Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2008 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jää selvästi aiemmin ennakoitua heikommaksi


            
Metsäliitto-konserni ilmoitti vuoden 2008 kolmannen neljänneksen
tulosjulkistuksen yhteydessä vuoden viimeisen neljänneksen
liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä jäävän kolmannen
neljänneksen tasosta. Kausiluonteisten syiden lisäksi syyksi tähän
ilmoitettiin puutuoteteollisuuden vaikea markkinatilanne. Myös koko
vuoden 2008 liiketuloksen arvioitiin jäävän selvästi alle vuoden 2007
tason.

Kausiluonteisten syiden ja puutuoteteollisuuden edelleen vaikeutuneen
markkinatilanteen lisäksi liiketulosta heikentää maailmantalouden
tilanteesta johtuva paperin kysynnän heikkeneminen sekä sellun
markkinahinnan lasku. Näistä syistä Metsäliitto-konsernin liiketulos
ilman kertaluonteisia eriä jää vuoden viimeisellä neljänneksellä
aikaisempaa arviota heikommaksi. Näin ollen myös koko vuoden 2008
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jää selvästi vuotta 2007
heikommaksi.

Lisätiedot
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4260

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa