääoman korot ja osingot   -40 -55 -55
Rahoituksen nettorahavirrat        -391 -173 -157

Rahavarojen muutos             -246 -243 195

Rahavarat kauden alussa           619 428 428
Rahavarojen muuntoero             1  -1  -4
Rahavarojen muutos             -246 -243 195
Myytävänä olevat rahavarat         -25  -  -
Rahavarat kauden lopussa          350 183 619
Tilintarkastamaton
SEGMENTIT

Puunhankinta        1-6/09 1-6/08 Q2/09 Q2/08 1-12/08
Liikevaihto          577  960  251  474  1 734
EBITDA             10   24   4  13   35
 - " -, ilman kertaeriä     10   22   4  12   33
Poistot ja arvonalentumiset   -2   -3  -1  -1   -5
Liiketulos            9   22   4  12   30
 - " -, ilman kertaeriä     9   20   4  11   28
Investoinnit           1   3   0   2    4
Henkilöstö kauden lopussa   990 1 263  990 1 263  1 140Puutuoteteollisuus     1-6/09 1-6/08 Q2/09 Q2/08 1-12/08
Liikevaihto          425  644  224  329  1 162
EBITDA             -15   18   0   9   -18
 - " -, ilman kertaeriä    -15   18   0   9   -11
Poistot ja arvonalentumiset  -20  -21  -10  -10   -57
Liiketulos           -35   -3  -10  -1   -74
 - " -, ilman kertaeriä    -35   -3  -10  -1   -53
Investoinnit           4   16   3  10   36
Henkilöstö kauden lopussa  3 871 4 643 3 871 4 643  4 199Selluteollisuus       1-6/09 1-6/08 Q2/09 Q2/08 1-12/08
Liikevaihto          585  810  282  413  1 591
EBITDA             -38  188  -9  79   347
 - " -, ilman kertaeriä    -21  188  -9  79   347
Poistot ja arvonalentumiset  -126  -69  -33  -34  -138
Liiketulos          -165  120  -42  44   209
 - " -, ilman kertaeriä    -90  120  -42  44   209
Investoinnit          20   43  10  20   99
Henkilöstö kauden lopussa  1 753 2 014 1 753 2 014  1 815

Selluteollisuuden luvuista yhdistetään Metsäliitto-konserniin 53
prosenttia
(M-real 30 % ja Metsäliitto Osuuskunta 23 %).


Kartonki- ja paperiteollisuus 1-6/09 1-6/08 Q2/09 Q2/08 1-12/08
Liikevaihto          1 208 1 688  585  829  3 236
EBITDA              -71  223  -23  127   254
 - " -, ilman kertaeriä     -33  128  -20  55   192
Poistot ja arvonalentumiset   -120  -115  -51  -57  -315
Liiketulos           -191  108  -73  71   -61
 - " -, ilman kertaeriä     -135   13  -70  -1   -35
Investoinnit           32   51  16  30   128
Henkilöstö kauden lopussa   6 080 7 035 6 080 7 035  6 546
Tilintarkastamaton


Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 1-6/09 1-6/08 Q2/09 Q2/08 1-12/08
Liikevaihto           435  461  217  231   930
EBITDA              62   49  33  23   98
 - " -, ilman kertaeriä     62   49  33  23   99
Poistot ja arvonalentumiset   -21  -29  -10  -13   -56
Liiketulos            41   20  22  11   42
 - " -, ilman kertaeriä     41   20  22  11   44
Investoinnit           11   10   7   7   33
Henkilöstö kauden lopussa   3 278 3 385 3 278 3 385  3 222Muu toiminta        1-6/09 1-6/08 Q2/09 Q2/08 1-12/08
Liikevaihto          164  169  73  77   315
EBITDA             23   16   8   6   29
 - " -, ilman kertaeriä     23   16   8   6   24
Poistot ja arvonalentumiset  -10   -9  -5  -5   -20
Liiketulos           13   7   3   1    9
 - " -, ilman kertaeriä     13   7   3   1    4
Investoinnit          22   20  11  12   48
Henkilöstö kauden lopussa   425 1 403  425 1 403  1 204

Muu toiminta sisältää mm. Vapo-konsernin (49,9 %) sekä Metsäliiton
tuki- ja holdingtoiminnot.


Sisäinen myynti ja eliminoinnit
                1-6/09 1-6/08 Q2/09 Q2/08 QI-IV/08
Liikevaihto            -903 -1 347 -418 -677  -2 534
EBITDA               36  -139  14  -59   -261
 - " -, ilman kertaeriä       15  -137   6  -59   -259
Poistot ja arvonalentumiset     98   54  26  27   109
Liiketulos             134  -85  40  -32   -152
 - " -, ilman kertaeriä       67  -83  31  -32   -150
Metsäliitto-konserni    1-6/09 1-6/08 Q2/09 Q2/08 1-12/08
Liikevaihto         2 492 3 386 1 213 1 676  6 434
EBITDA              7  380   29  198   484
 - " -, ilman kertaeriä     41  285   24  126   425
Poistot ja arvonalentumiset  -200  -192  -85  -93  -482
Liiketulos          -193  189  -56  105    2
 - " -, ilman kertaeriä    -128   93  -61   33   45
Investoinnit          74  110   38   66   272
Henkilöstö kauden lopussa  15 047 18 192 15 047 18 192 16 729


EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Tilintarkastamaton


Tiedot vuosineljänneksittäin    2009 2009 2008 2008 2008 2008
                   Q2  Q1  Q4  Q3  Q2  Q1
Liikevaihto
 Puunhankinta            251  327  360  414  474  487
 Puutuoteteollisuus         224  202  239  279  329  315
 Selluteollisuus          282  303  359  421  413  398
 Kartonki- ja paperiteollisuus   585  623  722  826  829  859
 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit    217  218  234  235  231  230
 Muu toiminta            73  90  87  60  77  91
 Sisäinen myynti ja eliminoinnit  -418 -485 -548 -639 -677 -670
Liikevaihto yhteensä       1 213 1 278 1 453 1 595 1 676 1 710

Liiketulos
 Puunhankinta             4   5   4   4  12  10
 Puutuoteteollisuus         -10  -25  -55  -16  -1  -2
 Selluteollisuus          -42 -122  -13  102  44  75
 Kartonki- ja paperiteollisuus   -73 -117 -161  -8  71  37
 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit    22  19  10  13  11   9
 Muu toiminta             3  10  -1   3   1   6
 Eliminoinnit            40  94  10  -78  -32  -52
Liiketulos yhteensä         -56 -137 -206  19  105  84
  - % liikevaihdosta       -4,6 -10,7 -14,2  1,2  6,3  4,9

 Osuus osakkuusyritysten
 tuloksista             -8  -2  -6   8   2   2
 Kurssierot             -1  -2  18   0  -2   2
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -30  -20  -84  -63  -51  -62
Kauden tulos ennen veroja      -95 -163 -277  -35  54  26
 Tuloverot              7  19  66   2  -1  -7
Kauden tulos jatkuvista       -88 -144 -211  -33  53  19
toiminnoista


Lopetettujen toimintojen tulos    -3  -10  -62 -212  -45  -19
Kauden tulos            -91 -153 -273 -245   8   0
Tilintarkastamaton


Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset 1-6/09 1-6/08 1-12/08
Kirjanpitoarvo kauden alussa      2 958 4 021  4 021
Hankitut yhtiöt               1   -    4
Investoinnit                68  105   255
Vähennykset               -245  -85  -686
Myytävänä olevat omaisuuserät      -447   -    -
Poistot ja arvonalentumiset       -187  -180  -438
Lopetettujen toimintojen poistot
ja arvonalentumiset             -  -38  -149
Muuntoero ja muut muutokset        -7  -19   -49
Kirjanpitoarvo kauden lopussa      2 141 3 805  2 958


Graphic Papers -liiketoiminta sisältyy riviin "Lopetettujen
toimintojen poistot ja arvonalentumiset".Vastuut                Q2/09 Q2/08 Q4/08
Omasta puolesta (sis. leasingvastuut)  353  319  318
Osakkuusyhtiöiden puolesta        4   3   3
Muiden puolesta              6   2   4
Yhteensä                363  324  325
Käyttöomaisuussitoumukset Q2/09 Q2/08 Q4/08
Maksut alle vuoden      7   9   0
Maksut myöhemmin       2   1   1
Avoimet johdannaissopimukset Q2/09 Q2/08 Q4/08
Korkojohdannaiset      1 074 1 498 1 158
Valuuttajohdannaiset     2 160 2 680 2 346
Muut johdannaiset       347  214  232
Yhteensä           3 581 4 392 3 735

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -9 miljoonaa euroa (12/08: 33 milj. euroa).
Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joiden määrä on yhteensä 715 miljoonaa euroa (12/08: 787 milj.
euroa).

Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.


Konserni on ottanut käyttöön seuraavat standardit vuoden alusta:

IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia
analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja
muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat
muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa
muista oman pääoman muutoksista. Konserni esittää omistajiin
liittymättömät muutokset laajassa tuloslaskelmassa.

IFRS 8, Toiminnalliset segmentit. Standardi korvaa IAS 14
-standardin. Sen mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä
"johdon lähestymistapaa", jolloin tiedot esitetään samalla tavalla
kuin sisäisessä raportoinnissa. Konsernin raportoitavat segmentit
ovat 1.1.2009 lähtien Puunhankinta, Puutuoteteollisuus,
Selluteollisuus, Kartonki- ja paperiteollisuus, Pehmo- ja
ruoanlaittopaperit sekä Muu toiminta. Vertailutiedot on muutettu
vastaamaan uutta segmenttirakennetta.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit