Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti johdon kannustinjärjestelmästä

Metsäliitto-konserni pörssitiedote 16.12.2010 klo 13

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt uudesta konsernin johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet Metsäliitto-konsernin arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011–2013, 2012–2014 ja 2013–2015. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011–2013 perustuu Metsäliitto-konsernin omavaraisuusasteeseen ja sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) sekä liikevoiton (EBIT) kehitykseen. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden rajoitusjakso, jonka aikana osallistuja ei saa siirtää tai myydä osakkeita.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011–2013 maksetaan vuonna 2014 osittain M-real Oyj:n B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Alussa järjestelmän piirissä on noin 40 henkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ansaintajaksolta 2011–2013 vastaavat yhteensä enintään noin 3,5 miljoonaa M-real Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.
 

Lisätiedot:
Martti Asunta, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 829 9393

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa