Metsäliitto Osuuskunnasta Metsä-Botnian enemmistöomistaja


            
Metsäliitto-konserni pörssitiedote 22.10.2009 klo 8.30

Metsäliitto Osuuskunnasta Metsä-Botnian enemmistöomistaja

Metsäliitto Osuuskunnan, M-real Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n
sopimusneuvottelut Oy Metsä-Botnia Ab:n uudesta omistusrakenteesta ja
Uruguayn toimintojen myynnistä UPM:lle on saatu päätökseen. Sopimus
järjestelyn toteuttamisesta on allekirjoitettu 22.10.2009.
Järjestelyn myötä Metsäliitto-konserni vahvistaa asemaansa kotimaisen
pitkäkuituisen sellun valmistajana ja luopuu lyhytkuituisen
eukalyptussellun tuotannosta.

"Sopimus on tärkeä askel määrätietoisesti toteuttamassamme
rakennemuutoksessa, jolla keskitämme toimintaamme yhä vahvemmin
valittuihin ydintoimintoihin. Metsäliitto Osuuskunta nousee
järjestelyn myötä Metsä-Botnian enemmistöomistajaksi, ja voimme
paremmin kehittää puuraaka-aine- ja selluvirtoja selkeästi omasta
näkökulmastamme käsin. Kauppa osoittaa lisäksi, että uskomme
suomalaisten metsäteollisuustuotteiden kilpailukykyyn
tulevaisuudessa", Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan sanoo.

Sopimukseen sisältyvään Metsä-Botnian Uruguayn toimintojen kauppaan
kuuluvat enemmistöosuudet Fray Bentosin sellutehtaasta ja
eukalyptuksen viljelyyn erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä.
Metsä-Botnia ja Metsäliitto Osuuskunta myyvät osuutensa kyseisissä
toiminnoissa UPM:lle. Metsä-Botnian myymä osuus on 82,1 prosenttia ja
Metsäliiton 5,5 prosenttia. Uruguayn toimintojen velattomaksi
kokonaisarvoksi on sovittu noin 1,6 miljardia euroa.

Järjestelyn yhteydessä Metsä-Botnia jakaa varojaan osakkailleen sekä
lisäksi ostaa UPM:ltä omia osakkeitaan. Yhtiö rahoittaa osinkojen
maksun, pääomanpalautuksen sekä omien osakkeiden oston Uruguayn
toimintojen ja Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden myynnistä saamillaan
varoilla sekä hyödyntämällä olemassa olevia rahoitusjärjestelyjään.
Samassa yhteydessä Metsäliitto Osuuskunta ostaa UPM:ltä 24,7
prosenttia ja M-realilta 3,0 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista.
Järjestelyn nettokassavaikutus Metsäliitto Osuuskunnalle on noin -110
miljoonaa euroa. Metsä-Botnian velattomaksi kokonaisarvoksi ilman
Uruguayn toimintoja ja Pohjolan Voima Oy:n osakkeita on sovittu noin
1,9 miljardia euroa.

Järjestelyn jälkeen Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä-Botniasta
noin 53 prosenttia, M-real noin 30 ja UPM noin 17 prosenttia.

Osana järjestelyä Metsä-Botnia myy myös 77 prosenttia omistamistaan
Pohjolan Voima Oy:n osakkeista UPM:lle. Osakkeiden kauppahinnaksi on
sovittu noin 66 miljoonaa euroa.

Nykyiset yhteistyösopimukset Metsä-Botnian ja osakkaiden välillä
jäävät pääosin voimaan muuttumattomina, ja Metsä-Botnia toimii myös
jatkossa sekä UPM:n että M-realin markkinasellun myyntikanavana.

Järjestelyn toteuduttua Metsä-Botniasta tulee Metsäliitto Osuuskunnan
tytäryhtiö, joka konsolidoidaan konserniin kokonaisuudessaan.
Metsäliitto-konsernin liikevaihto kasvaa hieman ja järjestely
kasvattaa sekä Metsäliitto Osuuskunnan että Metsäliitto-konsernin
omaa pääomaa lähes 150 miljoonalla eurolla. Järjestelyllä ei ole
olennaista vaikutusta emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan
omavaraisuuteen eikä nettovelkaantumisasteeseen.
Metsäliitto-konsernin omavaraisuuteen ja nettovelkaisuuteen
järjestelyllä on lievästi positiivinen vaikutus. Metsä-Botnian
omavaraisuusaste ja maksuvalmius säilyvät järjestelyn jälkeenkin
hyvinä.

Pöyry Forest Industry Consulting Oy on toiminut asiantuntijana
Metsä-Botnian toimintojen suhteellisessa arvonmäärityksessä.

Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2010
ensimmäisen neljänneksen aikana. Toteutuminen edellyttää mm.
kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä rahoitusjärjestelyiden
loppuunsaattamisen.

Lisätiedot:
Esa Kaikkonen, lakiasiainjohtaja, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465
4749
Anne-Mari Achrén, viestintäjohtaja, Metsäliitto-konserni, puh. 010
465 4541

Metsäliitto-konsernin Selluteollisuus
Metsäliitto-konsernin Selluteollisuus-liiketoiminnasta vastaa
Metsä-Botnia. Metsä-Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun
valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman
asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-, pakkaus- ja
pehmopaperituotteita. Toiminnan tavoitteena on olla maailman johtava
kuidun, kuituominaisuuksien ja lisäarvopalvelujen tuottaja.
Metsä-Botnia työllisti vuonna 2008 noin 1 800 henkilöä, ja sen
liikevaihto oli lähes 1,6 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa
www.botnia.com

Metsä-Botnia Suomessa
Metsä-Botnian neljä Suomessa sijaitsevaa sellutehdasta ovat Äänekoski
(kapasiteetti 500 000 tonnia), Joutseno (650 000), Kemi (600 000) ja
Rauma (650 000). Täydellä kapasiteetilla tehtaat tuottavat vuosittain
yhteensä noin 2,4 miljoonaa tonnia valkaistua havu- ja lehtisellua.
Tuotannosta merkittävä osa myydään omistajayhtiöiden paperitehtaille
ja loput markkinoille, lähinnä eurooppalaisille ja aasialaisille
asiakkaille.

Metsä-Botnia Svir Timber
Sellutehtaiden lisäksi liiketoimintaan kuuluu Venäjällä sijaitseva
Svir Timberin saha, joka tuottaa vuosittain noin 200 000 m3
havusahatavaraa höyläämöiden, talotehtaiden, rakennusteollisuuden ja
jakeluketjujen tarpeisiin.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa