Nimityksiä Metsäliiton Suomen puunhankinnassa

Metsäliitto-konserni lehdistötiedote 1.10.2008
 
Metsäliiton Suomen puunhankinnan organisaatiouudistukseen liittyen on tehty
seuraavat nimitykset, jotka astuvat voimaan 1.10.2008 ellei ohessa toisin
mainita. 
 
Antti Maaranta on nimitetty ostojohtajaksi pääkonttoriin Espooseen. Hän vastaa
puun ostosta koko Suomessa ja raportoi Suomen puunhankinnan johtaja Yrjö
Perälälle. Maaranta on tähän saakka toiminut ostojohtajana Itä-Suomen
hankintayksikössä. 
 
Satu Holm-Jumppanen on nimitetty puunhankinnan viestintäpäälliköksi. Hän
aloittaa uudessa tehtävässään palatessaan äitiyslomalta 5.1.2009 ja raportoi
Metsäliitto-konsernin viestintäjohtaja Anne-Mari Achrénille. Holm-Jumppanen on
aiemmin toiminut konsernissa ympäristöpäällikkönä. 
 
Ville Sileäkangas on nimitetty jäsenpalvelupäälliköksi pääkonttoriin Espooseen.
Hän on tähän saakka toiminut jäsenpalvelupäällikkönä Itä-Suomen
hankintayksikössä. Sileäkangas raportoi uudessa tehtävässään
jäsenpalvelujohtaja Harri Hyppäselle. 
 
Ostopäälliköiksi on nimitetty Matti Salo ja Heikki Parpala. Salo on tähän
saakka toiminut hankintapäällikkönä Itä-Suomen hankintayksikössä ja Parpala
piiripäällikkönä Ylivieskan hankintapiirissä. Molemmat raportoivat uudessa
tehtävässään ostojohtaja Antti Maarannalle. 
 
Heikki Sippola on nimitetty metsäenergia-asioista vastaavaksi
apulaispäälliköksi Länsi-Suomen hankintayksikköön. Hän on tähän saakka toiminut
apulaispiiripäällikkönä Seinäjoen hankintapiirissä. Sippola raportoi jatkossa
metsäenergiapäällikkö Juha Korhoselle. 
 
Lisätietoja:  
Suomen puunhankinnan johtaja Yrjö Perälä, puh. 0500 615 399
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa