Puukauppa piristyi syyskuussa

Metsäteollisuus osti syyskuussa yksityismetsistä 3,1 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli lähes viidenneksen enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Puukustannukset ovat edelleen korkealla verrattuna kilpailijamaihin, ja se heikentää tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-syyskuussa 22,7 miljoonaa kuutiota puuta. Puukauppa on tänä vuonna käynyt määrällisesti aiempaa tasaisemmin, mutta kustannustaso on pysynyt korkealla. Tammi-syyskuun ostomäärä oli noin 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 10,3 ja kuitupuun 11,7 miljoonaa kuutiota.

Puun kantohinnoissa ei suuria muutoksia syyskuussa

Puun kantohinnat pysyivät syyskuussa lähes elokuun lukemissa. Mäntytukin ja -kuidun hinnat nousivat yhden prosentin ja koivukuidun 3 prosenttia. Muut hinnat pysyivät ennallaan. Syyskuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55–56 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 44 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 40 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 30 ja 44 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–18 euroa kuutiolta ja se vaihteli 12 ja 19 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Konsulttiyhtiö Pöyryn tekemän kansainvälisen vertailun mukaan puukustannusten kilpailukyky tehtaalla on Suomessa kilpailijamaihin nähden heikko. Varsinkin kantohintakustannus on Suomessa edelleen korkea.

Syksyllä kannattaa tehdä puukauppaa

Vilkkaasti käynyt puukauppa osoittaa, että kaikille puutavaralajeille on tarvetta. Puukaupan hyvä tahti tuo ainespuun lisäksi myös enemmän energiapuuta markkinoille. Tasainen puukauppa on niin puuta käyttävien tehtaiden kuin metsänomistajienkin etu, sillä tekemätön puukauppa ja hoitamaton metsä tulevat kalleimmaksi. Metsien hyvä hoito nostaa metsäomaisuuden arvoa.

Lisätietoa antaa: Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678

Lue lisää: 

Puukauppatilastot

Miten teen puukaupan


www.metsateollisuus.fi
http://twitter.com/metsateollisuus

www.lastuja.fi
www.facebook.com/metsateollisuus

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 160 000 suomalaista, ja alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Metsäteollisuus ry
PL 336 (Snellmaninkatu 13), 00171 HELSINKI
Puh. (09) 132 61, telekopio (09) 132 4445
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Tilaa