Metsäliitto Osuuskunta ja Myllykoski Oy sopivat puunhankinnan järjestelyistä

Metsäliitto Osuuskunta lehdistötiedote 1.7.2008
 
Metsäliiton Puunhankinta ja Myllykoski allekirjoittivat kesäkuun lopussa
puunhankintaa koskevan täydennyssopimuksen, jossa sovitaan puutoimitusten
järjestelyistä Myllykosken tytäryhtiöille Myllykoski Paper Oy:lle ja Sunila
Oy:lle. 
 
Sopimus kattaa siirtymäkauden järjestelyt Metsäliitto Osuuskunnan Myllykoski
Paperin ja Sunilan puunhankintaan liittyvän kokonaisvastuun päättymisestä
vuoden 2009 loppuun mennessä. 
 
Samassa yhteydessä Metsäliitto Osuuskunta ja Myllykoski sopivat myös
aloittavansa neuvottelut normaaleista yritysten välisistä pidempiaikaisista
puun toimituksista vuoden 2010 alusta alkaen. 
 
Myllykoski ilmoitti helmikuun lopussa perustavansa yhdessä Powerflute Oyj:n
kanssa oman puunhankintayhtiön. Yhtiöiden puunhankinnasta vastasi aikaisemmin
Metsäliitto Osuuskunta. 
 
Lisätiedot:
Juha Mäntylä, metsäjohtaja, Metsäliitto-konserni, p. 050 352 5528

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa