Metsäteollisuus ry:n vaalivaliokunnan esitykset järjestön toimielimiin vuodelle 2014

Metsäteollisuus ry:n vaalivaliokunta esittää, että järjestön puheenjohtajaksi vuodeksi 2014 valitaan toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM-Kymmene Oyj:stä ja varapuheenjohtajiksi pääjohtaja Kari Jordan Metsä Groupista sekä toimitusjohtaja Jouko Karvinen Stora Enso Oyj:stä.

Heidän lisäkseen työvaliokunnan jäseniksi esitetään:

Toimitusjohtaja Kalle Kantola Haapajärven Ha-Sa Oy
Toimitusjohtaja Ville Kopra Versowood Oy
Toimitusjohtaja Sari Rämö DS Smith Packaging Finland Oy
Mill Director Martti Savelainen Sappi Finland Operations Oy
Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Vapo Oy

Metsäteollisuus ry:n hallitukseen esitetään valittavaksi edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:

Toimitusjohtaja Jussi Aine Puustelli Group Oy
Toimitusjohtaja Risto Hovi BillerudKorsnäs Finland Oy
Toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen Tornator Oyj
Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä Metsä Fibre Oy
Toimitusjohtaja Lauri Junnila Pankaboard Oy
Toimitusjohtaja Pekka Kauranen Harvestia Oy
Toimitusjohtaja Juha Koukka Savon Sellu Oy
Toimitusjohtaja Juha Kuusisto Veljet Kuusisto Oy
Toimitusjohtaja Heikki Merikoski Oy SWM-Wood Ltd
Tehtaanjohtaja Heikki Mustaniemi SCA Tissue Finland Oy
Varatoimitusjohtaja Kari Nikkanen Olavi Räsänen Oy
Maajohtaja Lauri Peltola Stora Enso Oyj
Toimitusjohtaja Tapio Pitkänen Omatalo Oy
Toimitusjohtaja Kyösti Pöyry Paperinkeräys Oy
Toimitusjohtaja Timo Rautalahti Mondi Lohja Oy
Toimitusjohtaja Tommi Ruha Kuhmo Oy
Hallituksen puh.joht. Pekka Sairanen Puusepänteollisuus ry
Toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari Kotkamills Oy
Tehtaanjohtaja Matti-Pekka Vanninen Jujo Thermal Oy
Johtaja Heikki Vappula UPM-Kymmene Oyj
Teollisuusneuvos Jouko Virranniemi Pölkky Oy

Päätökset Metsäteollisuus ry:n toimielinten kokoonpanoista tehdään järjestön syyskokouksessa ja hallituksen kokouksessa perjantaina 22.11.2013.


www.metsateollisuus.fi
http://twitter.com/metsateollisuus

www.lastuja.fi
www.facebook.com/metsateollisuus

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 160 000 suomalaista, ja alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Metsäteollisuus ry
PL 336 (Snellmaninkatu 13), 00171 HELSINKI
Puh. (09) 132 61, telekopio (09) 132 4445
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi