Metsäliitto suunnittelee Soinlahden sahan toiminnan mahdollista lopettamista


            
Metsäliitto-konserni pörssitiedote 3.9.2008

Metsäliitto Osuuskunta käynnistää Soinlahden sahalla
yhteistoimintalain edellyttämät neuvottelut, jotka koskevat
suunnitelmaa Soinlahden sahan mahdollisesta sulkemisesta pitkään
jatkuneen tappiollisen toiminnan vuoksi. Neuvottelut koskevat sahan
koko henkilöstöä, eli 69 henkilöä.

Soinlahden sahan toiminta on ollut raskaasti tappiollista jo pidemmän
aikaa huolimatta sen kehittämiseksi tehdyistä toimenpiteistä.
Metsäliitto ei pidä mahdollisena sahan toiminnan saamista
kannattavaksi sahateollisuuden voimakkaasti heikentyneen
markkinatilanteen, puuraaka-aineen korkean hinnan ja vallitsevan
talouden laskusuhdanteen vuoksi."Olemme sahateollisuutemme osalta vastanneet toimintaympäristön
muutoksiin sopeuttamalla tuotantoa Soinlahden lisäksi muillakin
tuotantolaitoksillamme viime vuoden lopulta lähtien", sanoo
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden toimialajohtaja Ole Salvén. "Näistä
toimenpiteistä huolimatta Saha- ja jalostusteollisuus
-liiketoiminta-linjan tämän vuoden tulos muodostuu tappiolliseksi."

Esitys yt-neuvottelujen aloittamiseksi on annettu Soinlahden sahan
henkilöstölle 3.9.2008.

Iisalmen kaupungissa sijaitsevan Soinlahden sahan kuusisahatavaran
tuotantokapasiteetti on 150 000 kuutiometriä. Tuotanto on
suuntautunut pääosin kotimaahan ja Metsäliiton Puutuoteteollisuuden
omaan jalostukseen. Saha on ollut toiminnassa vuodesta 1952.

Metsäliiton Puutuoteteollisuuden Saha- ja jalostusteollisuuden
vuosikapasiteetti on noin 2,2 miljoonaa kuutiometriä kuusi- ja
mäntysahatavaraa sekä -jalosteita. Suomessa toimivat kuusisahat
sijaitsevat Kyröskoskella, Rengossa, Soinlahdessa ja Vilppulassa sekä
mäntysahat Kemissä (Karihaara), Kyrössä, Lappeenrannassa ja
Merikarvialla. Erikoissahoja ovat Eskola ja Teuva-Kaskinen.
Liiketoimintalinja työllistää Suomessa noin 800 henkilöä.

Lisätietoja:
Puutuoteteollisuuden toimialajohtaja Ole Salvén, puh. 010 469 4870
Saha- ja jalostusteollisuuden johtaja Timo Pekkola, puh. 010 469 4743
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden markkinointi- ja viestintäjohtaja
Johanna Kankkunen, puh. 050 350 4005

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa