Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007


            
Metsäliiton osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007
           26.7.2007


Metsäliitto-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä 178 miljoonaa euroa


Tulos vuoden 2007 ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta


 * Liikevaihto 4 426 miljoonaa euroa (4 672 milj. euroa).
  Liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 5 prosenttia
  myytyjen ja lopetettujen liiketoimintojen seurauksena.
  Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 6 prosenttia.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 178 miljoonaa euroa (108
  milj. euroa). Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät 105
  miljoonaa euroa (71 milj. euroa).
 * Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 66 miljoonaa
  euroa (22 milj. euroa).


Tulos vuoden 2007 toiselta neljännekseltä

 * Liikevaihto 2 182 miljoonaa euroa (2 314 milj. euroa).
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 81 miljoonaa euroa (26
  milj. euroa) ja kertaluonteisten erien jälkeen 70 miljoonaa euroa
  (-11 milj. euroa).
 * Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 34 miljoonaa
  euroa (-23 milj. euroa).


Tapahtumat vuoden 2007 toisella neljänneksellä

* M-real myi kotelotehtaansa Suomessa ja Unkarissa touko-kesäkuun
 vaihteessa. Kauppojen
* velaton hinta oli noin 35 miljoonaa euroa. Kaupoista M-real kirjasi
 noin
 2 miljoonan euron tappion toisen neljänneksen tulokseensa.
* M-realin Suomen toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyvät
 yt-neuvottelut saatiin päätökseen.
* Ohjelman kokonaishenkilöstövaikutus on yhteensä noin 600.
* Koivuvanerin jatkojalostuslinjan rakentaminen Suolahteen
 aloitettiin. Linjan toiminta käynnistyy
* vuoden 2008 alussa."Metsäliitto-konsernissa tehty kova työ tuloskäänteen
aikaansaamiseksi on alkanut
näkyä ja heijastuu myös vuoden ensimmäisen puoliskon tuloslukuihin.
Samalla
metsäteollisuuden toimintaolosuhteet ovat vaikeutuneet erityisesti
puuraaka-aineen
niukkuuden vuoksi, minkä johdosta periksi antamattoman työn paremman
kannattavuuden saavuttamiseksi on jatkuttava. Loppuvuoden aikana
toteutuvan Map-paperitukkurin
myynti parantaa selvästi M-realin taloudellista asemaa ja luo siten
vahvemmat puitteet
yhtiön jatkokehitykselle."

Pääjohtaja Kari Jordan,
Metsäliitto-konserni

Metsäliitto on maailman kahdeksanneksi suurin metsäteollisuuskonserni
8,5 miljardin
euron liikevaihdollaan. Konserni työllistää 25 000 henkilöä. Sen
viisi liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta, puutuoteteollisuus,
sellunvalmistus, paperin ja kartongin tuotanto sekä
 pehmopaperin valmistus. Konsernin emoyrityksellä Metsäliitto
Osuuskunnalla ja
tytäryhtiöillä Metsä-Botnialla, M-realilla ja Metsä Tissuella on
tuotantolaitoksia ja
myyntikonttoreita 30 maassa.

Metsäliitto-konserni

+-------------------------------------------------------------------+
| Lyhennetty      |  2007 |  2006 |  2007 |  2006 |  2006 |
| tuloslaskelma    |  1-6 |  1-6 |   Q2 |   Q2 |  1-12 |
| (milj. euroa)    |    |    |    |    |    |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liikevaihto     | 4 426 | 4 672 | 2 182 | 2 314 | 9 271 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  Liiketoiminnan   |   63 |   89 |   39 |   43 |  175 |
| muut         |    |    |    |    |    |
| tuotot        |    |    |    |    |    |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  Liiketoiminnan   | -4 135 | -4 441 | -2 034 | -2 249 | -8 761 |
| kulut        |    |    |    |    |    |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  Poistot ja     |  -249 |  -249 |  -117 |  -119 |  -707 |
| arvonale-      |    |    |    |    |    |
| ntumiset       |    |    |    |    |    |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liikevoitto     |  105 |   71 |   70 |  -11 |  -22 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  Osuus osakkuus-  |   3 |   2 |   1 |   2 |   6 |
| yhtiöiden      |    |    |    |    |    |
| tuloksista     |    |    |    |    |    |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  Kurssierot     |   -3 |   2 |   2 |   -6 |   6 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  Muut        |  -111 |  -91 |  -49 |  -45 |  -212 |
| rahoitustuotot    |    |    |    |    |    |
| ja -kulut      |    |    |    |    |    |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Tulos ennen veroja  |   -6 |  -16 |   24 |  -60 |  -222 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  Tuloverot     |  -48 |  -25 |  -29 |   -1 |  -37 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Kauden tulos     |  -54 |  -41 |   -5 |  -61 |  -259 |
+-------------------------------------------------------------------+Metsäliitto-konserni

+------------------------------------------------------------------+
| Tunnuslukuja    |  2007 |  2006 |  2007 |  2006 |  2006 |
|           |  1-6 |  1-6 |   Q2 |   Q2 |  1-12 |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Sijoitetun     |  3,9 |  2,6 |  5,1 |  -0,2 |  0,1 |
| pääoman       |    |    |    |    |    |
| tuotto, %      |    |    |    |    |    |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  - " -, ilman   |  6,2 |  3,7 |  5,8 |  2,0 |  4,4 |
| kertaluonteisia   |    |    |    |    |    |
| eriä        |    |    |    |    |    |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Oman pääoman    |  -4,7 |  -3,1 |  -0,8 |  -9,3 | -10,3 |
| tuotto, %      |    |    |    |    |    |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  - " -, ilman   |  1,6 |  -0,3 |  1,1 |  -3,6 |  0,7 |
| kertaluonteisia   |    |    |    |    |    |
| eriä        |    |    |    |    |    |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Omavaraisuusaste, % |  27,6 |  29,7 |  27,6 |  29,7 |  28,0 |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Velkaantumisaste, % |  161 |  148 |  161 |  148 |  150 |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Korolliset     | 3 647 | 3 870 | 3 647 | 3 870 | 3 527 |
| nettovelat, Me   |    |    |    |    |    |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Bruttoinvestoinnit, |  194 |  389 |   98 |  221 |  744 |
| Me         |    |    |    |    |    |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Henkilöstö     | 24 523 | 30 115 | 24 523 | 30 115 | 25 007 |
| kauden       |    |    |    |    |    |
| lopussa       |    |    |    |    |    |
+------------------------------------------------------------------+
Liiketoiminta-alueet

+--------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto |    |      |     | Paperi-  | Pehmo- |
|ja      | Puun- | Puutuote- | Sellu- |   ja   |  ja  |
|liikevoitto | han- |  teo-  | teol-  |  karto-  | ruoa-  |
|1-6/2007   | kinta | llisuus | lisuus*) |  nki-  | nlaitto- |
|(milj. euroa)|    |      |     | teollisuus | paperit |
|-------------+-------+-----------+----------+------------+----------|
|Liikevaihto |  815|    740|    682|    2 792|    421|
|-------------+-------+-----------+----------+------------+----------|
| Liiketo-  |   8|     5|     9|     183|     4|
|iminnan   |    |      |     |      |     |
|muut tuotot |    |      |     |      |     |
|-------------+-------+-----------+----------+------------+----------|
| Liiketo-  |  -798|    -654|   -539|   -2 701|   -338|
|iminnan   |    |      |     |      |     |
|kulut    |    |      |     |      |     |
|-------------+-------+-----------+----------+------------+----------|
| Poistot ja |   -3|    -23|    -51|    -179|    -73|
| arvonale-  |    |      |     |      |     |
|ntumiset   |    |      |     |      |     |
|-------------+-------+-----------+----------+------------+----------|
|Liikevoitto |   22|     68|    101|     95|    14|
+--------------------------------------------------------------------+


*) 100 %. Selluteollisuuden luvuista Metsäliitto-konserniin
konsolidoidaan 53 %.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton


METSÄLIITTO-KONSERNI


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2007


Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4 426 miljoonaa
euroa (4 672). Yritysmyyntien ja
lopetettujen liiketoimintojen seurauksena liikevaihto laski 5
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 6 prosenttia.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 178 miljoonaa euroa (108).
Kertaluonteiset erät olivat yhteensä
-73 miljoonaa euroa (-37), joista -62 miljoonaa euroa kirjattiin jo
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (0).
Toisella neljänneksellä kirjattiin kertaluonteisia eriä nettona -11
miljoonaa euroa. Suurin osa tästä on M-realin tulosparannusohjelmaan
liittyviä kuluvarauksia. Kertaeriin sisältyy lisäksi noin -3
miljoonaa euroa yhtiöiden
myynneistä ja lopetuksista aiheutuneita kuluja sekä käyttöomaisuuden
myyntivoittoja noin 4 miljoonaa euroa.

Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 105 miljoonaa euroa
(71).

Metsäliitto-konsernin nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon
olivat tammi-kesäkuussa 2,5 prosenttia (1,8). Kohonneet rahoituskulut
ovat seurausta yleisestä korkotason noususta ja lainakannan
keskikoron muutoksesta. Rahoitustuotot olivat 25 miljoonaa euroa
(15), osuudet osakkuusyhtiöistä 3 miljoonaa euroa (2) ja
rahoituskulut
136 miljoonaa euroa (106). Rahoituksen kurssierot olivat -3 miljoonaa
euroa (+2). Kesäkuun lopussa
Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 6,2 prosenttia heikompi ja
Englannin punnan eurokurssi 2,6 prosenttia
vahvempi kuin edellisen vuoden kesäkuun lopussa. Keskimäärin dollari
heikkeni 8,1 prosenttia ja punta
vahvistui 1,8 prosenttia.

Ennen kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli 66 miljoonaa euroa
(22) ja kertaluonteisten erien jälkeen -6 miljoonaa euroa (-16).
Verot sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen olivat -48
miljoonaa euroa (-25).

Katsauskauden tulos oli -54 miljoonaa euroa (-41), josta emoyrityksen
omistajille kuuluva osuus on
29 miljoonaa euroa (14) ja vähemmistölle kuuluva osuus -83 miljoonaa
euroa (-55).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 3,9 prosenttia (2,6) ja oman
pääoman tuotto -4,7 prosenttia
 (-3,1). Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 6,2
prosenttia (3,7) ja oman pääoman
 tuotto 1,6 prosenttia (-0,3).


Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti kesäkuun lopussa oli 1,6
miljardia euroa (31.12.2006: 2,0).
Tästä 0,2 miljardia (0,2) oli likvideinä varoina ja sijoituksina ja
1,4 miljardia (1,8) taseen ulkopuolisina
sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia


rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia
yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 0,6 miljardin euron arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuussa 27,6 prosenttia ja
velkaantumisaste 161 prosenttia
(31.12.2006: 28,0 % ja 150 %). Korolliset nettovelat olivat 3 647
miljoonaa euroa (31.12.2006: 3 527).
Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli katsauskauden
lopussa 56,0 prosenttia ja
velkaantumisaste 40 prosenttia (31.12.2006: 51,7 % ja 23 %).

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat nettomääräisesti
tammi-kesäkuussa 9,7 miljoonalla
 eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 6,2 miljoonalla eurolla,
A-lisäosuuspääoma 3,6 miljoonalla
eurolla ja B-lisäosuuspääoma pieneni 0,1 miljoonalla eurolla.
Metsäliitto Osuuskunnan jäsenmäärä
oli kesäkuun lopussa 130 902 (31.12.2006: 131 139).

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 24.4.2007
maksaa vuodelta 2006
sääntömääräiselle osuuspääomalle korkoa 6,0 prosenttia (6,5),
A-lisäosuuspääomalle 5,0 prosenttia
(5,5) ja B-lisäosuuspääomalle 3,5 prosenttia (4,0). Osuuskorkoa
maksettiin vuodelta 2006 yhteensä
36,2 miljoonaa euroa (37,4).


Henkilöstö
Metsäliitto-konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin
24 551 henkilöä (29 359).
Henkilöstön väheneminen johtuu sekä yritysmyynneistä että
suoritetuista saneeraustoimenpiteistä.
Kesäkuun lopussa henkilöstömäärä oli 24 523 (30 115). Emoyritys
Metsäliitto Osuuskunnan
palveluksessa oli kauden lopussa 3 453 henkilöä (3 404).


Organisaatio
Metsäliitto Osuuskunta uudistaa Suomen puunhankinnan
organisaatiotaan. Suunnitelmien mukaan
nykymuotoinen hankinta-alueorganisaatio lakkautetaan ja samalla
vahvistetaan hankintapiirejä.
Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja keventää organisaatiota
sekä turvata kilpailukykyisen
puun saanti tuotantolaitoksille. Uusi organisaatio aloittaa
toimintansa 1.1.2008.


Investoinnit ja yritys-/osakekaupat
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ja
yritysostoihin olivat 194 miljoonaa euroa
(389). Metsäliiton omistusosuutta vastaava osuus Metsä-Botnian
kokonaisinvestoinneista oli
tammi-kesäkuussa 127 miljoonaa euroa (122).

Käyttöomaisuusinvestoinnit
Metsä-Botnian Rauman tehtaan valkaisumuutosinvestointi otettiin
käyttöön kesäkuussa. Investoinnin
tavoitteena on parantaa sellun laatuominaisuuksia,
kustannustehokkuutta sekä nostaa tehtaan
tuotantokapasiteettia.

Yritys-/osakekaupat
M-real myi 31.5.2007 tytäryhtiönsä Takon Kotelotehdas Oy:n koko
osakekannan Pyroll Oy:lle.
Kesäkuun alussa M-real myi tytäryhtiönsä M-real Petöfi Nyomda Kft:n
koko osakekannan
saksalaiselle STI Groupille. Näiden Suomessa ja Unkarissa
sijaitsevien kotelotehtaiden myyntien
yhteenlaskettu velaton kauppahinta oli noin 35 miljoonaa euroa.
Kaupoista kirjattiin noin 2 miljoonan
euron tappio toisen neljänneksen tulokseen.

Metsäliitto Osuuskunta myi 18,3 prosenttia Neomarkka Oyj:n osakkeista
sen pääomistajalle
Reka Oy:lle. Kauppahinta oli 10,45 miljoonaa euroa, ja kaupasta
syntynyt myyntivoitto noin
0,6 miljoonaa euroa.

Uruguayn sellutehdashanke
Metsä-Botnian Uruguayn sellutehdasinvestointi etenee suunnitelmien
mukaisesti ja tehdas on
käynnistettävissä syyskuussa. Projektin rakennusaikainen
työvoimavahvuus oli kesäkuussa noin
4 700. Tehtaan käyttöhenkilöstön koulutus- ja perehdyttämisohjelmat
jatkuvat.

Metsä-Botnian tytäryhtiö Forestal Oriental S.A. jatkaa istutus- ja
korjuukapasiteetin kehittämistä.
Yhtiön omistuksessa on noin 160 000 hehtaaria maata, josta 60
prosenttia on viljeltyä tai viljelyyn
kelpaavaa.


Liiketoiminta-alueet


Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 815 miljoonaa euroa
(740) ja liikevoitto 22 miljoonaa
euroa (23). Liikevoittoon sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja 2
miljoonaa euroa (4). Suomen
puunhankinnan osuus liikevaihdosta oli 578 miljoonaa euroa (589) ja
liikevoitosta 14 miljoonaa euroa (13).

Suomessa puukauppa lähti hyvin käyntiin heti vuoden alusta ja
metsäteollisuuden ostomäärä
yksityismetsistä nousi tammi-kesäkuussa 27,5 miljoonaan
kuutiometriin, joka on noin 13 miljoonaa
kuutiometriä enemmän kuin viime vuoden vastaava määrä.

Tammi-kesäkuussa puun osto toteutui suunnitelmia paremmin, ja
Metsäliiton markkinaosuus oli normaali.
Hintataso oli voimakkaassa nousussa lähes kaikilla puutavaralajeilla.
Huhtikuun alussa Metsäliitto käynnisti
kampanjan kesällä tehtävien harvennusten lisäämiseksi. Metsäliiton
ostotavoite vuodelle 2007 on yli
17 miljoonaa kuutiometriä.

Venäjällä kilpailu puusta oli tiukkaa ja lämpimät kelit rajoittivat
puunhankintaa muita alueita voimakkaammin.
Venäjän valtion ilmoitus vientitullien korottamisesta aiheutti
levottomuutta muutenkin kireille markkinoille.
Metsäliiton tuontimäärä Venäjältä Suomeen oli tammi-kesäkuussa 0,9
miljoonaa kuutiometriä (1,3).

Baltian maiden puukauppa ylikuumentui keväällä ja hintataso nousi
erittäin voimakkaasti. Keski-Euroopassa myrskytuhot vauhdittivat
puumarkkinoita ja lauha talvi vähensi polttopuun hankinnan luomaa
hintapainetta.

Itämeren alueella talvikausi jäi lähes kolmanneksen normaalia
lyhyemmäksi, eivätkä toimitukset tehtaille
Suomessa ja Ruotsissa toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Tehtaiden
puuhuolto pystyttiin hoitamaan,
mutta tuotannossa jouduttiin tekemään erityisjärjestelyjä mm.
huoltoseisokkeja aikaistamalla. Toimitukset
tehtaille olivat koko toiminta-alueella alkuvuonna yhteensä 18,8
miljoonaa kuutiometriä.


Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 740 miljoonaa euroa
(1 065) ja liikevoitto
68 miljoonaa euroa (40). Liikevaihdon lasku johtuu yritysmyynneistä,
erityisesti Moelven
Industrier ASA:sta, jonka liikevaihto viime vuoden vastaavalla
ajanjaksolla oli hieman yli
400 miljoonaa euroa. Puutuoteteollisuuden vertailukelpoinen
liikevaihto nousi katsauskaudella
17 prosenttia.

Tuotteiden kysyntä on edelleen hyvällä tasolla, ja hinnankorotukset
ovat jatkuneet kaikissa tuoteryhmissä. Teollisuuden haasteet
liittyvät tällä hetkellä tukkien saatavuuteen sekä tukkien hintaan,
joka on noussut
Suomessa ja muualla Euroopassa merkittävästi. Toteutunut tukkien
hankintahintojen nousu ei näy vielä täysimääräisesti ensimmäisen
vuosipuoliskon tuloksessa.

Vuoden aikana on vaneriteollisuuden myynti organisoitu
asiakassegmenttien mukaiseksi. Saha-
ja jalostusteollisuuden myyntiorganisaatiota on myös uudistettu.

Koivuvanerin jatkojalostustehtaan rakentaminen Suolahteen on
aloitettu. Bostonin tehtaalla
Iso-Britanniassa on tehokkuuden parantamiseksi päätetty investoida
jalostuslinjan uusimiseen.
Lisäksi on valmisteilla useita sahatavaran jatkojalostukseen
liittyviä investointeja sekä Suomessa
että ulkomailla.


Sellu
Selluteollisuuden liikevaihto oli 682 miljoonaa euroa (611) ja
liikevoitto 101 miljoonaa euroa
(89). Liikevaihdon ja liikevoiton paraneminen viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan oli seurausta
positiivisesta sellun hintakehityksestä.

Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat ensimmäisellä
vuosipuoliskolla keskimäärin
20 prosenttia korkeammat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Lehtisellun
keskimääräiset hinnat vahvistuivat 9 prosenttia. Tulosta heikensivät
puuraaka-aineen hintojen
nousu sekä dollarin noin 8 prosentin heikentyminen euroon nähden.

Sellumarkkinat ovat pysyneet vakaina koko alkuvuoden ja kysyntä on
ollut hyvä. Sekä
tuottajien että asiakkaiden selluvarastot olivat kesäkuun lopussa
joko normaalit tai normaalia
alhaisemmat. Uutta eukalyptussellukapasiteettia on tullut
markkinoille sekä Chilestä että Brasiliasta.
Loppuvuodesta tulee lisää lyhytkuitukapasiteettia markkinoille noin
3,5 miljoonaa tonnia, mutta sen
vaikutus markkinoilla näkyy suurelta osin vasta vuoden
2008 alkupuolella.

Selluteollisuuden liikevoitosta 30 prosenttia (Q2/06: 39 %) sisältyy
M-realin tulokseen.
Metsäliitto-konsernin tilinpäätökseen selluteollisuudesta
konsolidoidaan 53 prosenttia.


Paperit ja kartonki
Paperi- ja kartonkiteollisuuden liikevaihto oli 2 792 miljoonaa euroa
(2 819) ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 35 miljoonaa euroa (14).

Liikevoittoa paransivat päällystämättömän hienopaperin noin 9
prosentin hinnannousu verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, taivekartongin korkeammat
toimitusmäärät sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.


Päällystetyn hienopaperin markkinahinnoissa ei ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia, mutta
päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinahinnat ovat jonkin verran
laskeneet. Heikentyneestä
dollarista johtuen myös taivekartongin euromääräinen myyntihinta oli
tammi-kesäkuussa viime
vuotta alhaisempi.

Liikevoittoa alensivat heikentyneen dollarin lisäksi noussut
kuitupuun hinta sekä mittavat
kunnossapitoseisokit Alizayn ja Husumin tehtailla.

Kertaluonteiset erät olivat tammi-kesäkuussa nettona +60 miljoonaa
euroa (-54). Kertaluonteisena
tuottona M-real kirjasi ensimmäisellä neljänneksellä 135 miljoonan
euron myyntivoiton Metsä-Botnian
osakkeiden myynnistä Metsäliitto Osuuskunnalle sekä kertaluonteisina
kuluina 62 miljoonaa euroa.
Merkittävimmät kuluerät olivat 14 miljoonan euron varaus
Sittingbournen tehtaan ja 29 miljoonan euron
 varaus Wifstan tehtaan sulkemisen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi
kirjattiin arvonalentumistappiota
16 miljoonaa euroa. Vuoden toisella neljänneksellä M-real kirjasi
kertaluonteisia kuluja yhteensä
13 miljoonaa euroa, josta 11 miljoonaa euroa ovat kuluvarauksia ja
käyttöomaisuuden alaskirjauksia
liittyen Suomen toimintojen tulosparannusohjelmaan sekä 2 miljoonaa
euroa myyntitappiota kotelotehtaiden myynnistä.

Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 95 miljoonaa euroa
(-40). Nettokorot ja muut
rahoituskulut olivat 75 miljoonaa euroa (59), osuudet
osakkuusyhtiöiden tuloksista
-1 miljoonaa euroa (-1) ja rahoituseriin kirjatut kurssierot -3
miljoonaa euroa (+5).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 16 miljoonaa euroa (-95),
osakekohtainen tulos 0,01
euroa (-0,30) ja sijoitetun pääoman tuotto 4,6 prosenttia (-1,1).
Ilman kertaluonteisia eriä tulos
oli -44 miljoonaa euroa (-41), osakekohtainen tulos -0,21 euroa
(-0,15) ja sijoitetun pääoman
tuotto 2,0 prosenttia (1,1).

Omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 32,8 prosenttia ja
velkaantumisaste 117 prosenttia
(31.12.2006: 30,9 % ja 126 %).


Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden liikevaihto oli 421 miljoonaa euroa
(376) ja liikevoitto
14 miljoonaa euroa (7). Liikevaihdon kasvu tammi-kesäkuussa oli noin
12 prosenttia verrattuna
edelliseen vuoteen. Kasvuun vaikuttivat viime vuoden keväällä
Slovakiasta hankittu pehmopaperiyhtiö
Tento a.s, myyntihintojen nousu ja omien tuotemerkkien hyvä kehitys.

Merkittävimmän raaka-aineen, sellun, hinnan nousu aiheutti yli 5
miljoonan euron lisäkustannuksen
verrattuna edelliseen vuoteen. Hinnankorotuksilla sekä lisääntyneellä
myynnillä pystyttiin pääosin
kompensoimaan kallistuneiden raaka-aineiden vaikutukset.

Lähikuukausien aikana myynnin kehityksen uskotaan jatkuvan
positiivisena.


M-realin toimenpideohjelma
Tammikuussa 2007 M-real myi 9 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista
Metsäliitto Osuuskunnalle 240
miljoonalla eurolla kirjaten 135 miljoonan euron myyntivoiton.
Lisäksi
M-real myi touko-kesäkuun vaihteessa Takon ja Petöfin kotelotehtaat
yhteensä 35 miljoonalla eurolla.
Meulemansin kotelotehtaan myyntiprosessi jatkuu.

Paperitukkuri Map Merchant Groupin myynnistä ilmoitettiin heinäkuun
alussa. Kaupan toteuduttua
M-real on myynyt omaisuuseriä noin 650 miljoonalla eurolla ylittäen
asetetun 500 miljoonan euron
tavoitteen.

Sittingbournen hienopaperitehdas Iso-Britanniassa suljettiin
tammikuun lopussa. Gohrsmühlen
hienopaperikoneet 6 ja 7 Saksassa suljettiin helmikuun lopussa.
Wifstan hienopaperitehdas Ruotsissa suljettiin heinäkuussa. Myös
Tampereella sijaitsevan Takon kartonkitehtaan kartonkikonelinja 2
suljetaan heinäkuun
loppuun mennessä.

Suomen toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyvät
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on saatu
päätökseen. Ohjelman kokonaishenkilöstövaikutus on noin 500
henkilötyövuotta.

Lisäksi neuvotteluissa on sovittu vakanssimuutoksista ja muista
tehostamistoimista siten, että määräaikaisen
ja lomittavan työvoiman tarve pienenee noin 100 henkilötyövuodella.
Päätetyillä ja aikaisemmin toteutetuilla toimenpiteillä saavutetaan
Suomen toiminnoissa noin 40 miljoonan euron vuotuiset
kustannussäästöt
täysimääräisenä vuoden 2009 alusta.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Heinäkuun alussa M-real myi Map Merchant Group -paperitukkuriryhmän
Sequana Capitalin sataprosenttisesti omistamalle tytäryhtiölle
Antalikselle. Kaupan kokonaisarvo on 382 miljoonaa euroa, ja M-realin
arvioidaan
kirjaavan kaupasta noin 80 miljoonan euron myyntivoiton. M-realin
velkaantumisasteen arvioidaan laskevan
kaupan johdosta 21 prosenttiyksikköä. Sillä on myös merkittävä
vaikutus koko Metsäliitto-konsernin velkaantumisasteeseen. Kauppa
edellyttää viranomaisten hyväksyntää, ja se toteutunee vuoden
kolmannen neljänneksen aikana. Mapin liikevaihto vuonna 2006 oli noin
1,4 miljardia euroa ja sen palveluksessa on noin
2 400 ihmistä.

M-real ilmoitti toukokuussa käyttävänsä osto-oikeutensa koskien
Kyröskosken kaasukombivoimalaa
sekä maa-alueita, joilla Kyröskosken tehtaat sijaitsevat. Noin 13
miljoonan euron arvoinen kauppa
toteutettiin 1.7.2007.


Riskit ja epävarmuustekijät
Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin
suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen,
että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista.
Metsäliitto-konsernin vuoden 2006
vuosikertomuksessa on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan
liittyviä riskejä.


Kolmannen vuosineljänneksen näkymät
Puun kysyntä Suomessa on hyvä kaikilla puutavaralajeilla ja hintataso
on ennätyksellisen korkea.
Alhaisesta varastotasosta ja Venäjän toimitusten vaikeuksista johtuen
tehtaiden puuhuolto tulevalla
 vuosineljänneksellä tulee varsinkin kuitupuun osalta olemaan
haasteellista.

Puutuoteteollisuuden lähiajan näkymät ovat pääosin positiiviset.
Kysynnän odotetaan säilyvän hyvällä
tasolla ja tuotteiden hintojen jatkavan nousuaan maltillisesti.
Toisaalta tukkien kohonneet hinnat tulevat
vaikuttamaan heikentävästi sekä kolmannen että varsinkin vuoden
viimeisen neljänneksen tulokseen.

Kuitupuun saatavuus ja sen kallistuminen sekä heikko US-dollari
rasittavat sellutehtaiden loppuvuoden
toimintaa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kohonneiden
sellunhintojen ansiosta kustannusnousut eivät
kuitenkaan olennaisesti vaikuta lähiajan tulokseen.

M-real on ilmoittanut päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin
hinnankorotuksista syksyn aikana. Taivekartongin hintaa nostettiin
toisella vuosineljänneksellä onnistuneesti ja lisäkorotuksiin
pyritään
markkinatilanteen salliessa. Päällystetyn aikakauslehtipaperin
hintojen lasku Euroopassa vaikuttaa
pysähtyneen ja markkinatasapainon parantuessa pyritään hyödyntämään
mahdollisuudet hintojen
korottamiseksi.

Paperi- ja kartonkiteollisuuden kolmannen neljänneksen liiketuloksen
ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan olevan parempi kuin toisella neljänneksellä.

Metsäliitto-konsernin kolmannen neljänneksen kannattavuutta rasittaa
erityisesti puutuoteteollisuuden
raaka-aineiden kohonneet hinnat. Konsernin liikevoiton ennen
kertaluonteisia eriä arvioidaan kuitenkin
olevan toisen neljänneksen tasolla.

Espoossa 26.7.2007

Metsäliitto-konserni
HallitusLisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 469 4260
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Metsäliitto-konserni, puh. 050 570
5606

Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI


+-------------------------------------------------------------------+
| Lyhennetty     | 2007 | 2006 |   | 2007 | 2006 | 2006 |
| tuloslaskelma   |  1-6 |  1-6 | Mu- |  Q2 |  Q2 | 1-12 |
| (milj. euroa)   |    |    | utos |    |    |    |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Liikevaihto    | 4 426 | 4 672 | -246 | 2 182 | 2 314 | 9 271 |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Liiketoiminnan  |  63 |  89 | -26 |  39 |  43 |  175 |
| muut tuotot    |    |    |   |    |    |    |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Materiaalit ja  |  -2 |  -2 |  5 |  -1 |  -1 |  -6 |
| palvelut      |  892 |  897 |   |  443 |  423 |  037 |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Henkilöstökulut  | -648 | -744 |  96 | -320 | -383 |  -1 |
|          |    |    |   |    |    |  451 |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Liiketoiminnan  | -595 | -800 | 205 | -271 | -443 |  -1 |
| muut kulut     |    |    |   |    |    |  273 |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Poistot ja    | -249 | -249 |  0 | -117 | -119 | -707 |
| arvonalentumiset  |    |    |   |    |    |    |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Liikevoitto    |  105 |  71 |  34 |  70 |  -11 |  -22 |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Osuus osakkuus-  |   3 |   2 |  1 |   1 |   2 |   6 |
| yhtiöiden     |    |    |   |    |    |    |
| tuloksista     |    |    |   |    |    |    |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Kurssierot    |  -3 |   2 |  -5 |   2 |  -6 |   6 |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Muut       |  25 |  14 |  11 |  19 |   6 |  23 |
| rahoitustuotot   |    |    |   |    |    |    |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Muut       | -136 | -105 | -31 |  -68 |  -51 | -235 |
| rahoituskulut   |    |    |   |    |    |    |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Tulos ennen veroja |  -6 |  -16 |  10 |  24 |  -60 | -222 |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Tuloverot     |  -48 |  -25 | -23 |  -29 |  -1 |  -37 |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Kauden tulos    |  -54 |  -41 | -13 |  -5 |  -61 | -259 |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
|          |    |    |   |    |    |    |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Jakautuminen    |    |    |   |    |    |    |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Emoyrityksen    |  29 |  14 |  15 |  26 |  -2 |  -25 |
| omistajille    |    |    |   |    |    |    |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
| Vähemmistölle   |  -83 |  -55 | -28 |  -31 |  -59 | -234 |
|--------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------|
|          |  -54 |  -41 | -13 |  -5 |  -61 | -259 |
+-------------------------------------------------------------------+Tilintarkastamaton


+----------------------------------------------+
|           | 2007 | 2006 |  2006 |
| Lyhennetty tase   | 30.6. | 30.6. | 31.12. |
|---------------------+-------+-------+--------|
| VARAT        |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Pitkäaikaiset    |    |    |    |
| varat        |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Aineettomat    |  602 |  873 |  617 |
| hyödykkeet     |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Aineelliset    | 4 132 | 4 311 | 4 197 |
| hyödykkeet     |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Biologiset     |  77 |  61 |   71 |
| hyödykkeet     |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Osuudet      |  191 |  201 |  197 |
| osakkuus-      |    |    |    |
| ja muissa      |    |    |    |
| yhtiöissä      |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Korolliset     |  38 |  56 |   52 |
| saamiset      |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Laskennalliset   |  83 |  86 |   77 |
| verosaamiset    |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Muut koro-     |   6 |  10 |   13 |
| ttomat       |    |    |    |
| saamiset      |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
|           | 5 129 | 5 599 | 5 225 |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Lyhytaikaiset    |    |    |    |
| varat        |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Vaihto-      | 1 159 | 1 241 | 1 095 |
| omaisuus      |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Korolliset     |   7 |   8 |  145 |
| saamiset      |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Korottomat     | 1 657 | 1 782 | 1 617 |
| saamiset      |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Rahat ja      |  227 |  179 |  246 |
| pankkisaamiset   |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
|           | 3 050 | 3 211 | 3 103 |
|---------------------+-------+-------+--------|
|           |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Myytävänä olevat  |  32 |   0 |  103 |
| omaisuuserät    |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
|           |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| VARAT        | 8 211 | 8 810 | 8 431 |
| YHTEENSÄ      |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
|           |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| OMA PÄÄOMA     |    |    |    |
| JA VELAT      |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Oma pääoma     | 1 294 | 1 324 | 1 289 |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Vähemmistöosuus   |  965 | 1 288 | 1 064 |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Oma pääoma     | 2 259 | 2 613 | 2 353 |
| yhteensä      |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
|           |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Pitkäaikaiset velat |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Laskennalliset   |  381 |  434 |  382 |
| verovelat      |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Eläkevelvoitteet  |  233 |  264 |  238 |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Varaukset     |  93 |  77 |   91 |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Muut korottomat  |  60 |  77 |   56 |
| velat        |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Korolliset velat  | 3 328 | 3 503 | 3 455 |
|---------------------+-------+-------+--------|
|           | 4 096 | 4 355 | 4 222 |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Lyhytaikaiset velat |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Korottomat velat  | 1 256 | 1 232 | 1 314 |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Korolliset velat  |  589 |  610 |  512 |
|---------------------+-------+-------+--------|
|           | 1 845 | 1 842 | 1 826 |
|---------------------+-------+-------+--------|
|           |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Velat yhteensä   | 5 941 | 6 197 | 6 048 |
|---------------------+-------+-------+--------|
| Myytävänä      |    |    |    |
| oleviin       |    |    |    |
| omaisuuseriin    |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| liittyvät velat   |  11 |   0 |   30 |
|---------------------+-------+-------+--------|
|           |    |    |    |
|---------------------+-------+-------+--------|
| OMA PÄÄOMA     | 8 211 | 8 810 | 8 431 |
| JA         |    |    |    |
| VELAT        |    |    |    |
| YHTEENSÄ      |    |    |    |
+----------------------------------------------+Tilintarkastamaton+-----------------------------------------------------------------------------+
|       |    |     |  Arvon-|    |     |    |   |
|Oman     | Osuus-|   Yli-|  muutos|    |   Ed.|  Väh-|   |
|pääoman   |  pää-|   kur-|  ja muut| Muun-|  tili-|   em-|   |
|muutos    |  omat|   ssi-| rahastot| toero| kausien| mistö-| Yht.|
|       |    | rahasto|     |    |  tulos|  osuus|   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Oma     |   558|    32|    42|   6|   690|  1 317| 2 646|
|pääoma    |    |     |     |    |     |    |   |
|1.1.2006   |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Muuntoero  |    |     |     |   -5|     |    |  -5|
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Maksetut   |    |     |     |    |   -37|   -24|  -61|
|osuuskorot/ |    |     |     |    |     |    |   |
|osingot   |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Osuusp-   |   15|     |    10|    |     |    |  25|
|ääoman    |    |     |     |    |     |    |   |
|kasvu    |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Rahoitus-  |    |     |     |    |     |    |   0|
|instru-   |    |     |     |    |     |    |   |
|menttien   |    |     |     |    |     |    |   |
|vaikutus   |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Siirrot   |    |     |     1|   -3|    2|    |   0|
|erien    |    |     |     |    |     |    |   |
|välillä   |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Vähemmistö- |    |     |     |    |     |   50|  50|
|osuuden   |    |     |     |    |     |    |   |
|muutos    |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Muu muutos  |    |     |     |    |     |    |   0|
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Tilikauden  |    |     |     |    |    14|   -55|  -41|
|tulos    |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Oma     |   573|    32|    53|   -2|   669|  1 288| 2 613|
|pääoma    |    |     |     |    |     |    |   |
|30.6.2006  |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|       |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Oma     |   577|    30|    48|   6|   628|  1 064| 2 353|
|pääoma    |    |     |     |    |     |    |   |
|1.1.2007   |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Muuntoero  |    |     |     |    |     |    |   0|
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Maksetut   |    |     |     |    |   -35|   -13|  -47|
|osuuskorot  |    |     |     |    |     |    |   |
|/osingot   |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Osuus-    |   10|     |     |    |     |    |  10|
|pääoman   |    |     |     |    |     |    |   |
|kasvu    |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Rahoitus-  |    |     |     |    |     |    |   0|
|instru-   |    |     |     |    |     |    |   |
|menttien   |    |     |     |    |     |    |   |
|vaikutus   |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Siirrot erien|    |     |     3|    |    -3|    |   0|
|välillä   |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Vähemmist-  |    |     |     |    |     |    2|   2|
|öosuuden   |    |     |     |    |     |    |   |
|muutos    |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Muu muutos  |    |     |     |    |    1|   -5|  -4|
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Tilikauden  |    |     |     |    |    29|   -83|  -54|
|tulos    |    |     |     |    |     |    |   |
|-------------+--------+---------+----------+-------+---------+--------+------|
|Oma     |   586|    30|    52|   6|   620|   965| 2 259|
|pääoma    |    |     |     |    |     |    |   |
|30.6.2007  |    |     |     |    |     |    |   |
+-----------------------------------------------------------------------------+Tilintarkastamaton+------------------------------------------------+
|              | 2007 | 2006 | 2006 |
| Lyhennetty        | 1-6 | 1-6 | 1-12 |
| rahavirta-        |   |   |   |
| laskelma         |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Liiketoiminnan      |   |   |   |
| rahavirrat        |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Kauden tulos       | -54 | -41 | -259 |
|---------------------------+------+------+------|
|  Oikaisut yhteensä    | 405 | 332 | 928 |
|---------------------------+------+------+------|
|  Käyttöpääoman muutos  | -165 | -69 | 193 |
|---------------------------+------+------+------|
| Liiketoiminnan rahavirrat | 186 | 222 | 863 |
|---------------------------+------+------+------|
|  Nettorahoituskulut   | -123 | -67 | -189 |
|---------------------------+------+------+------|
|  Maksetut verot     | -42 | -32 | -54 |
|---------------------------+------+------+------|
| Liiketoiminnan      |  20 | 123 | 620 |
| nettorahavirrat      |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
|              |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Investointien rahavirrat |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Yrityshankinnat     |  -9 | -137 | -136 |
|---------------------------+------+------+------|
| Käyttöomaisuuden     | -185 | -252 | -608 |
| ostot           |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Omaisuuden myynnit    |  85 |  47 |  69 |
| ja muut          |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Investointien       | -109 | -343 | -675 |
| nettorahavirrat      |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
|              |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Rahoituksen rahavirrat  |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Oman pääoman lisäys   |  12 |  87 |  98 |
|---------------------------+------+------+------|
| Pitkäaikaisten lainojen |   |   |   |
| ja muiden         | 106 | 179 |  74 |
| rahoituserien muutos   |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Maksetut osingot     | -51 | -62 | -62 ||---------------------------+------+------+------|
| Rahoituksen        |  68 | 204 | 110 |
| nettorahavirrat      |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
|              |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Rahavarojen muutos    | -22 | -15 |  55 |
|---------------------------+------+------+------|
|              |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Rahavarat kauden alussa  | 246 | 194 | 194 |
|---------------------------+------+------+------|
| Rahavarojen muutos    | -22 | -15 |  53 |
|---------------------------+------+------+------|
| Myytävissä olevien    |  3 |   |  -1 |
| omaisuuserien rahavarat  |   |   |   |
|---------------------------+------+------+------|
| Rahavarat kauden lopussa | 227 | 179 | 246 |
+------------------------------------------------+


Tilintarkastamaton

SEGMENTIT


+---------------------------------------------------------------------+
|Kuluttajapakkaukset | I-II/07| I-II/06| QII/07| QII/06| I-IV/06|
|---------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Liikevaihto     |   478|   494|   242|   237|   971|
|---------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|EBITDA        |    85|    78|   35|   28|   154|
|---------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Poistot ja      |   -44|   -45|   -23|   -23|   -96|
|arvonalentumiset   |     |     |    |    |     |
|---------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Liikevoitto     |    41|    33|   12|    5|    58|
+---------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------+
| Paperit     | I-II/07 | I-II/06 | QII/07 | QII/06 | I-IV/06 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| Liikevaihto   |  1 511 |  1 573 |  732 |  772 |  3 118 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| EBITDA      |   82 |   81 |   53 |   0 |   172 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| Poistot ja    |  -118 |  -128 |  -60 |  -64 |  -388 |
| arvonalentumiset |     |     |    |    |     |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| Liikevoitto   |   -36 |   -47 |   -7 |  -64 |  -216 |
+------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------+
| MAP Merchant   | I-II/07 | I-II/06 | QII/07 | QII/06 | I-IV/06 |
| Group      |     |     |    |    |     |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| Liikevaihto   |   728 |   719 |  349 |  354 |  1 437 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| EBITDA      |   15 |   17 |   7 |   8 |   27 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| Poistot ja    |   -2 |   -3 |   -1 |   -1 |   -69 |
| arvonalentumiset |     |     |    |    |     |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| Liikevoitto   |   13 |   14 |   6 |   7 |   -42 |
+------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------+
| Puutuotteet   | I-II/07 | I-II/06 | QII/07 | QII/06 | I-IV/06 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| Liikevaihto   |   740 |  1 065 |  386 |  555 |  2 045 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| EBITDA      |   91 |   75 |   52 |   43 |   173 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| Poistot ja    |   -23 |   -35 |  -11 |  -17 |   -66 |
| arvonalentumiset |     |     |    |    |     |
|------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
| Liikevoitto   |   68 |   40 |   41 |   26 |   107 |
+------------------------------------------------------------------+


EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


+--------------------------------------------------------------------+
|Muu toiminta    | I-II/07| I-II/06| QII/07| QII/06| I-IV/06|
|--------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Liikevoitto     |    19|    31|   18|   14|    71|
|--------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|josta        |     |     |    |    |     |
|--------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|  Puunhankinta   |    22|    23|   12|   12|    44|
|--------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|  Pehmo- ja    |    14|    7|    7|    2|    19|
|ruoanlaittopaperit |     |     |    |    |     |
|--------------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|  Muut ja     |   -17|    0|   -1|    0|    8|
|konserniviennit   |     |     |    |    |     |
+--------------------------------------------------------------------+


M-real sisällyttää selluteollisuuden (Metsä-Botnia) liikevoitosta 30
prosenttia (2006: 39 %)
ja Metsäliitto 23 prosenttia (2006: 14 %) segmentteihin
Kuluttajapakkaukset ja Paperit.

Tuotanto

+-------------------------------------------------------------------+
| 1 000 yks.    | I-II/07 | I-II/06 | QII/07 | QII/06 | I-IV/06 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+----------|
| Paperi, tn    |  2 011 |  2 096 |  992 | 1 016 |  4 119 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+----------|
| Kartonki, tn   |   613 |   569 |  302 |  270 |  1 121 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+----------|
| Sahatavara, m3  |  1 046 |  2 181 |  533 | 1 068 |  3 893 |
|------------------+---------+---------+--------+--------+----------|
| Sahatavaran   |   335 |   629 |  169 |  327 |  1 179 |
| jatkojalostus, |     |     |    |    |     |
| m3        |     |     |    |    |     |
|------------------+---------+---------+--------+--------+----------|
| Engineered Wood |   440 |   487 |  217 |  239 |   935 |
| -        |     |     |    |    |     |
| tuotteet, m3   |     |     |    |    |     |
|------------------+---------+---------+--------+--------+----------|
| Sellu & CTMP, tn |   824 |   862 |  398 |  422 |  1 754 |
| (M-real)     |     |     |    |    |     |
|------------------+---------+---------+--------+--------+----------|
| Sellu, tn    |  1 346 |  1 244 |  670 |  600 |  2 520 |
| (Metsä-Botnia)  |     |     |    |    |     |
+-------------------------------------------------------------------+


Tilintarkastamaton+-------------------------------------------------------------------+
| Tiedot        | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| vuosineljänneksittäin |  QII |  QI | QIV | QIII | QII |  QI |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Liikevaihto      |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Kuluttajapakkaukset |  242 |  236 | 241 | 236 | 237 | 257 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Paperit       |  732 |  779 | 778 | 767 | 772 | 801 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| MAP Merchant     |  349 |  379 | 376 | 342 | 354 | 365 |
| Group         |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Puutuotteet     |  386 |  354 | 482 | 499 | 555 | 510 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Muu toiminta & sis. |  473 |  496 | 475 | 402 | 396 | 425 |
| liikevaihto      |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Liikevaihto yhteensä | 2 182 | 2 244 |  2 |  2 |  2 |  2 |
|            |    |    | 352 | 246 | 314 | 358 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
|            |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Liikevoitto      |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Kuluttajapakkaukset |  12 |  29 |  5 |  21 |  5 |  27 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Paperit       |  -7 |  -29 | -176 |  7 | -64 |  17 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| MAP Merchant     |   6 |   7 | -59 |  3 |  7 |  7 |
| Group         |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Puutuotteet     |  41 |  27 |  46 |  21 |  26 |  14 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Muu toiminta     |  18 |   1 |  24 |  16 |  14 |  17 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Liikevoitto      |  70 |  35 | -160 |  68 | -11 |  82 |
| yhteensä       |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
|  - % liikeva-    |  3,2 |  1,6 | -6,8 | 3,0 | -0,5 | 3,5 |
| ihdosta        |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
|            |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Osuus osakkuu-    |    |    |   |   |   |   |
| syhtiöiden      |   1 |   2 |  2 |  2 |  2 |  0 |
| tuloksista      |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Kurssierot      |   2 |  -5 |  0 |  4 |  -6 |  8 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Muut rahoitustuotot |  -49 |  -62 | -62 | -60 | -45 | -45 |
| ja -kulut       |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Tulos ennen veroja  |  24 |  -30 | -220 |  14 | -60 |  45 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Tuloverot      |  -29 |  -19 |  9 | -21 |  -1 | -24 |
|-----------------------+-------+-------+------+------+------+------|
| Kauden tulos     |  -5 |  -49 | -211 |  -7 | -61 |  20 |
+-------------------------------------------------------------------+Tilintarkastamaton


+-------------------------------------------------------------+
|                |     |     |     |
| Aineellisen käyttöomaisuuden | I-II/07 | I-II/06 | I-IV/06 |
| muutokset           |     |     |     |
|-------------------------------+---------+---------+---------|
| Kirjanpitoarvo kauden alussa |  4 197 |  4 256 |  4 256 |
|-------------------------------+---------+---------+---------|
| Hankitut yhtiöt        |    3 |   91 |   92 |
|-------------------------------+---------+---------+---------|
| Investoinnit         |   193 |   273 |   693 |
|-------------------------------+---------+---------+---------|
| Vähennykset          |  -120 |   -40 |  -600 |
|-------------------------------+---------+---------+---------|
| Poistot ja arvonalentumiset  |  -222 |  -239 |  -530 |
|-------------------------------+---------+---------+---------|
| Myytävänä olevat omaisuuserät |    - |    - |   -28 |
|-------------------------------+---------+---------+---------|
| Muuntoero ja muut muutokset  |   81 |   -29 |   315 |
|-------------------------------+---------+---------+---------|
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa |  4 132 |  4 311 |  4 197 |
+-------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------+
|              |    |    |    |
| Vastuut          | QII/07 | QII/06 | QIV/06 |
|----------------------------+--------+--------+--------|
| Omasta puolesta      |  327 |  368 |  408 |
| (sis. leasing-velat)    |    |    |    |
|----------------------------+--------+--------+--------|
| Osakkuusyhtiöiden puolesta |   3 |   3 |   5 |
|----------------------------+--------+--------+--------|
| Muiden puolesta      |   2 |   20 |   3 |
|----------------------------+--------+--------+--------|
| Yhteensä          |  332 |  391 |  416 |
+-------------------------------------------------------++-----------------------------------------------+
|          |    |    |    |
| Käyttöomaisuu-   | QII/07 | QII/06 | QIV/06 |
| ssitoumukset    |    |    |    |
|--------------------+--------+--------+--------|
| Maksut alle vuoden |   85 |  152 |  195 |
|--------------------+--------+--------+--------|
| Maksut myöhemmin  |   7 |   48 |   20 |
+-----------------------------------------------++----------------------------------------+
|           |    |    |
| Avoimet johdann-   | QII/07 | QIV/06 |
| aissopimukset    |    |    |
|----------------------+--------+--------|
| Korkojohdannaiset  | 1 984 | 2 377 |
|----------------------+--------+--------|
| Valuuttajohdannaiset | 3 001 | 3 838 |
|----------------------+--------+--------|
| Muut johdannaiset  |  205 |  173 |
|----------------------+--------+--------|
| Yhteensä       | 5 190 | 6 387 |
+----------------------------------------+


Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa
11 miljoonaa euroa (12/06: -4 Me). Avoimien sopimusten bruttomäärä
sisältää myös suljetut
sopimukset, joiden määrä on yhteensä 275 miljoonaa euroa (12/06: 871
Me).

Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä Metsäliitto-konsernin vuoden 2006 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Uudet ja muuttuneet standardit:
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
-standardi ja standardin IAS 1 'Tilinpäätöksen esittäminen -
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot' muutos tulivat voimaan
1.1.2007. Uuden standardin ja muutoksen käyttöönotto lisää
rahoitusinstrumentteihin liittyviä tilinpäätöksen liitetietoja, mutta
ei vaikuta rahoitusinstrumenttien luokitteluun tai arvostukseen.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.