Metsäliitto varautuu sopeuttamaan sahaustoimintaansa

Metsäliiton Puutuoteteollisuus lehdistötiedote 21.5.2010
Metsäliiton Puutuoteteollisuus aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut
kaikilla toiminnassa olevilla Suomen sahoillaan. Neuvotteluissa käsitellään
suunnitelmaa tarvittaessa rajoittaa tuotantoa lomautuksilla yksittäisillä
sahoilla joidenkin viikkojen ajan joulukuun 2010 loppuun mennessä. 

Tänään annettu neuvotteluesitys koskee noin 380 henkilöä kuudella sahalla. 

”Mahdollisten tuotannonrajoitusten perusteina ovat tuotannolliset ja
taloudelliset syyt kuten hinnaltaan kilpailukykyisen puuraaka-aineen heikko
saatavuus”, sanoo Metsäliiton Puutuoteteollisuuden toimialajohtaja Ole Salvén.
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden sahoilla on jo toteutettu tuotannon
rajoituksia kuluvan vuoden aikana. 

Metsäliiton sahat sijaitsevat Kannuksessa, Lappeenrannassa, Merikarvialla,
Pöytyällä, Rengossa ja Vilppulassa sekä Virossa Reopalussa. Kemissä sijaitsevan
Karihaaran sahan toiminta on keskeytetty toistaiseksi aiemmin. Sahojen
yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1,8 miljoonaa kuutiometriä kuusi- ja
mäntysahatavaraa. 

Lisätietoja: 
Toimialajohtaja Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus, puh. 010 465 4870
Viestintäpäällikkö Satu Holm-Jumppanen, Metsäliiton Puutuoteteollisuus, puh.
010 465 4684

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa