Metsäliitto uudistaa Suomen puunhankinnan organisaatiota

Metsäliitto-konserni uudistaa Suomen puunhankinnan organisaatiota. Suunnitelman
mukaan nykymuotoinen hankinta-alueorganisaatio lakkautetaan ja samalla
vahvistetaan hankintapiirejä. 

”Puunhankinnan operatiivista ohjausta varten on tarkoitus perustaa kolme
pääkonttorin organisaatioon kuuluvaa hankintayksikköä, joiden sijaintipaikat
ovat Tampere, Joutseno ja Kemi. Toimitusyksiköiden on tarkoitus sijaita näissä
samoissa konttoreissa”, täsmentää organisaatiouudistusta johtava Metsäliiton
hallintojohtaja Yrjö Perälä. 

Hankintapiirien ja tulosryhmien organisaatiorakenne säilytetään muuten
ennallaan, mutta itäisessä Suomessa piirien lukumäärä tarkistetaan. 

Uudistus ei koske osto- ja korjuuesimiehiä, joten metsänomistajien suuntaan
uudistuksella ei ole suoranaista vaikutusta. 

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja keventää organisaatiota, turvata
kilpailukykyisen puuraaka-aineen saanti tuotantolaitoksille sekä kasvattaa
puunhankinnan kustannustehokkuutta. 

Suunnitellun muutoksen johdosta käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut.
Mahdollisten henkilöstövähennysten arvioidaan olevan enintään 30 henkilöä. Ne
pyritään toteuttamaan erilaisten tehtäväsiirtojen ja eläkejärjestelyjen avulla,
mutta irtisanomisetkin ovat mahdollisia. 

Suomen puunhankinnan johtajaksi on nimitetty 1.3.2007 alkaen Yrjö Perälä
vastuualueenaan puunhankinnan ja ostotoiminnan johtaminen. Hän raportoi
Metsäliitto-konsernin metsäjohtaja Juha Mäntylälle. 

Uusi organisaatio aloittaa 1.1.2008.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Yrjö Perälä, puh. 0500 615 399
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa