Metsurityön uudelleenorganisointi päätökseen

Metsurityön uudelleenorganisointi päätökseen

Metsurityön uudelleenorganisoinnin johdosta Metsäliitto Osuuskunnassa ja
Metsämannut Oy:ssä käydyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.
Neuvottelut päättyivät 16.6. ja niiden ilmapiiri oli sovinnollinen.
Neuvottelujen tuloksena metsurityövoima mitoitetaan pääasiassa
metsänhoidollisten tarpeiden mukaan ja metsurien määrä vähenee noin sadalla
henkilöllä. 

Neuvottelujen tuloksena jokaiselle metsurille pystytään tarjoamaan vaihtoehto.
Henkilövähennyksistä noin puolet toteutetaan eläkejärjestelyillä. Lopuille
tarjotaan uudelleensijoittamista tai uudelleen kouluttamista.
Uudelleensijoittamisia pystytään tekemään sekä Metsäliitto-Yhtymän muiden
yritysten että metsäalan yhteistyökumppaneiden palvelukseen. Keskisessä
Suomessa jäävät metsurit siirtyvät Metsämantujen työntekijöiksi ja työvoiman
yhteiskäyttöä tiivistetään. Tarvittavat toimenpiteet aloitetaan välittömästi ja
ne saatetaan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. 

Osana ratkaisua sovittiin myös metsurityön kehittämisohjelmasta, jonka yhtenä
osana hakkuutöissä tullaan siirtymään aikapalkkaukseen. 

Metsurityön uudelleenorganisointi on osa toiminnan kehittämistä, joka liittyy
viime vuonna tehtyyn kotimaan puunhankinnan organisointiin ja tänä vuonna
toteutettuun Metsämantujen toiminnan tarkistamiseen M-realin metsien
omistusjärjestelyiden yhteydessä. 

Lisätietoja: 
Metsäliiton kehitys- ja resurssijohtaja Yrjö Perälä, puh. 0500 615 399 
Metsäliiton ostojohtaja Juha Mäntylä, puh. 050 352 5528 sekä 
Metsämannut Oy:n toimitusjohtaja Timo Frilander, puh. 050 598 8734

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa