Metsäliitto ottaa mäntytukin ostossa käyttöön uusia lyhyitä mittoja ja pienentää latvaläpimittaa

16.5.2006

Metsäliitto ottaa mäntytukin ostossa käyttöön uusia lyhyitä ja
pieniläpimittaisia tukkimittoja. Muutos parantaa mäntytukkileimikosta kertyvän
tukin määrää ja kasvattaa metsänomistajalle kertyvää hakkuutuloa. Muutos
otetaan käyttöön heti, ja se koskee sahakohtaisesti pienen runkokoon alueita
Pohjois-Suomea, Länsi-Suomea ja Etelä-Suomen länsiosia. 

”Muutos on metsänomistajille merkittävä. Uskomme sen lisäävän
mäntytukkileimikoiden kauppaa yhdessä kohonneen markkinahinnan ja hyvän
kysynnän kanssa”, Metsäliiton Suomen puunhankinnan johtaja Juha Mäntylä toteaa. 

Muutos koskee eniten Pohjois-Suomea, jossa otetaan käyttöön useita alle 4
metrin tukkipituuksia. Lisäksi tukin minimilatvaläpimitta pienenee. Vähintään
4,3 metrin pituisia tukkeja tehdään 14 senttimetrin latvaläpimittaan saakka -
aiempi minimiläpimitta oli 15 senttimetriä. Muutoksen myötä mäntytukit
hinnoitellaan neljään eri hintaluokkaan jalostusarvon mukaisesti. 

Länsi-Suomessa ja Etelä-Suomessa otetaan käyttöön 2-3 lyhyttä tukkipituutta.
Lisäksi läntisessä Suomessa ryhdytään hyödyntämään männyn pikkutukkia useina
eri pituuksina. Pikkutukiksi kelpaavat läpimitaltaan normaalia tukkia pienemmät
puut, jotka muuten päätyvät kuitupuuksi. Männyn pikkutukista maksettava hinta
on merkittävästi parempi kuin mäntykuitupuun hinta. Pikkutukkia Metsäliitto
toimittaa oman konsernin Kyrön, Teuvan ja Eskolan sahoille sekä muutamille
ulkopuolisille asiakkaille. 

”Metsäliiton Puutuoteteollisuudessa ja Puunhankinnassa on tehty pitkäjänteistä
työtä mäntytukkien laatu- ja pituushallinnan kehittämiseksi. Sahojen tekniikkaa
on lisäksi kehitetty siten, että niukka tukkiraaka-aine saadaan entistä
tarkemmin hyödynnettyä”, Mäntylä kertoo. 

”Puukauppa on käynyt kohtuullisesti, mutta tukkipuiden osalta se ei ole
vastannut kysyntää. Kun lisäksi kuusitukin hinta on historiallisen korkea,
kaikki edellytykset vilkkaampaan havutukkien kauppaan ovat nyt olemassa”,
Mäntylä painottaa. 

Nyt käyttöön otettavat muutokset ovat osa Metsäliiton tukkipuun jalostuksen
kehittämistä. Kilpailukykyisen sahauksen jatkuminen Suomessa on Metsäliiton
omistajajäsenten kannalta tärkeää. Osana kehittämistä tytäryhtiö Finnforest Oyj
fuusioitiin 31.3.2006 emoyhtiö Metsäliitto Osuuskuntaan. Lisäksi Metsäliitto
otti viime vuonna mäntytukin ostossa käyttöön jalostusarvoon perustuvan
laatuhinnoittelun. 

Lisätietoja:

Suomen puunhankinnan johtaja Juha Mäntylä, puh. 050 352 5528
Etelä-Suomen aluejohtaja Antti Maaranta, puh. 050 598 7159
Länsi-Suomen aluejohtaja Juha Levonen, puh. 0500 231 523
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa