Metsäliitto sopeuttaa kotimaan puunhankintaa markkinatilanteeseen

Metsäliiton Puunhankinnassa helmikuussa käynnistyneet kotimaan puunhankinnan ja
toimitusten organisaatioiden yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. 

Neuvottelujen tuloksena Suomen puuhankinnan hankintapiirien sekä hankinta- ja
toimitusyksiköiden toimihenkilöt, yhteensä noin 450 henkilöä, lomautetaan 2-6
viikon ajaksi. Lomautukset toteutetaan kesäkuun loppuun mennessä, ja ne
pyritään järjestämään siten, että puunhankinnan perustehtävät kyetään
ylläpitämään koko ajan. 

Neuvotteluissa käsiteltiin myös Pohjois-Suomen organisaatiouudistusta, jossa
tarkastellaan pohjoisen Suomen piirijakoa, piiritoimistojen sijoittumista,
hankinta- ja toimitusyksikön toimialueita sekä tehtävärajauksia. Nämä
tarkastelut merkitsevät enintään 9 henkilön vähennystä. Vähennykset toteutetaan
erilaisin tehtäväsiirroin ja eläkejärjestelyin, mutta myös irtisanomiset ovat
mahdollisia. Päätös muutoksista tehdään myöhemmin keväällä ja
organisaatiomuutos toteutetaan kesälomiin mennessä. 

Heikosta markkinatilanteesta ja tuotannon supistuksista johtuen myös puun
osto-, vastaanotto- ja toimitusmääriä on jouduttu rajoittamaan. Metsäliitto
sopeuttaa toimintaa ja kustannuksia vastaamaan nykytilannetta lomautusten sekä
organisaatiouudistuksen kautta. Vastaavia toimenpiteitä on jo tehty konsernin
tuotantolaitoksilla. 

”Kaikki toimenpiteet tukevat pitkällä aikavälillä Metsäliiton perustehtävää,
joka on muuttumaton - Metsäliitto hankkii ja markkinoi jatkossakin
omistajajäsentensä puuta kilpailukykyisesti ja jalostaa sen ensisijaisesti
omilla tuotantolaitoksillaan”, korostaa Suomen puunhankinnan johtaja Yrjö
Perälä. 

Lisätietoja:
Suomen puunhankinnan johtaja Yrjö Perälä, puh. 0500 615 399
Johtaja, Toimitukset Heikki Karhunen, puh. 050 598 8950
Metsäliiton konserniviestintä Päivi Kauhanen, puh. 050 598 9560

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa