Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan: Metsäteollisuuden yritysjärjestelyt jatkuvat

Suomalaisen metsäteollisuuden muututtava kaikilla tasoilla

Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan arvioi, että metsäteollisuudessa
nähdään lähivuosina useita eri kokoluokan yritysjärjestelyjä, joissa voi olla
mukana myös toimialan ulkopuolisia sijoittajia. Samalla hän arvioi, että
Suomeen on epärealistista odottaa tulevaisuudessa suuria
metsäteollisuusinvestointeja, sillä ne menevät väistämättä sinne, missä on
vapaita metsävaroja, suuret markkinat ja paljon kasvupotentiaalia. 

Finlandia-talolla Metsäpäivien avajaisissa juhlapuheen pitänyt Kari Jordan
sanoo, että suomalainen ja globaali metsäteollisuus elää huippusuhdanteessakin
vain välttävästi, osin suorastaan kehnosti. 

”Korkeasuhdanteessa - kun kaiken pitäisi mennä loistavasti - Suomessa toimivat
metsäteollisuusyritykset sulkevat tuotantolaitoksia, irtisanovat työntekijöitä
ja pahimmillaan tekevät tappiota. On syytä vakavasti kysyä, onko yksi Suomen
kansantalouden peruspilareista kriisissä”, Jordan sanoo. 

Jordanin mukaan metsäteollisuudella voi olla edessään lupaavakin tulevaisuus,
mutta tuo lupaava tulevaisuus ei kuitenkaan enää realisoidu vanhoin lääkkein ja
Suomessakin moniin asioihin pitää asennoitua uudella tavalla. 

”Muutoksen on lähdettävä metsäteollisuusyrityksistä itsestään. Monilla muilla
teollisuudenaloilla jo vuosikaudet tuttuja olleet ulkoistaminen, yhteisten
palveluyksiköiden perustaminen ja myynnin sekä markkinoinnin uudelleen
organisoituminen asiakkuuksien ympärille ovat ensimmäiset ja helpoimmat
kotiläksyt yrityksille. Samalla yhtiöiden strategiapohdintaa on vietävä monella
tasolla eteenpäin ja syvemmälle”, Jordan korostaa 

”Yritykset joutuvat miettimään uudelleen myös suhtautumistaan arvoketjun eri
osiin. Onko laaja-alainen suurtuotanto oikea strateginen lähtökohta vai
jalostusarvon maksimointi kapeammalla liiketoimintoportfoliolla? Tekeekö
yleensä ottaen suuruus ja globaali läsnäolo onnelliseksi vai onko tulevaisuuden
kannattavuuden taustalla pikemminkin notkea toimintakyky ja tiukka
fokusoituminen”, Jordan kysyy 

Suomalaisyhtiöt mukana järjestelyissä

Viimeksi kuluneen parin vuoden aikana metsäteollisuus on myös ollut
paikallisten, alueellisten ja globaalien yritysjärjestelyjen pelikenttä. Nuo
järjestelyt erilaisissa kokoluokissa ja mittakaavoissa tulevat Jordanin
mielestä edelleen jatkumaan eivätkä Suomessa toimivat yhtiötkään voi jäädä
täysin järjestelyjen ulkopuolelle. 

”2000-luvulla maailman metsäteollisuudessa on tehty lähes 400 erilaista
yritysjärjestelyä ja niiden arvo on noin 140 miljardia euroa. Todennäköistä on,
että näemme lähivuosina useita pienempiä järjestelyjä ja lisäksi järjestelyissä
saattaa yhä useammin olla mukana toimialan ulkopuolisia sijoittajia. Heidän
kannaltaan nykyiset metsäyhtiöiden alhaiset arvostukset ja toisaalta
vanhanaikainen sekä sirpaloitunut rakenne saattavat tarjota kiinnostavia
yhtälöitä ja mahdollisuuksia rikkoa perinteisiä toimintamalleja”, Jordan
arvioi. 

Puolen miljoonan suomalaisen leivänlähde

Jordan painottaa, että on turha kysyä, millaisilla reunaehdoilla Suomeen
rakennettaisiin uusi, suuri sellu- tai paperitehdas. 

”Suuret sellu- ja paperiteollisuuden investoinnit menevät väistämättä sinne,
missä on vapaita metsävaroja, suuret markkinat ja paljon kasvupotentiaalia.
Paremminkin tulisi kysyä, millä edellytyksillä Suomeen tehdään edelleen
tulevaisuudessa pieniä tai keskisuuria metsäteollisuusinvestointeja ja mikä
takaa nykyisten suurten yksiköiden pitämisen hyvässä toimintakunnossa myös
tulevaisuudessa”, Jordan sanoo. 

Hänen mielestään energian, verotuksen ja raaka-aineen saatavuuden ohella
avainasemassa on suora ja rehellinen vuoropuhelu yritysten johtajien ja
työntekijöiden edustajien välillä. Perinteinen tehdaskapasiteetti saattaa ajan
kuluessa vähentyä Suomesta, mutta tilalle voi syntyä uusiin innovaatioihin tai
pidemmälle menevään jatkojalostukseen liittyvää uutta kapasiteettia. 
     
Jordan muistuttaa, että puhuttaessa metsäteollisuuden menestymisen
edellytyksistä Suomessa, puhutaan koko Suomen kannalta merkittävän kokoluokan
asiasta. Metsäklusteri laajasti ottaen työllistää 200 000 suomalaista. 

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa