Metsäliitto odottaa puukaupan vilkastuvan ennen kesää

Puukauppa on Suomessa käynyt puolella teholla koko alkuvuoden. Vauhtia ovat
hidastaneet viime vuoden havutukkien hintapiikki, valtion veroratkaisut ja
Venäjän tuontipuun mahdollisen ehtymisen aiheuttama odotus puun hinnan
noususta. 

”Uskomme puukaupan piristyvän ennen kesää monestakin syystä. Verotusasioihin on
tullut valtiolta ratkaisut eikä enempää ole odotettavissa. Puun hinta on viime
vuosiin verrattuna korkealla tasolla eikä korotusmahdollisuuksia ole
näköpiirissä, sillä puun markkinahinta määräytyy lopputuotemarkkinoiden
perusteella. Lopputuotteiden hintakehitys on ollut valtaosin mollivoittoista”,
toteaa Metsäliiton ostojohtaja Juha Levonen. 

Valtioneuvosto on tänä keväänä tehnyt metsänomistajien kannalta positiivisia
päätöksiä niin metsävähennyksen kuin myös ensiharvennuspuun myyntitulojen
verovapauden osalta. Viimeksi mainittu odottaa vielä EU-komission hyväksyntää
tullakseen takautuvasti huhtikuun alusta alkaen voimaan määräaikaisena. 

Metsäntutkimuslaitoksen valtakunnalliset hintatilastot osoittavat, että
kaikkien puutavaralajien hinnat ovat selvästi korkeammat kuin kaksi vuotta
sitten. 

       Pystykauppa     Hankintakauppa

Mäntytukki   + 29 %        + 35 %  	
Kuusitukki   + 21 %        + 30 %
Koivutukki   + 20 %        + 25 %  
Mäntykuitupuu + 30 %        + 46 %
Kuusikuitupuu + 8 %        + 24 %
Koivukuitupuu + 27 %        + 47 %

Pystykauppa on vallitsevin kauppamuoto. Siinä kaupan kohteena on hakkuuoikeus
eli kasvavat puut, jotka ostaja kaataa ja kuljettaa pois metsästä.
Hankintakaupassa myyjä hakkaa puut puutavaralajeiksi ostajan ohjeiden
mukaisesti sekä toimittaa ne sovittuna ajankohtana puutavara-autolla
liikennöitävän tien varteen. 

”Olemme kiinnostuneet harvennus- ja uudistuskohteista, jotka voidaan hakata
kevään tai kesän aikana. Myös hankintapuu ja metsäenergia kiinnostavat. Puun
tarve vastaa hyvin metsien hoitotarvetta, sillä harvennusrästejä on Suomen
metsiin kertynyt runsaasti”, tiivistää Levonen ostotilannetta. 

Metsäliitto on käynnistänyt valtakunnallisen Kesäsavotan, jonka tavoitteena on
kasvattaa erityisesti harvennushakkuiden määrää. Harvennushakkuut parantavat
metsän kasvua. Kesäaikaiset hakkuut ovat myös tärkeitä puunkorjuuyrittäjien
ympärivuotiselle työllisyydelle. 

Lisätietoja antavat:
Juha Levonen, ostojohtaja, Puunhankinta, puh. 0500 231 523
Ilari Pirttilä, viestintäpäällikkö, Puunhankinta, puh. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa