Metsäliitto uudistaa mäntytukin hinnoittelun hankintakaupoissa

Metsäliitto on uudistanut omilla sahoillaan käytettävän männyn hankintatukin
hinnoittelun siitä saatavan jalostusarvon perusteella. Muutoksen johdosta
metsänomistaja voi itse vaikuttaa hankintatukin eli metsänomistajan kaataman ja
tien varteen toimittaman puun hintaan. 
 
Tähän saakka männyn hankintahakkaajalle on maksettu tukeista joko yhtä hintaa
tai vaihtoehtoisesti erikseen oksattomasta tyvitukista ja rungon muusta
tukkiosasta. Jatkossa hintaluokkia on käytössä neljä. Niissä on otettu huomioon
asiakkaiden tarpeet tukkipituuksien ja latvaläpimitan suhteen. Menetelmä on
ollut Pohjois-Suomessa käytössä Metsäliiton Puutuoteteollisuuden Karihaaran
sahalla kaksi vuotta. 
 
"Hankintatukin uusi hinnoittelu on luonteva jatko pystykaupoissa vuodesta 2005
lähtien käytetylle laatuhinnoittelulle. Tavoitteena on hyödyntää myös
hankintahakkuuta tekevien Metsäliiton omistajajäsenten puut entistä tarkemmin
niiden jalostusarvon perusteella", toteaa Metsäliiton Suomen puunhankinnan
johtaja Yrjö Perälä. 
 
"Tukkirungon eri osista valmistetuilla tuotteilla on suuret hintaerot. Siksi
Metsäliiton Puutuoteteollisuudelle on tärkeää, että tuotantoon saadaan juuri
sellaisia tukkeja kuin asiakkaamme valmistama tuote edellyttää. Sahojen
toivoman laadun ja mittojen mukaisesta puusta maksetaan enemmän kuin muusta
puuraaka-aineesta", Perälä tiivistää hinnoittelua. 
 
Neljästä hintaluokasta korkeimpaan sijoittuu hyvälaatuinen tyvitukki.
Hintaluokkien toiseen päähän sijoittuvat pieniläpimittaiset tai lyhyet tukit.
Niiden jalostaminen sahatavaraksi on tuotantokustannuksiltaan kalliimpaa ja
niistä saatavasta sahatavarasta maksetaan selvästi muita vähemmän. Hankintapuun
laatuhinnoittelu on ollut koekäytössä Rengon ja Kyrön sahojen puunhankinnassa
ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. 
 
"Metsäliiton ostoesimiehet on koulutettu uuteen hinnoitteluun. Hankintamyyjän
on syytä ottaa yhteys omaan ostoesimieheensä ennen hakkuiden aloittamista.
Ostoesimies antaa hintataulukon, jossa on sahakohtaisesti määritelty eri
hintaluokkien pituus- ja latvaläpimitat. Luokkien rajat ja hintaerot ovat
selkeitä. Niiden avulla metsänomistajan on mahdollista saada tukeistaan
selkeästi korkeampi hinta", Perälä huomauttaa. 
 
Metsäliitto on Suomen suurin yksityismetsien hankintapuun ostaja. Viimeisen
vuoden aikana ostetuista kaikista puutavaralajeista lähes viidesosa on ostettu
metsänomistajan tienvarteen toimittamana. Hankintapuun kysyntä on hyvä tänä
syksynä ja ensi talvena. 

Lisätietoja:
Suomen puunhankinnan johtaja Yrjö Perälä, puh. 0500 615 399
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa